Hyppää sisältöön

Kooste Hippoksen hallituksen kokouksesta 12.2.2021

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaina. Asialistalla oli muun muassa yksi ravikilpailusääntöjen rikkomus sekä alustavan tilinpäätöksen läpikäynti.

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Kilpaileminen varoajan sisällä


Hallitus käsitteli ravikilpailusääntöjen 45§:n rikkomusta ja nollatoleranssirikkomusta, jotka kohdistuvat Seinäjoen raveihin 8.1.2021 ilmoitettuun Pårs Samuraj:hin. Hevosta valmentaa Tuulia Metsälä ja sen omistaa Kirsi Ala-Prinkkilä.

Heppa-järjestelmään tallennetun tiedon mukaan hevonen on rokotettu 8.1.2021 ja se kuitenkin yritti kilpailla samana päivänä Seinäjoella. Hevonen poistettiin startista, kun rokotusmerkitys huomattiin lämmityksen jälkeen. Hevosen passiin tehdyn merkinnän mukaan hevonen oli rokotettu 8.1.2020.

Ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua. Lääkintäohjeessa kaikkien rokotusten ohjeelliseksi dopingvaroajaksi annetaan 5 vuorokautta.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli tapausta kokouksessaan 28.1.2021. Antidopingtoimikunta totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä nollatoleranssirikkomuksen varoajan noudattamatta jättämisen sekä puutteellisen lääkekirjanpidon takia. Näihin perustuen hallitus määräsi vastuuvalmentaja Tuulia Metsälälle varoituksen sekä 200 euron sakon.

Suomenhevosen ja lämminverisen ravihevosen jalostusohjesäännön muutokset


Suomenhevosen ja lämminverisen ravihevosen jalostusohjesääntöjä uudistetaan vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia (eläinjalostuslainsäädäntö sekä eläinten terveyssäännöstö) sekä palvelemaan kasvatustoimintaa mahdollisimman hyvin. Valmisteluprosessi on parhaillaan käynnissä ja uudet jalostusohjesäännöt tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.

Uudistuksesta vastaa Suomen Hippoksen jalostusvaliokunta yhdessä asioita valmistelevan Hippoksen toimiston kanssa. Kasvattajia sekä alan muita toimijoita tullaan kuulemaan laajasti työn edetessä. Hippoksen hallitus vahvistaa jalostusohjesääntöjen sisällön kevään aikana jalostusvaliokunnan esityksestä, minkä jälkeen Ruokavirasto hyväksyy säännöt.

Keskeisimmät yleiset muutokset liittyvät jalostusohjesäännön kokonaisuuden rakennemuutokseen, jotta se vastaa lainsäädännön vaatimuksia, kotisiitospykälän poistumiseen sekä isäoriin orilisenssin vaatimiseen, jotta varsa voidaan merkitä kantakirjaan.

Investointituet 2021


Hallitus käsitteli maakuntaradoille sekä Hippokselle esitettäviä investointitukia vuodelle 2021. Hippoksen hallitus tekee asiasta esityksen maa- ja metsätalousministeriölle, joka päättää investointitukien jakamisesta. Hippos esittää maa- ja metsätalousministeriölle haettavaksi yhteensä 800 000 euroa investointitukia, jotka kohdistetaan vuonna 2017 laaditun investointisuunnitelman perusteella 13 maakuntaradalle ja Hippokselle. Kuluva vuosi päättää aiemman viisivuotisen investointisuunnitelman, ja tulevana keväänä investointitukia ja niiden kohdentamista tullaan tarkastelemaan uudelleen. Strategian mukaisesti kevään aikana raviradoille määritellään kriteeristö, jonka perusteella suunnitellaan muun muassa tulevien vuosien kilpailupäiviä sekä investointitukien kohdentamista.

Muut asiat


Talous- ja hallintopäällikkö esitteli hallitukselle Hippoksen osakeomistukset raviurheilun eri yhteisöissä ja selvitys merkittiin tiedoksi.

Hallitus merkitsi tiedoksi myös Hippoksen suunnitelman hevosalan kuntavaaliohjelmaan liittyen ja kävi keskustelun vaikuttavuustyön suunnitelmista sekä tärkeydestä.

Kokouksen päätteeksi toimitusjohtaja Sami Kauhanen kertoi ajankohtaisista asioista ja toi terveiset kansainvälisestä Euroopan raviunioni UET:n kilpailukomitean kokouksesta. UET:n hallinnoima ohjastajien EM-kilpailu on peruttu vuodelta 2021, mutta Suomeen suunnitelluista kokelasohjastajien EM-kilpailuista ei tehty kokouksessa vielä päätöstä. Jalostusjohtaja Minna Mäenpää puolestaan kertoi UET:n jalostuskomitean kokouksessa käsitellyistä asioista.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 12. maaliskuuta.

Lisätiedot:


Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 0500-685 036

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469