Hyppää sisältöön

Vastuullinen raviurheilija – Vastuuvalmentajakoulutus ja Hevosen ruokinta I – koulutus käynnistävät vuoden 2023 Vastuullisen raviurheilijan polun koulutukset

Jo neljättä vuotta Hipposakatemiassa verkko-opintoina järjestetty Vastuuvalmentajakoulutus on uudistunut ja on myös osa Vastuullisen raviurheilijan koulutuspolkua. Vastuullinen raviurheilija – Hevosen ruokintasarjaan kuuluvan Hevosen ruokinta I:n ilmoittautuminen on käynnissä.

Vastuullinen raviurheilija -Vastuuvalmentajakoulutus on suunnattu jokaiselle raviurheilun parissa toimivalle hevosen vastuuvalmentajaksi aikovalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa hevosen hyvinvointiin, ravikilpailutoimintaan, raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategiaan sekä vastuullisuusohjelmaan. Ihmisen ja hevosen hyvinvointi kulkee koulutuksen kantavana teemana ja pääset perehtymään muun muassa hevosen hyvinvointitarkastukseen ja näytteenottotapahtumaan koulutusvideoiden avulla.

Koulutus sisältää kertaustehtäviä ja lopuksi pääset testaamaan ravikilpailusääntöjen tuntemuksesi sääntökertaustentin muodossa. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja taidot toimia vastuullisena raviurheilijana ja hevosen vastuuvalmentajana. Koulutukseen osallistuminen, hevosjalostusliiton tai raviradan toimistolla tehtävän teoriakokeen hyväksyttävästi suorittaminen ja kilpailulisenssin lunastaminen oikeuttavat toimimaan hevosen vastuuvalmentajana. 

”Vuoden 2023 vastuuvalmentajakoulutus julkaistiin helmikuun alussa ja koulutukseen onkin jo ilmoittautunut n. 50 hevosen vastuuvalmentajan oikeuksia hakevaa henkilöä. Koulutukseen voi ilmoittautua milloin vain ja koulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin silloin kun se omaan arkeen sopii parhaiten. Suunnitelmissa on avata vastaava perus- ja kertauskurssi myös niille, jotka ovat koulutuksen jo aiemmin suorittaneen tai eivät vielä tai tulevaisuudessa hevosen vastuuvalmentajana toimisikaan, koulutus on oiva tapa kerryttää tietämystä hyvinvoivista hevosista ja raviurheilusta yleensäkin”, kertoo Suomen Hippoksen koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki.

Tarvitset vastuuvalmentajalisenssin, jos sinulla ei ole koskaan ollut C-ajolupaa ja haluat kilpailuttaa valmentamaasi hevosta. Jos C-ajolupasi on vanhentunut, saat vastuuvalmentajalisenssin voimaan maksamalla harrastajavalmentajalisenssin (ota yhteyttä kilpailu@hippos.fi). Hevosen vastuuvalmentajan täytyy olla vähintään 18-vuotias. Lue lisää lisenssimääräyksistä 

Vastuullinen raviurheilija – Hevosen ruokinta I- koulutus käynnistyy

Suomen Hippoksen ja Hevostietokeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettu Vastuullinen raviurheilija – Hevosen ruokinta I – koulutus tarjoaa hyödyllistä perustietoa hevosen ruuansulatuksesta, ravintoaineista ja hevosten ruokinnassa käytettävistä rehuista.

Koulutuksessa perehdytään mm. hevosen ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan, ravintoaineiden imeytymiseen, eri ravintoaineiden tehtäviin ja niiden lähteisiin sekä hevosen ruokavalion koostumukseen.  Koulutus on tarkoitettu perehdytyskurssiksi uusille hevosharrastajille sekä kertauskurssiksi pidempiaikaisille hevosharrastajille tai hevosen omistajille.

”Hevosten hoitoon ja ruokintaan osallistuvat henkilöt tulevat tietoisiksi hevosen ruuansulatuskanavan erityispiirteistä, hevosille soveltuvista rehuista ja niiden sopivista käyttömääristä hevosen oikeanlaisen ravintoaineiden saannin ja hyvinvoinnin turvaamiseksi”, valottaa Hyvämäki koulutuksen tavoitteita.

Ruokintakoulutussarjaan kuuluvat Vastuullinen raviurheilija – Hevosen ruokinta II sekä Vastuullinen nuorisoraviurheilija – Raviponin ruokinta koulutukset julkaistaan maaliskuussa.

 

Vuoden 2023 ajolupakurssit käynnistyvät

Hevosjalostusliittojen ja raviratojen järjestämät ajolupakurssit käynnistyvät kevään aikana eri puolilla Suomea. Ajolupakurssien teoriaosuudet opiskellaan Hipposakatemian kautta ja käytännön järjestelyistä vastaavat hevosjalostusliitot ja raviradat ympäri Suomen.

”Vastuullinen raviurheilija – Ruokintakoulutussarja tuo toivottuja lisäkoulutusmahdollisuuksia myös ajolupakurssin tai vastuuvalmentajakoulutuksen oheen opiskeltavaksi. Luvassa on myös muun muassa hevosen kuljettamiseen, perushoitoon ja valmennukseen perehdyttäviä koulutuksia, joita myös hevosjalostuslitot ja raviradat voivat hyödyntää koulutuksissa. Verkko-opintoihin liittyvät lähikoulutuspäivät onkin suunnitelmissa pilotoida yhteistyössä hevosjalostusliittojen, raviratojen ja oppilaitosten kanssa”, kertoo Hyvämäki. 

Ajolupakurssien ajankohdat vahvistuvat sitä mukaa kun ajolupakurssin järjestäjät ilmoittavat kurssien ajankohtia. Ajolupakurssien ajankohdat löydät täältä:

Vastuullinen nuorisoraviurheilija – Ponin valmentajakoulutus sekä Vastuullinen raviurheilija – Montén ABC ja Montén kilpailemaan koulutukset julkaistaan alkukevään aikana. Hevosen kasvattajille, omistajille ja valmentajille suunnattu Vastuullinen raviurheilijan polku sekä lapsille ja nuorille suunnattu Vastuullinen nuorisoraviurheilijan polku täydentyvät vuoden 2023 aikana ja luvassa on verkko-opintojen ohella myös käytännön koulutuspäiviä, lisätietoja  Hipposakatemian koulutustarjonnan löydät täältä:  https://www.hippos.fi/koulutus/hipposakatemia/

Lisätietoja:

Suomen Hippos ry

Helena Hyvämäki
koulutustoiminnan koordinaattori
helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi
040 6464 609