Hyppää sisältöön

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Suomen Hippos tekee aktiivisesti työtä edistääkseen hevosalan vaikuttavuutta ja raviurheilun sekä hevoskasvatuksen asemaa Suomessa. Työ pitää sisällään jatkuvaa vuoropuhelua muun muassa maa- ja metsätalousministeriön sekä tarvittavien viranomaisten kanssa. Hippos on myös aktiivinen toimija eurooppalaisessa raviurheilussa ja hevoskasvatuksessa ja on ollut päävastuussa Euroopan raviliitto UET:n Euroopan yhteisen hevostietokannan rakentamisessa. Hippos seuraa tiiviisti lainsäädännön vaikutuksia suomalaiseen hevostalouteen ja hevosalan asiantuntijana Hippoksella on suuri rooli erilaisissa hevosalan kannanotoissa ja lausunnoissa.

Hevosalan edunvalvontatyötä toteutetaan yhdessä muun muassa Suomen Ratsastajainliiton, Hippoliksen sekä MTK:n kanssa. Hippos on osa MTK:n hevosverkostoa, jonka pääasiallisena tehtävänä, tarkoituksena ja tavoitteena on edistää hevostalouden toimintaedellytyksiä sekä kannattavuutta ja parantaa maaseudun hevosyrittäjyyden mahdollisuuksia. Verkosto toimii hevosalan yleisenä elinkeinopoliittisena edunvalvojana ja tekee edunvalvontatyötä mm. liittyen kaikkeen hevosalaa- ja taloutta koskevaan EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa Suomen Olympiakomitea, Veikkaus sekä hevosalan järjestöt Suomen Ravivalmentajat ry:n sekä Suomen Hevosenomistajain Keskusliiton johdolla.