friisit

Omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksia voidaan tehdä ainoastaan Suomen Hippoksen rekisteriin merkityille hevosille.Tuontihevosten ja muualle ensirekisteröityjen hevosten omistajanvaihdokset tehdään Suomeen rekisteröinnin yhteydessä.

 

Omistajanvaihdos tulee ilmoittaa Suomen Hippoksen rekisteriin 14 vuorokauden kuluessa. Omistajanvaihdoksen voi tehdä raviradalla, hevosjalostusliitossa tai lähettämällä omistajanvaihdosilmoitus ja hevospassi (vanhoilla hevosilla Suomen Hippos ry:n myöntämä rekisteritodistus) Suomen Hippokseen.

 

Omistajanvaihdokseen tulee merkitä omistajanvaihdospäivämäärä, vanhan ja uuden omistajan henkilö- ja yhteystiedot sekä molempien osapuolten allekirjoitukset. Alaikäisellä tarvitaan myös huoltajien allekirjoitukset.


Omistajanvaihdosketjun tulee olla katkeamaton. Mikäli edellisiltä omistajilta on jäänyt omistajanvaihdoksia tekemättä, tulee ne toimittaa Suomen Hippokseen jälkikäteen. Kaikki väliomistajat merkitään hevospassiin ja passi postitetaan uusimmalle omistajalle, kun kaikki omistajanvaihdokset ovat kunnossa. Omistajatodistus


Vuonna 2016 ja sen jälkeen Suomessa syntyneillä varsoilla ei omistajatietoa merkitä enää hevosen passiin, vaan sillä on erillinen omistajatodistus. Suomeen keväästä 2017 eteenpäin rekisteröidyille tuontihevosille on myös tehty erilliset omistajatodistukset. Omistajatodistus säilytetään hevospassin mukana.


Seuraava omistajanvaihdos tapahtuu toimittamalla omistajanvaihdoslomake ja omistajatodistus Suomen Hippokseen. Hevospassia ei tarvitse toimittaa.

Huom! Niiden hevosten osalta, joille on tehty erillinen omistajatodistus, omistajanvaihdosta ei tällä hetkellä voi tehdä raviradalla tai hevosjalostusliitossa.


 

 


 
Tulosta sivu