Hyppää sisältöön

Ponien suurkilpailusäännöt

 • A-kategorian ponien kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen sekä B-kategorian ponien ruhtinuus- ja ruhtinatarkilpailujen säännöt

  1 §

  Suomen Hippos ry (jäljempänä Suomen Hippos) järjestää yhdessä luvan saaneen raviradan kanssa poniravikuninkuuskilpailut, jotka pitävät sisällään A-kategorian ponien kuninkuus- ja kuningatarkilpailulähdöt ja B-kategorian ponien ruhtinuus- ja ruhtinatarkilpailulähdöt kerran vuodessa tapahtuvana kaksipäiväisenä kilpailuna. Kilpailut järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri puolilla Suomea (heinä-elokuussa) Suomen Hippoksen hyväksymänä ajankohtana.

  2 §
  Kilpailun järjestämisoikeutta hakevan raviradan on tehtävä kirjallinen anomus Suomen Hippoksen kilpailuosastolle osoitettuna, Suomen Hippoksen määräämänä aikana. Ponikuninkuusravien järjestämisoikeudet julistetaan haettavaksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan joka kolmas vuosi.

  3 §
  Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen Hippoksen rekisterissä olevat ravikilpailusääntöjen mukaisen kilpailuoikeuden omaavat puhdasrotuiset A-kategorian shetlanninponit, joiden tasoitusennätys on 2.40,0 tai parempi.

  Ruhtinuus- ja ruhtinatarkilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan Suomen Hippoksen rekisterissä olevat ravikilpailusääntöjen mukaisen kilpailuoikeuden omaavat puhdasrotuiset B-kategorian ponit, joiden tasoitusennätys on 2.10,0 tai parempi.

  4 §
  Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa kilpailumatka on ensimmäisenä päivänä 1600 (1620/1640) metriä tasoitusajona p. 2.22,0 + 20 m/1,8 s ja toisena päivänä 2100 (2120/2140) metriä tasoitusajona p. 2.22,0 + 20 m/1,5 s.

  Ruhtinuus- ja ruhtinatarkilpailuissa kilpailumatka on ensimmäisenä päivänä 1600 (1620/1640) metriä tasoitusajona p. 1.55,0 + 20 m/1,4 s, ja toisena päivänä 2100 (2120/2140) metriä tasoitusajona p. 1.55,0 + 20 m/1,1 s. Järjestäjällä on oikeus valita, kilpailevatko orit/ruunat ja tammat samassa lähdössä vai järjestetäänkö oreille/ruunille ja tammoille omat lähtönsä.

  Yhteen lähtöön otetaan mukaan enintään 16 ponia; erillisinä lähtöinä ajettaessa 16 oria/ruunaa ja 16 tammaa. Yhdistettynä lähtönä ajettaessa oreille/ruunille on lähdössä 8 paikkaa, samoin tammoille. Lisäksi, jos kiintiö ei täyty yhdistetyssä lähdössä, se täytetään kilpailuvuonna juostun parhaan tasoitusennätyksen mukaan. Mahdollinen karsinta suoritetaan ponin kilpailuvuoden parhaan tasoitusennätyksen mukaan. Ilmoittautuessa ilmoittaudutaan samalla molempiin osalähtöihin. Vain toiseen osalähtöön ilmoittautuminen ei ole mahdollista.

  Ponilla tulee olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  5 §
  Kokonaiskilpailun paremmuus ratkeaa ponien kahdella osamatkalla saavuttamien kokonaisaikojen perusteella. A-kategorian poneissa pienimmän kokonaisajan saavuttanut ori tai ruuna on ponikuningas ja tamma ponikuningatar. B-kategorian poneissa pienimmän kokonaisajan saavuttanut ori tai ruuna on poniruhtinas ja tamma poniruhtinatar. Jos paremmuutta selvitettäessä kahdella tai useammalla ponilla on sama kokonaisaika, ratkaisee keskinäinen järjestys pidemmällä matkalla. Tasapääjuoksun sattuessa ratkaisee osalähtöjen voittojen määrä ja sitten sijalukujen summa. Jos nekin ovat samat, tulee kaksi voittajaa. Kokonaiskilpailussa jaetaan 1., 2. ja 3. palkinto erikseen oreille ja ruunille sekä tammoille. Hylätty tai keskeyttänyt poni ei voi kilpailla kokonaiskilpailun palkinnoista, mutta voi kilpailla lähtöpalkinnoista.

  6 §
  Kilpailun palkintotasoa ja muita järjestelyjä koskevia asioita valmistelee kutakin Ponikuninkuusravitapahtumaa varten järjestäjän toimesta erikseen perustettu toimikunta, johon kuuluu vähintään yksi Suomen Hippoksen valitsema edustaja ja vähintään neljä järjestävän seuran edustajaa. Kilpailujen palkintotaso tulee alistaa Suomen Hippoksen vahvistettavaksi.

  7 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöjä.

  8 §
  Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä ainoastaan Suomen Hippos ry.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain valittavan raviradan kanssa shetlanninponien Suomen Mestaruus -kilpailun. Kilpailu järjestetään vuosittain valittavana ajankohtana.

  2 §
  Kilpailuoikeus on 4-vuotiailla ja vanhemmilla Suomen Hippoksen rekisterissä olevilla A-kategorian shetlanninponeilla.

  3 §
  Kilpailumatka on 1600 metriä ryhmälähtönä.

  4 §
  Kilpailuun otetaan mukaan enintään 12 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan mukaanpääsy arpomalla. Ponilla tulee olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus. Kahdeksan (8) ilmoittamispäivään mennessä kilpailuvuonna nopeimman ajan juossutta ponia arvotaan eturivin lähtöradoille 1-8.

  5 §
  Suomen Hippos ja järjestävä rata määrittävät kilpailun palkintotason vuosittain.

  6 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain valittavan raviradan kanssa shetlanninponien montén Suomen Mestaruus -kilpailun. Kilpailu järjestetään vuosittain valittavana ajankohtana.

  2 §
  Kilpailuoikeus on 5-vuotiailla ja vanhemmilla Suomen Hippoksen rekisterissä olevilla A-kategorian shetlanninponeilla.

  3 §
  Kilpailumatka on 1600 metriä ryhmälähtönä.

  4 §
  Kilpailuun otetaan mukaan enintään 10 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan mukaanpääsy arpomalla. Kilpailuun osallistuvalta ponilta vaaditaan hyväksytty suoritus montélähdöstä, ja ponilla tulee olla kilpailuvuonna vähintään
  yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  5 §
  Suomen Hippos ja järjestävä rata määrittävät kilpailun palkintotason vuosittain.

  6 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain valittavan raviradan kanssa B-kategorian ponien Suomen
  Mestaruus-kilpailun. Kilpailu järjestetään vuosittain valittavana ajankohtana.

  2 §
  Kilpailuoikeus on 4-vuotiailla ja vanhemmilla Suomen Hippoksen rekisterissä olevilla B-kategorian
  poneilla.

  3 §
  Kilpailumatka on 2100 metriä ryhmälähtönä.

  4 §
  Kilpailuun otetaan mukaan enintään 12 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun
  ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Mikäli
  kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma.
  Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan paikka arpomalla. Ponilla tulee olla kilpailuvuonna
  vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus. Kahdeksan (8) ilmoittamispäivään mennessä
  kilpailuvuonna nopeimman ajan juossutta ponia arvotaan eturivin lähtöradoille 1-8.

  5 §
  Suomen Hippos ja järjestävä rata määrittävät kilpailun palkintotason vuosittain.

  6 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
  Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain valittavan raviradan kanssa B-kategorian ponien montén Suomen Mestaruus -kilpailun. Kilpailu järjestetään vuosittain valittavana ajankohtana.

  2 §
  Kilpailuoikeus on 5-vuotiailla ja vanhemmilla Suomen Hippoksen rekisterissä olevilla B-kategorian poneilla.

  3 §
  Kilpailumatka on 1600 metriä ryhmälähtönä.

  4 §
  Kilpailuun otetaan mukaan enintään 10 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan mukaanpääsy arpomalla. Kilpailuun osallistuvalta ponilta vaaditaan hyväksytty suoritus montélähdöstä, ja ponilla täytyy olla kilpailuvuonna vähintään
  yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  5 §
  Suomen Hippos ja järjestävä rata määrittävät kilpailun palkintotason vuosittain.

  6 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain yhdessä Ponikuninkuusravien järjestäjän kanssa Pikkuprinsessa‐kilpailun Ponikuninkuusravien yhteydessä.

  2 §
  Kilpailu on avoin A-kategorian shetlanninponitammoille. Sarjamääritys on tasoitusajo 1600 m p. 2.55,0 + 20 m/2,0 s (2.35,0 ja hit.) etusijalla 3–6-vuotiaat.

  3 §
  Kilpailun palkintosumma ylittää suurkilpailulle asetetun palkintorajan. Palkintotaso tarkistetaan vuosittain.

  4 §
  Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.

  5 §
  Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto voi tehdä muutoksia kilpailun sääntöihin.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain yhdessä Ponikuninkuusravien järjestäjän kanssa Pikkukunkku‐kilpailun Ponikuninkuusravien yhteydessä.

  2 §
  Kilpailu on avoin A-kategorian shetlanninponioreille ja -ruunille. Sarjamääritys on tasoitusajo 1600 m p. 2.55,0 + 20 m/2,0 s (2.35,0 ja hit.) etusijalla 3–6-vuotiaat.

  3 §
  Kilpailun palkintosumma ylittää suurkilpailulle asetetun palkintorajan. Palkintotaso tarkistetaan vuosittain.

  4 §
  Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.

  5 §
  Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut -osasto voi tehdä muutoksia kilpailun sääntöihin.

 • Ponikriteriumin säännöt Teivon ravien sivuilta: https://www.teivo.fi/kilpailut/kriterium/

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain valittavan raviradan kanssa B-kategorian ponien 5‐vuotismestaruuden. Kilpailu järjestetään vuosittain valittavana ajankohtana.

  2 §
  Kilpailuoikeus on 5‐vuotiailla Suomen Hippoksen rekisterissä olevilla B-kategorian poneilla.

  3 §
  Kilpailumatka on 1600 metriä ryhmälähtönä.

  4 §
  Kilpailuun otetaan mukaan enintään 12 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Karsinnassa ovat etusijalla Suomessa syntyneet ponit. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan mukaanpääsy arpomalla. Ponilla täytyy olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  5 §
  Suomen Hippos ja järjestävä rata määrittävät kilpailun palkintotason vuosittain.

  6 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
  Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto.

 • 1 §
  Suomen Hippos ry järjestää vuosittain valittavan raviradan kanssa B-kategorian ponien 4‐vuotismestaruuden. Kilpailu järjestetään vuosittain valittavana ajankohtana.

  2 §
  Kilpailuoikeus on 4‐vuotiailla Suomen Hippoksen rekisterissä olevilla B-kategorian poneilla.

  3 §
  Kilpailumatka on 1600 metriä ryhmälähtönä.

  4 §
  Kilpailuun otetaan mukaan enintään 12 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Karsinnassa ovat etusijalla Suomessa syntyneet ponit. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan
  mukaanpääsy arpomalla. Ponilla täytyy olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  5 §
  Suomen Hippos ja järjestävä rata määrittävät kilpailun palkintotason vuosittain.

  6 §
  Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjä.
  Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Hippos ry:n Raviurheilupalvelut-osasto.

 • 1 § Kilpailun järjestäjä

  Killerin Poniderby -kilpailun (jäljempänä Derby) järjestää vuosittain Keski-Suomen Ravirata Oy.

  2 § Kilpailuoikeus

  Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 5-vuotiaat Suomessa syntyneet A-kategorian shetlanninponit, jotka ovat Suomen Hippos ry:n kilpailurekisterissä. Ponilla täytyy olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  3 § Kilpailumuoto

  Derby ajetaan 1640 metrin matkalla autolähtönä. Kilpailuun otetaan mukaan enintään 12 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan mukaanpääsy arpomalla.

  4 § Palkinnot

  Kilpailun ykköspalkinto noudattaa ponien suurkilpailujen palkintotasoa. Keski-Suomen Ravirata Oy päättää palkinnoista vuosittain ja on oikeutettu hankkimaan kilpailuun yhteistyökumppaneita.

  5 § Sääntömuutokset ja tulkinnat

  Keski-Suomen Ravirata Oy on oikeutettu tekemään muutoksia kilpailun sääntöihin ja päättämään kaikista Derbyä koskevista asioista kuultuaan Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osastoa. Samoin Keski-Suomen Ravirata Oy ratkaisee kaikki näitä sääntöjä koskevat tulkintakysymykset ja päättää vuosittain seuraavasta Derbystä. Näissä säännöissä mainitsemattomilta osin noudatetaan Suomen Hippoksen Poniravikilpailusääntöjä.

 • 1 § Kilpailun järjestäjä

  Killerin Poniderby -kilpailun (jäljempänä Derby) järjestää vuosittain Keski-Suomen Ravirata Oy.

  2 § Kilpailuoikeus

  Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-7 -vuotiaat Suomessa syntyneet B-kategorian ponit, jotka ovat Suomen Hippos ry:n kilpailurekisterissä. Ponilla täytyy olla kilpailuvuonna vähintään yksi hyväksytty kilpailusuoritus.

  3 § Kilpailumuoto

  Derby ajetaan 1640 metrin matkalla autolähtönä. Kilpailuun otetaan mukaan enintään 12 ponia. Karsintaperusteena käytetään kilpailuvuonna kilpailun ilmoittamispäivään mennessä virallisessa kilpailussa saavutettua parasta kilometriaikaa. Mikäli kilometriaika on sama, karsitaan ensisijaisesti poni, jolla on pienempi kilpailuvuoden voittosumma. Mikäli myös voittosumma on sama, ratkaistaan mukaanpääsy arpomalla.

  4 § Palkinnot

  Kilpailun ykköspalkinto noudattaa ponien suurkilpailujen palkintotasoa. Keski-Suomen Ravirata Oy päättää palkinnoista vuosittain ja on oikeutettu hankkimaan kilpailuun yhteistyökumppaneita.

  5 § Sääntömuutokset ja tulkinnat

  Keski-Suomen Ravirata Oy on oikeutettu tekemään muutoksia kilpailun sääntöihin ja päättämään kaikista Derbyä koskevista asioista kuultuaan Suomen Hippoksen raviurheilupalvelut-osastoa. Samoin Keski-Suomen Ravirata Oy ratkaisee kaikki näitä sääntöjä koskevat tulkintakysymykset ja päättää vuosittain seuraavasta Derbystä. Näissä säännöissä mainitsemattomilta osin noudatetaan Suomen Hippoksen Poniravikilpailusääntöjä.