Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 12.3.2021

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaiaamupäivänä Teamsin välityksellä. Hallitus hyväksyi muun muassa tilinpäätöksen ja langetti sanktioita ravikilpailusääntöjen rikkomisesta.

Hallitus päätti langettaa yhdeksän kuukauden kilpailukiellon Kaarlo Partaselle hevosen sopimattomasta käsittelystä Jyväskylän raveissa 19.2.2021. Päätös oli sääntövaliokunnan esityksen mukainen. Kilpailukielto on voimassa 19.2.-18.11.2021. Kilpailukiellon aikana henkilö ei voi käsitellä hevosta ravikilpailuissa kilpailuaikana, oleskella talli- ja varikkoalueella, toimia ohjastajana, vastuullisena valmentajana tai ravien toimihenkilönä.

Partanen jätti ohjastamansa ja valmentamansa Taran Typyn volttaustilanteessa toimimattomana pois lähdöstä ja ohjasi hevosen takaisin tallialueelle. Matkalla hän käski hevosta ravikilpailusääntöjen vastaisesti. Killerin ravien tuomaristo puhutteli ohjastajan raveissa tapahtuman jälkeen ja kilpailueläinlääkäri tarkisti toimintaohjeiden mukaisesti hevosen. Suomen Hippos teki tapahtuneesta eläinsuojeluilmoituksen.

Hevosten hyvinvointia seurataan ravikilpailuissa tarkasti ja ravikilpailusääntöjen mukaisesti paikalla on aina kilpailueläinlääkäri avustajineen. Eläinlääkärin lisäksi sääntöjen noudattamista ja hevosten hyvinvointia tarkkailevat myös muut ravien toimihenkilöt. Ravikilpailusäännöissä ja rangaistusohjesäännöissä määritellään tarkasti muun muassa ajovitsan käyttö, kielletty ajotapa sekä hevosen sopimaton käsittely.

Suomessa ajetaan vuosittain noin 5000 ravilähtöä ja vakavat rikkeet ovat äärimmäisen harvinaisia. Raviohjastajien ajotavat ovat siistiytyneet merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana ja rikkeiden määrät ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Ajotaparikkeisiin on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota ja toimihenkilöt ovat toimintamallien mukaisesti yhteydessä sellaisiin ohjastajiin, joilla rikkeiden suhteellinen määrä on kasvanut neljännesvuosittain tehtävissä tilastotarkasteluissa.

Kilpaileminen varoajan sisällä

Hallitus käsitteli kahta ravikilpailusääntöjen 45§:n rikkomusta ja nollatoleranssirikkomusta. Vermon raveissa 27.1.2021 Pertti Niverin valmentama Vappujätkä-niminen hevonen kilpaili varoajan sisällä. Heppa-järjestelmään tallennetun tiedon mukaan hevonen on rokotettu 25.1.2021 ja se kuitenkin kilpaili 27.1.2021 Vermossa.

Oulun raveissa 6.2.2021 puolestaan Antti Ala-Rantalan valmentama hevonen Nyland kilpaili varoajan sisällä. Heppa-järjestelmään tallennetun tiedon mukaan hevonen on rokotettu 1.2.2021 ja se kilpaili 6.2.2021 Oulussa.

Ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua. Lääkintäohjeessa kaikkien rokotusten ohjeelliseksi dopingvaroajaksi annetaan 5 vuorokautta.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli molempia tapauksia kokouksessaan 2.3.2021 ja totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä nollatoleranssirikkomuksen varoajan noudattamatta jättämisen vuoksi. Lisäksi Niverin valmentaman Vappujätkän kohdalla todettiin puutteellinen lääkekirjanpito.

Näihin perustuen hallitus määräsi vastuuvalmentajille Pertti Niverille ja Antti Ala-Rantalalle varoituksen sekä 200 euron sakon.

Tilinpäätös

Suomen Hippoksen talous- ja hallintopäällikkö Soile Toivanen esitteli Hippoksen tilinpäätöksen, jonka hallitus osaltaan hyväksyi. Koronan vaikutukset tuottoihin ja kuluihin ovat merkittävät etenkin kevään osalta, tilanne on kuitenkin normalisoitunut loppuvuodesta. Muita tilinpäätökseen vaikuttavia kokonaisuuksia ovat muun muassa Tulkintornin kiinteistön myynti, Hippoksen toimiston muutto sekä toimitusjohtajan vaihtoon liittyvät kustannukset.

Ravikilpailutoiminnan järjestäminen 2022-2024

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle työsuunnitelman ravikilpailutoiminnan järjestämisestä 2022-2024. Projekti pohjautuu raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategiaan, jonka työstön yhteydessä määritettiin yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi varmistettu taloudellinen perusta ja yhteistyötä edistävä ohjausmalli.

Tavoitteen saavuttamiseksi Hippoksen toimintasuunnitelmaan kirjattiin toteutettavaksi kehitysprojekti: Ravikilpailuiden järjestämisen laadunvalvonta ja sen vaikutukset järjestettävien ravikilpailuiden määrään sekä tulevaisuuden investointeihin. Kehitysprojektin valmisteluvastuu on Hippoksessa, ja työryhmä koostuu Hippoksen sekä raviratojen edustajista. Hallitus hyväksyi työsuunnitelman, ryhmän kokoonpanon ja vahvisti työryhmän toimikauden kestämään elokuun 2021 hallituksen kokoukseen asti. Työryhmän työstä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Muut asiat

Hallitus hyväksyi Forssan raviradan anomuksen pakkasen vuoksi 12.2.2021 peruttujen ravien korvaavasta päivästä. Ravien uusi ajankohta on 27.8.2021.

Jalostus-, kilpailu-, sääntö-, lisenssi- ja ratsu- ja ponivaliokuntien toimintasuunnitelmat vuodelle 2021 merkittiin tiedoksi, samoin kuin kilpailu-, sääntö-, lisenssi- ja ratsu- ja ponivaliokuntien kokousten pöytäkirjat.

Ajankohtaisissa asioissa toimitusjohtaja antoi hallitukselle katsauksen korona- ja hevosten EHV-1-herpesvirustilanteista ja niiden vaikutuksesta Hippoksen toimintaan. Lisäksi hallitukselle raportoitiin muun muassa kuntavaalien ehdokkaille suunnatun kyselyn tuloksista.

Hallitus kävi keskustelun Erkki Liikasen puheenjohtaman rahapelituottojen selvitysryhmän esityksestä ja aiheesta pyydetystä lausuntopyynnöstä. Selvitysryhmä kuvasi esityksessään neljä erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa suomalaiselle rahapelijärjestelmälle ja suosittelee valmistelun jälkeen siirtymistä kokonaisuudessaan yleiskatteellisuuteen.

Suomen Hippos oli Liikasen selvitysryhmän kuultavana vuodenvaihteessa ja painotti jo siinä yhteydessä, että riippumatta työryhmän työn lopputuloksesta, hevoskasvatuksen ja hevosurheilun rahoituksen taso on turvattava.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 16. huhtikuuta.

Lisätiedot:


Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 0500-685 036

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469