Hyppää sisältöön

Ravikilpailusäännöt ja poniravikilpailusäännöt sekä rangaistusmääräykset 2022

Kuva: Ville Vuorinen

1.1.2022 voimaan tulevat ravikilpailusäännöt ja poniravikilpailusäännöt sekä rangaistusmääräykset löytyvät nyt Suomen Hippoksen verkkosivuilta.

 

Ravikilpailusäännöt ja poniravikilpailusäännöt (pdf)

Travsportens reglemente (pdf)

Rangaistusmääräykset 1.3.2022 alkaen (pdf)

(Huom! Ajotapojen rangaistusmääräyksiä koskevat muutokset astuvat voimaan 1.3.2022. Siirtymäkaudella 1.3.2022 asti rangaistukset annetaan voimassa olevien 1.1.-28.2.2022 määräysten mukaan, mutta valvonta ja neuvonta tehdään uusien määräyksien mukaan.)

 

Muutokset / tarkennukset ravikilpailusääntöihin

2§ Kilpailusääntöjen noudattaminen

Lisätään erikseen liitteinä julkaistaviin: antidopingohjelma, kilpailumanipulaation vastainen ohjelma sekä eettiset periaatteet

4§ Kilpailujen toimihenkilöt

Lisäys: Raviradat voivat hakea toimihenkilöiden yläikärajaan jatkoa vuosittain (enintään kolme vuotta). Tuomareiden osalta vuosittainen jatkoaika alentaa tuomariluokitusta luokittain alaspäin.

Tarkennettu kilpailun toimihenkilöiden jääviyskohtaa. Kilpailun toimihenkilön isovanhemmat ja lapsenlapset eivät ole uusissa säännöissä jääviyden piirissä.

8§ Kilpailueläinlääkäri

Lisäys: myös eläinlääkärin avustajan toimiaika alkaa vähintään kaksi tuntia ensimmäisen lähdön esittelyä.

18§ Ulkomaan rekisterissä olevan ravihevosen kilpaileminen Suomessa

Lisätty kellonaika: Ulkomaan rekisterissä ja ulkomaisessa valmennuksessa kilpailuun osallistuva hevonen on ilmoitettava viimeistään kello 10 vähintään yhtä arkipäivää ennen normaalia ilmoittamista.

19§ Hevosen ikä ja kilpailuoikeus

Muutetaan kohta: Tamma saa kilpailla 180 vuorokauden kuluttua varsomisesta (aikaisemmin 150 vuorokautta).

Lisätään teksti: Hevonen saa kilpailla 30 vuorokauden kuluttua ruunauksesta.

Lisätään teksti: Suomen Hippoksen Tammasarjoissa ja Nuorten sarjoissa on kilpailuoikeus Suomessa syntyneiden (kts. 16.1. §) lisäksi viimeistään 2-vuotiaana suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan siirtyneillä tammoilla.

21§ Koelähtöjärjestelmä

Muutos tekstiin: Koelähtövaatimus poistuu tilanteissa, joissa hevosella on kolme peräkkäistä hylkäystä tai hevosen viidestä viimeisimmästä kilpailusta tai koelähdöstä neljä on päättynyt hylkäykseen tai keskeytykseen.

24.1.§ Tasoitusajot

Tasoitusajossa käytetään tasoitusperusteena hevosen parasta ennätystä lähetystavasta riippumatta

25.5.§ Juniorilähtö

Muutos: Juniorilähtöön osallistuvan tulee olla korkeintaan 25-vuotias (aikaisemmin J-lisenssi)

28§ Käsiohjelma

Tekstiä täydennetty: pykälässä 4 mainitut toimihenkilöt sekä veryttelyajat tulee julkaista järjestävän radan internetsivuilla, käsiohjelmassa tai 7oikein-lehdessä.

35.1.-35.3.§ Ajoluvat

Muutos: Ohjastajan lähtöihin lasketaan jatkossa myös lähiravien lähdöt.

38§ Ilmoittaminen ulkomaisiin kilpailuihin

Lisätty kellonaika: Ilmoittamisen Suomen Hippokseen tulee tapahtua viimeistään ennen varsinaista ilmoittautumispäivää edeltävänä arkipäivänä kello 10.

40§ Karsintajärjestelmä suurkilpailuissa ja vakiosarjoissa

40.1.§ Suurkilpailut

40.1.1.§ Yleistä

Lisätty: Suurkilpailujen palkintoraja on 15 000 euroa.

41§ Osanoton varmistaminen

Lisätään tekstiin: Hevosen tulee olla kilpailualueella viimeistään ennen hevosen omaa lähtöä edeltävän lähdön esittelyä. Mikäli hevonen ei ole kilpailualueella aikarajan umpeutuessa, se poistetaan lähdöstä.

Hevosen poisjäännin ja ohjastajan poisjäännin ilmoittamisen aikaraja poistuu, mutta poisjäänti on ilmoitettava välittömästi, kun se on tiedossa

Mikäli hevonen ei ole ollut oikeutettu osallistumaan lähtöön ja virheellinen osallistuminen on johtunut karkeasta huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, niin menetellään niin kuin hevonen ei olisi osallistunut. Näissä tapauksissa ei sovelleta 41 §:ssä mainittua 30 vrk:n aikarajaa tapauksen huomaamisessa.

45.3.§ Lääkeainetestinäytteen otto

Muutettu ikää: Valmentaja tai valmentajan valtuuttama henkilön tulee olla näytteenottotilanteessa vähintään 18 vuotta (aiemmin 16 v.)

47.2.§ Kilpakärryt

Lisätty tekstiin:

Jenkki- ja offsetkärryjen käyttäminen tasoitusajoissa on kielletty. (Listaus em. kärrymalleista löytyy Hippoksen sivuilta. 1.1.2022 alkaen jenkkikärryt ilmoitetaan ko. listauksen mukaisesti.)

48§ Kilpailuasu

Lisätty tekstiin: Turvaliiviä tulee käyttää aina kilpailualueella ratsastettaessa (myös varikkoalueella).

51.1.§ Poikkeukset volttaussäännöissä kapeilla radoilla ja tilapäisradoilla

Muokattu tekstiä: Juoksuratalähetys poistuu käytöstä kapeilla radoilla. Jatkossa ensimmäisestä lähtörivistä lähtevät hevoset 1-4 ja takarivistä hevoset 5-8.

52§ Autolähetys

Lisätään teksti: Autolähdön harjoitus järjestetään kaikissa enintään 2000 euroa voittaneiden hevosten lähdöissä ja kaikissa 2-vuotiaiden lämminveristen ja 3-vuotiaiden suomenhevosten lähdöissä sekä muulloin pyydettäessä.

52.1.§ Poikkeukset osanottajamäärissä autolähetyksessä kapeilla radoilla

Lisätään teksti: Montelähdöissä hevosten enimmäismäärä tulee määritellä kilpailukutsussa.

52.2.§ Linjalähetys

Lisätty tekstiin: Linjalähetyksessä voidaan käyttää siivekkeetöntä autoa. Tällöin auton kiihdytysmatka on 150 metriä. Autoa lähestytään kuten ryhmäajossa. Auton takalinjaa ei saa ohittaa ennen lähtölinjaa.

54§ Ohjeita kilpailusuorituksen aikana ja sen jälkeen

Muutettu tavoitettavuuden pituutta: Ohjastajan tulee olla tavoitettavissa ja hevosen tulee olla kilpailualueella 20 minuuttia lähdön maalintulon jälkeen (aikaisemmin 15 minuuttia)

56§ Uusi otsikko: Ajotapa ja hevosen käsittely

Tekstikokonaisuutta muutettu: Ajovitsa on merkinantoväline. Ajovitsaa ja ohjia saa käyttää vain kevyeen merkinantoon muutamia yksittäisiä kertoja lähdön aikana siten, ettei käyttöön liity erityistä voimaa. Hevosen käskeminen on kiellettyä. Kielletty ajotapa ja sopimaton hevosen käsittely sekä niistä määrättävät rangaistukset on määritelty ravikilpailujen rangaistusmääräyksissä.

59§ Rangaistusmääräykset

Lisäys kokonaisuuteen: Kilpailutuomariston lisäksi Suomen Hippos voi rangaista henkilöä, joka kuuluu ravikilpailusääntöjen piiriin. Rangaistukset kilpailuajan ulkopuolella tapahtuneista rikkomuksista määrää Suomen Hippoksen sääntövaliokunta tai hallitus toimivaltansa puitteissa.

59.2.3.2.§ Kilpailukiellon määrääminen

Lisätty tekstiin: kilpailukielto koskee jatkossa myös harjoitusraveja.

59.2.3.4.§ Poikkeusmenettely ajokiellon aikana ohjastamisessa

Lisätty poikkeusmenettelyä koskevaan kohtaan: Poikkeusmenettelyä ei käytetä ajotaparikkeiden yhteydessä.

Poikkeusmenettelyä voi hakea pykälässä mainittujen kilpailujen lisäksi myös muihin suurkilpailuihin

61§ Muutoksenhaku

Lisätään teksti: Kilpailupäällikkö voi ottaa käsittelyyn annettuja rangaistuksia tai rankaisematta jääneitä tilanteita ja viedä asian suurkilpailuvalvojia kuultuaan muutoksenhakulautakunnan käsittelyyn.

65§ Rajoituksia hevosvedonlyöntiin

Lisäys: Ohjastajan lisäksi valmentaja ei saa osallistua hevosvedonlyöntiin niissä raveissa, joihin ottaa osaa.

 

Muutokset / tarkennukset poniravikilpailunsääntöihin:

20 § Tunnistaminen ja mittaus

Muutos tekstiin: Vuosittainen mittaus suoritetaan ennen vuoden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista, mikäli ponin edellinen mittaustulos on vähintään 104,0 cm (A-kategoria) tai vähintään 127,0 cm (B-kategoria).

Lisäys: Suomen Hippoksella on aina oikeus suorittaa ponille tarkastusmittaus riippumatta ponin iästä.

Kategoria A 3v 4v 5v 6v 7v
104,0-107,0 cm X X X X LOPPUMITTAUS
103,5 cm tai alle MITTAUS ENNEN URAN ENSIMMÄISEEN STARTTIIN ILMOITTAMISTA LOPPUMITTAUS
Kategoria B 3v 4v 5v 6v 7v
127,0-130,0 cm X X X X LOPPUMITTAUS
126,5 cm tai alle MITTAUS ENNEN URAN ENSIMMÄISEEN STARTTIIN ILMOITTAMISTA LOPPUMITTAUS

 

24.1 § Tasoitusajot

Muutos tekstiin: Kuten ravikilpailusäännöissä, mutta poikkeuksena: Tasoitusperusteena käytetään ponin tasoitusennätystä.

Liite 1 Ponimonté

A-kategoria

Muutos: ohjastajan enimmäispituus 150 cm.

B-kategoria

Muutos: Jos ponin säkäkorkeus on enintään 107,1–120,0 cm ohjastajan enimmäispituus 155 cm. Jos ponin säkä on 120,1–130 cm ohjastajan enimmäispituus 160 cm.

 

Muutokset / tarkennukset rangaistusmääräyksiin:

Ohjastajanvaihdokset

Lisätään tekstiin: Esittelyn jälkeenkin ohjastajan saa vaihtaa perustellusta syystä tuomariston päätöksellä.

Poistettu koodit 43030 Myöhästynyt poissaoloilmoitus, 43040 Myöhästynyt ohjastajan poisjäänti-ilmoitus ja 43050 Myöhästynyt sisäänkirjoituksen tarkistus

Hevosen tai ohjastajan poisjäänti tulee ilmoittaa välittömästi, kun se on tiedossa. Hevosen tulee olla kilpailualueella viimeistään ennen hevosen omaa lähtöä edeltävän lähdön esittelyä. Mikäli hevonen ei ole kilpailualueella aikarajan umpeutuessa, se poistetaan lähdöstä (säännöt 41 §).

47050 Ilman kypärää tai sääntöjen mukaista turvaliiviä ajaminen tai lähdössä avustaminen

Lisätään tekstiin: Varikkoalueella ratsastettaessa on käytettävä kypärän lisäksi jatkossa myös turvaliiviä.

Tarkennetaan: Volttauksen aikana avustajan tulee käyttää sekä kypärää että turvaliiviä. Muulloin hevosta avustaessa tulee käyttää aina kypärää.

47090 Valmentajan vastuun laiminlyönti

Täydennetään kohtaa: Kilpailueläinlääkärin harkinnan mukaan hevonen voidaan määrätä 10-20 vrk:n kilpailukieltoon vakavien suuvaurioiden vuoksi. Hevonen voidaan määrätä myös eläinlääkärin tarkastukseen ennen kilpailukiellon purkua. Toistuvien (1 tai useampi aiempi raportti) vakavien vaurioiden yhteydessä valmentajalle voidaan määrätä kilpailueläinlääkärin esityksestä 300-500 euron sakko tuottamuksen asteesta/vakavuudesta riippuen.

48010 Epäasiallinen ajoasu

Tarkennettu epäasiallisen ajoasun määrittelyä

50060 Lähdön viivästyttäminen

Tarkennettu: Kilpailijoiden on oltava lähtöpaikalla (noin 100 metrin säteellä omasta volttauspaikasta) tasoitusajoissa viimeistään 15 sekuntia ennen lähtöä. Mikäli valjakko saapuu lähtöpaikalle määrättyä ajankohtaa myöhemmin, on rangaistuksena ohjastajalle lievä sakko, vähintään 20 euroa. Voltinvetäjälle sakko on ohjeellinen, vähintään 40 euroa.

51010 Lähdön uusinnan aiheuttaminen

Lisätään lähdön uusinnan aiheuttaviin syihin: valitsee väärän lähtöradan etua saavuttaakseen

51060 Väärä volttaus

Siirretty koodista 51040 ja tarkennettu: Ohjeellinen rangaistus on tuomittava valjakolle, joka “valmis”-komennon jälkeen jättäytyy parinsa rinnalta taaemmaksi kuin tämän voilokin etureuna ja aiheuttaa täten takanaan olevalle valjakolle ahtautta kääntymisvaiheessa.

52030 Jättäytyminen

Jättäytyminen aiheuttaa jatkossa aina ohjeellisen rangaistuksen suuruisen sakon.

52040 Lähdön uusinnan aiheuttaminen

Muutettu lähdön uusinnan aiheuttaviin syihin: jättäytymällä aiheuttaa selvää häiriötä takarivin hevoselle. Linjalähdössä siivekkeetöntä autoa käytettäessä auton takalinjaa ei saa ohittaa ennen lähtölinjaa.

99040 Liian nopea poistuminen kilpailupaikalta maaliintulon jälkeen

Mikäli hevonen on poistunut kilpailupaikalta alle 20 minuuttia maaliintulon jälkeen, rangaistaan valmentajaa 50 euron sakolla.

 

Muutokset rangaistusmääräyksiin 1.3.2022 alkaen:

Kielletty ajotapa 

Ajovitsaa ja ohjia saa käyttää vain kevyeen merkinantoon, siten ettei käyttöön liity erityistä voimaa. Kevyt muistuttaminen ajovitsalla ja ohjilla on sallittua eikä sitä lasketa merkinannoksi.

Ajovitsan ja ohjien liiallinen käyttö on kiellettyä. Kielletyksi katsotaan, jos ohjastaja käyttää ajovitsaa tai ohjia yli sääntöjenmukaisen määrän (n. 5 kpl) tai jos ajotavassa havaitaan muita kiellettyjä tunnusmerkkejä. Ajovitsan ja ohjien käytön määrää arvioidaan lukumäärällisesti (ajovitsan tai ohjaksien käyttöä sekä ohjaksilla nyppimistä). Kielletyt tunnusmerkit pitää huomioida kokonaisuutena ohjastajan ajotapaa arvioitaessa.

Kielletyn ajotavan tunnusmerkkejä ovat mm.:

 • Liiallinen (> n. 5 kertaa) ajovitsan tai ohjaksien käyttö tai ohjaksilla nyppiminen
 • Hevoseen koskeminen (esim. häntään koskeminen tai pöyhiminen ohjaksilla) merkinantotarkoituksessa.
 • Ajovitsan tai ohjien käyttäminen siten, ettei hevosella ole aikaa reagoida. Merkinantojen välin tulee olla vähintään n. 30 metriä.
 • Molempien käsien käyttö samanaikaisesti tai vuorotellen nopeaan tahtiin.
 • Montéssa ajovitsan käyttö taaksepäin (hevosen lautasille), jaloilla kannustaminen, satulassa pomppiminen tai hevoseen tarttuminen.
 • Muu ruma ajotapa, kuten pitkäkestoinen heiluminen.
 • Ajotapa, joka kohdistuu väsyneeseen tai haluttomaan hevoseen.

Sopimaton hevosen käsittely 

Sopimatonta hevosen käsittelyä on mm.:

 • Ajovitsan käyttö voimaa käyttäen eli mm. käyttö olkavartta nostaen, kyynärvartta kiertäen tai käyttö sivusuunnasta.
 • Jalan pudottaminen jalkarampilta ja hevoseen koskeminen jalalla.
 • Ohjaksilla tehdyt repäisyt.
 • Ajovitsan paksummalla päällä tökkiminen
 • Ohjien yhteen käteen ottaminen ja ajovitsan käyttö vapaalla kädellä
 • Montéssa siten, että ajovitsan käyttö kohdistuu hevosen päähän
 • Laukkaavan hevosen hidastaminen voimakkaalla ohjasotteella (ei koske vaara- tai häiriötilannetta) tai rihlaamalla
 • Ajovitsan käyttö laukkaavaan hevoseen (ei koske vaara- tai häiriötilannetta tai muiden alta pois ajamista) tai heti laukan päätyttyä
 • Hevosen liiallinen rasittaminen (konsultoitava kilpailueläinlääkäriä)