Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 16.4.2021

Hevoset laitumella

Kuva: Hippos/Ilkka Nisula

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa Teamsin välityksellä perjantaina.

Hallitus päätti Suomen Hippoksen valtuuskunnan sääntömääräisen kevätkokouksen järjestämisestä keskiviikkona 19.5.2021. Kokous järjestetään hybridikokouksena (Jyväskylän Scandic Laajavuori/Teams) samaan tapaan kuin edellinen syyskokous. Samalla hallitus hyväksyi kokouksen kutsun sekä esityslistan.

Hallitus hyväksyi osaltaan Suomen Hippos -konsernin vuosikertomuksen 2020. Vuosikertomus toimitetaan valtuuskunnan jäsenille kevätkokouksen kutsun liitteenä. Hallitus hyväksyi osaltaan myös tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.

Hippoksen sääntöjen mukaisesti valtuuskunnan kevätkokouksessa vahvistetaan tuotonjakoa koskevat perusteet. Hallitus käsitteli toimitusjohtajan esittelemät skenaariot hevosalan rahoituksesta vuodelle 2022 ja hyväksyi ne. Vuoden 2022 osalta ei tällä hetkellä ole varmuutta rahoituksen tasosta, ja ensimmäiset aihiot tulevat aikaisintaan huhtikuun budjettiriihen jälkeen. Tämän vuoksi valmistelussa on ollut erilaisia skenaarioita erilaisille rahoituksen tasoille viime vuoden tapaan.

Hallitus merkitsi tiedoksi strategian ja toimintasuunnitelman mittareista koostuvan Q1-raportin sekä tammi-helmikuun tuloksen. Myös jalostusvaliokunnan kokouksen pöytäkirja merkittiin tiedoksi.

Hallitus asetti aiemmin tänä vuonna työryhmän valmistelemaan ravikilpailutoiminnan järjestämistä vuosina 2022-2024. Perjantaina hallitus kävi laajan keskustelun työryhmän työstä ja tarkensi työryhmälle asetettua tavoitetta sekä mittareita. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja muun muassa toteuttanut raviradoille kyselyn, jolla kartoitettiin ratojen näkemystä tulevaisuudesta.

Uusi komission eläinterveyssäännöstö (Animal Health Law) tulee voimaan 21.4.2021, ja sen myötä Ruokavirasto vastaa toimivaltaisena viranomaisena jatkossa hevosten tunnistusasiakirjojen myöntämisestä ja tietokantaan merkitsemisestä. Ruokavirasto valtuuttaa Hippoksen toimimaan edelleen käytännön toimijana hevosten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Hallitus hyväksyi Ruokaviraston valtuutuksen sekä hallintosopimuksen tähän kokonaisuuteen liittyen.

Ajankohtaisissa asioissa toimitusjohtaja antoi katsauksen muun muassa koronatilanteeseen sekä hevosalan kuntavaaliohjelman edistymiseen.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 18. toukokuuta.

Lisätiedot:

Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 0500-685 036

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469