Hyppää sisältöön

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategia vuosille 2021-2024 valmistui – "Yhteistyön merkitys tulee kasvamaan"

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisimmät painopisteet ovat elämyksellinen ja kiinnostava raviurheilu, vetovoimainen omistajuus sekä laadukas kasvatus ja valmennus, hevosen ja ihmisen hyvinvointi sekä kestävä taloudellinen perusta ja yhteistyötä edistävä ohjausmalli.

Suomen Hippoksen yhdessä eri sidosryhmien kanssa valmistelema raviurheilun ja hevoskasvatuksen uusi strategia on valmistunut. Strategia on laadittu vuosille 2021-2024 ja se kiteytyy visioon ”Arvostettu, elinvoimainen ja uudistuva raviurheilun sekä hevoskasvatuksen yhteisö”.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen tulevien vuosien strategia on valmistunut. Strategia esiteltiin ja vahvistettiin viime viikolla Suomen Hippoksen valtuuskunnan syyskokouksessa. Vuosille 2021-2024 laadittu strategia jatkaa edellisten vuosien strategian jalanjäljissä pitäen hevosen hyvinvoinnin kaiken keskiössä. Uutena asiana hevosen rinnalle on kuitenkin nostettu ihmisten hyvinvointi, johon alalla halutaan panostaa aiempaa voimakkaammin.

Strategiatyö toteutettiin laajasti hevosalan eri sidosryhmiä kuullen, ja tavoitteena onkin, että siitä löytyy jokaiselle raviurheilun ja hevoskasvatuksen parissa toimivalle tarttumapintaa. Neljä keskeistä strategista tavoitetta tulevalle neljälle vuodelle ovat elämyksellinen ja kiinnostava raviurheilu, vetovoimainen omistajuus sekä laadukas kasvatus ja valmennus, hevosen ja ihmisen hyvinvointi kaiken keskiössä sekä varmistettu taloudellinen perusta ja yhteistyötä edistävä ohjausmalli.

Strategisista tavoitteista on johdettu osa-alueittain toimintaa linjaavia teemoja, joille on määritetty mittaristo. Osa mittareista rakennetaan vuoden 2021 aikana tehtävien toimenpiteiden yhteydessä.

”Kyseessä on koko alan yhteinen strategia, ja toivon, että alalla toimivat sidosryhmät voivat johtaa omat toimintasuunnitelmansa näiden teemojen pohjalta. Tämä ei ole vain Hippoksen toimiston strategia, vaan raviurheilun ja hevoskasvatuksen toimijoiden määrittämät alan yhteiset suuntaviivat tulevaan”, Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen painottaa.

Strategian työstö käynnistyi syksyllä laajalla sidosryhmäkyselyllä, jossa avoimia vastauksia saatiin yli 1000. Ainutlaatuisen laajassa kyselyssä Hippoksen jäsenyhteisöt sekä sidosryhmät kertoivat odotuksistaan tulevalle strategiakaudelle sekä muun muassa arvioivat, mitkä asiat tai ilmiöt vaikuttavat raviurheilun ja hevoskasvatuksen lähitulevaisuuteen.

Vastauksissa korostuivat raviurheilun ja hevoskasvatuksen houkuttelevuuden varmistaminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Erityisen tärkeänä tavoitteena nähtiin myös alan taloudellisen pohjan turvaaminen. Nämä teemat löytyvät vuosien 2021-2024 strategiasta.

Kyselyssä saatujen vastausten lisäksi strategiatyössä on hyödynnetty raviurheilun tulevaisuustyössä tuotettuja materiaaleja. Vuonna 2018 käynnistyneen tulevaisuustyön parissa tehtiin arvokasta työtä, jota oli toteuttamassa suuri määrä raviurheilun eri sektoreilla toimivia ihmisiä.

”Koen erittäin tärkeäksi, että niin monet alan eri tahot ovat saaneet äänensä kuuluville. Strategia on tehty yhdessä ja yhteistyön merkitys vain kasvaa tulevina vuosina. Haluamme olla arvostettu, elinvoimainen ja uudistuva raviurheilun sekä hevoskasvatuksen yhteisö”, Kauhanen kiteyttää.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategia (pdf)