Hyppää sisältöön

Hevostalouden erikoisammattitutkinto

Hevostalouden erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu kunkin osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä, ratsastuksenopettamisen osaamisalalla 140 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osaamispistettä, ratsastuksenopettamisen
osaamisalalla 40 osaamispistettä).

Osaamisalat ja tutkintonimikkeet ovat:
• Hevostallin toiminnan johtamisen osaamisala, tallimestari
• Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen osaamisala, kengitysseppä
• Hevosurheilun johtamisen osaamisala, hevosurheilumanageri
• Ratsastuksenopettamisen osaamisala, ratsastuksenopettaja (EAT).

Hevostalouden erikoisammattitutkinnon suorittaneella on hevostalouden erikoistunut ammatillinen osaaminen. Hevostallin toiminnan johtamisen osaamisalan suorittanut osaa vastata hevosten hoidosta ja terveydenhuollosta sekä huolehtia talliympäristöstä. Opiskelija voi erikoistua hevosten
valmennuksesta huolehtimiseen tai hevosalan kehittäjänä toimimiseen.

Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen osaamisalan suorittanut osaa hevosten erikoiskengityksen ja kengitysmateriaalien työstämisen. Opiskelija voi erikoistua sairaskengitykseen tai alan erikoisasiantuntijuuteen ja kehittämistoimintaan.

Hevosurheilun johtamisen osaamisalan suorittanut osaa hevosurheilun manageroinnin ja kehittämisen sekä alan liiketalouden kehittämistoiminnan. Opiskelija voi erikoistua hevosalan tapahtumatuotantoon tai markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämiseen.

Ratsastuksenopettamisen osaamisalan suorittaneella on vaativan ratsastustaidon kehittämisosaaminen sekä hevosten kouluttamisen ja hevostaitojen kehittämisen osaaminen. Osaamisalan suorittajalla on itsellään vahva ratsastustaito. Opiskelija voi erikoistua huippuvalmennukseen tai ratsastusurheilun kehittämiseen.