Hyppää sisältöön

Muutokset vuoden 2024 ravikilpailusääntöihin ja rangaistusmääräyksiin

Sääntömuutokset astuvat voimaan 1.1.2024.

Muutokset vuoden 2024 lisenssimääräyksiin löytyvät täältä

Ravikilpailusääntöjen muutokset

3 § Hevosten kohtelu ja käsittely 

Muutettu lainsäädännön muuttumisen vuoksi eläinsuojelulaki laiksi eläinten hyvinvoinnista. 

4 § Kilpailujen toimihenkilöt 

Tarkennettu toimihenkilöiden erottumista pukeutumisella: Kilpailutoimihenkilön tulee erottua selkeästi pukeutumisellaan toimihenkilöryhmissä 4, 6, 8-10, 12 ja 14 (= päälähettäjä, lähettäjät, kilpailueläinlääkäri, eläinlääkärin avustaja, lähdönjärjestäjä, varikkoalueen valvoja, valjakkotarkkailija, kengittäjä ja ensiapujärjestelmän hoitohenkilöstö). 

Tarkennettu toimiaikaa: Toimihenkilöryhmillä 6 ja 8-10 (kilpailueläinlääkäri, eläinlääkärin avustaja, lähdönjärjestäjä, varikkoalueen valvoja, valjakkotarkkailija) toimiaika alkaa vähintään kaksi tuntia ennen ensimmäisen lähdön esittelyä ja päättyy aikaisintaan puoli tuntia viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen. 

5.3. Tuomariston tehtävät 

Lisätty, että hevonen voidaan määrätä koelähtöön myös epäpuhtaasta ravista: Kilpailutuomaristo voi määrätä kilpailukunnottoman, epäpuhtaasti ravaavan tai toimimattoman hevosen koelähtöön. 

18 § Ulkomaan rekisterissä tai ulkomaisessa valmennuksessa olevan ravihevosen kilpaileminen Suomessa 

Lisätty otsikkoon ”tai ulkomaisessa valmennuksessa” 

Muutettu: Ulkomaisessa valmennuksessa (aiemmin: ulkomaisessa rekisterissä) oleva hevonen on ilmoitettava viimeistään klo 10 vähintään yhtä arkipäivää ennen normaalia ilmoittamista. Edellä mainittuun ilmoittamiskäytäntöön voidaan tehdä poikkeuksia kansainvälisinä suurkilpailupäivinä (aiemmin: kansainvälisissä suurkilpailuissa). 

19 § Hevosen ikä ja kilpailuoikeus 

Tarkennettu: Kaksivuotiaiden lämminveristen ja kolmevuotiaiden suomenhevosten kilpailuoikeus alkaa 1.1. Suomenhevoset voivat osallistua opetuslähtöön 2-vuotiaana 1.9. alkaen. 

Tarkennettu, että kantakirjaan siirtyminen katsotaan tuontisertifikaatin myöntämispäivämäärän mukaan: Suomen Hippoksen Tammasarjoissa ja Nuorten sarjoissa on kilpailuoikeus Suomessa syntyneiden (kts. 16.1. §) lisäksi viimeistään 2-vuotiaana suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan siirtyneillä (tuontisertifikaatin myöntämispäivämäärä) tammoilla. 

23.3. Paikallisravit maa- tai jääradalla 

Muutettu: Mikäli hevosen kilpailuoikeus on voimassa, hyväksytty paikallisravilähtö jatkaa kilpailuoikeutta (aiemmin: kilpailuoikeus ei jatkunut). 

35.1. C-ajolupa, mC-ajolupa 

Muutettu, että ajoluvan hakijan ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta: Ajolupakurssin hakemuksen yhteydessä hakija vakuuttaa ajolupakurssin terveysvaatimusten täyttymisen. Mikäli hän ei voi vakuuttaa täyttävänsä terveysvaatimuksia, on hänen toimitettava laillistetun lääkärin todistus kilpailukelpoisuudestaan. Hakijan ollessa 60 vuotta täyttänyt hänen on toimitettava laillistetun lääkärin todistus kilpailukelpoisuudestaan ennen kurssin alkamista. 

Tarkennettu, että lähtöjen määrä lasketaan Heppa-järjestelmän mukaan: C-ajoluvan haltija, joka on ajanut Heppa-järjestelmän mukaan vähintään viisitoista lähtöä, saa ohjastaa niissä lähdöissä, joiden ensimmäinen palkinto on enintään 2 400 euroa. 

C-ajoluvan haltija, joka on ajanut Heppa-järjestelmän mukaan vähemmän kuin viisitoista lähtöä, saa ohjastaa vain niissä lähdöissä, joiden ensimmäinen palkinto on enintään 1 500 euroa. 

35.2. B-ajolupa, 35.3. A-ajolupa 

Tarkennettu, että lähtöjen määrä lasketaan Heppa-järjestelmän mukaan tai muuten todistettavasti: C-ajoluvan haltija voi anoa B-ajolupaa ajettuaan Heppa-järjestelmän mukaan tai muuten todistettavasti viisikymmentä lähtöä sekä suoritettuaan hyväksyttävästi vaadittavan kirjallisen kokeen. 

B-ajoluvan haltija voi anoa A-ajolupaa ajettuaan Heppa-järjestelmän mukaan tai muuten todistettavasti vähintään sata lähtöä. 

Muutettu A-ajoluvan uudelleen hakemiseen vaadittavaa lähtömäärää: A-ajoluvan peruuntuessa edellä mainitusta syystä voi ohjastaja hakea sitä uudelleen ajettuaan kymmenen (aiemmin: kaksikymmentä) lähtöä kalenterivuoden aikana. 

35.4. Ajolupien yleiset voimassaolot/peruuttamiset 

Muutettu, että 70-vuotiaiden ja vanhempien ohjastajien lääkärintodistusvaatimusta: Ohjastajan ajo-oikeutta voidaan hakemuksesta jatkaa 70 ikävuodesta alkaen kahdeksi vuodeksi (aiemmin: vuodeksi) kerrallaan. Ohjastajan ajo-oikeuden jatkamisen edellytyksenä on laillistetun lääkärin kahden vuoden välein (aiemmin: vuosittain) antama todistus ohjastajan terveydentilasta. 

37.1. Ilmoittaminen kilpailuihin kotimaassa 

Lisätty: Järjestäjällä on oikeus ottaa hevosia vajaisiin sarjoihin ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Järjestäjällä on oikeus siirtää hevonen valmentajan ilmoittamaan varasarjaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

40.3. Nuorten hevosten karsintapisteet 

Muutettu, että myös 2-vuotiaiden lämminveristen ja 3-vuotiaiden suomenhevosten karsintapisteet lasketaan kaksinkertaisina: Kaksi- ja kolmevuotiaiden lämminveristen ja kolme- ja neljävuotiaiden suomenhevosten karsintapisteet lasketaan kaksinkertaisina. 

45.3. Lääkeainetestinäytteen otto 

Lisätty: Suomen Hippos voi päättää, että tiettyihin suurkilpailuihin osallistuvat hevoset sijoitetaan erilliseen valvontatalliin. Suomen Hippos päättää ajankohdan, jolloin hevosten tulee viimeistään saapua valvontatalliin. Mikäli hevosta ei ole tuotu valvontatalliin valvonta-ajan alkaessa, se voidaan poistaa lähdöstä. 

45.6. Pakollinen influenssarokotus 

Tarkennettu: Rokotusvaatimus koskee myös harjoitusraveihin osallistumista. 

47 § Varusteet, valjastus 

Montéajovitsan pituus saa olla enintään 70 cm (aiemmin: 90 cm) ja paino enintään 120 g. 

59.2.3.3. Kilpailukiellon määrääminen hevoselle 

Tarkennettu: Kilpailukielto koskee myös harjoitusraveihin osallistumista. 

59.2.3.4. Poikkeusmenettely ajokiellon aikana ohjastamisessa 

Tarkennettu poikkeusmenettelyn käyttäminen ajotaparangaistusten toistuvuuden vuoksi määrätyssä ajokiellossa: Poikkeusmenettelyä ei käytetä myöskään ajotaparangaistusten yhteydessä, paitsi ajotaparangaistusten toistuvuuden vuoksi määrätyssä ajokiellossa, mikäli taustalla ei ole ajokieltoa kummassakaan lähdössä, joista ajotaparangaistukset ovat tulleet. 

Poniravikilpailusääntöjen muutokset 

16 § Kantakirjaan merkitseminen, kilpailurekisteri 

Tarkennettu: Suomalaiseen valmennukseen siirtyvä poni on siirrettävä ulkomaisesta rekisteristä Suomen Hippos ry:n ylläpitämään kantakirjaan. 

18 § Ulkomaan rekisterissä olevan ponin kilpaileminen Suomessa 

Tarkennettu, että ulkomaisessa rekisterissä kilpailevan ponin tulee olla ulkomaisessa valmennuksessa: Ponin tulee olla oman maansa kilpailurekisterissä, ulkomaisessa valmennuksessa ja kooltaan korkeintaan 107 cm (A-kategoria) tai 107,1-130 cm (B-kategoria). 

35 § Ajoluvat 

Tarkennettu: Poniajoluvan voimassaolo lakkaa, mikäli luvan haltija ei ole kymmenen vuoden aikana osallistunut ravikilpailuihin ohjastajana ponilla. 

47 § Varusteet, valjastus 

Muutettu ajovitsan pituus ponimontélähdöissä: Ajovitsan max. pituus kärrylähdöissä A-kategorian ponilähdössä 110 cm, ponimontéssa 70 cm (aiemmin: 75 cm). 

50.1. Verryttely varikkoalueella ja radalla 

Muutettu: Laukalla (aiemmin: kiitolaukalla) verryttely on kielletty.

Rangaistusmääräysten muutokset 

46 § Tarkennettu alkometripuhallutuskäytäntöä. Alkometri on kalibroitava valmistajan ohjeiden mukaisesti vähintään kerran vuodessa (lisäys).

Mikäli alkometri näyttää alkoholia olevan veressä, käytetään jatkossa toista alkometriä varmistuspuhallutukseen seuraavasti: Kun alkometri näyttää alkoholia olevan veressä, suoritetaan toisella alkometrillä välittömästi varmistuspuhallus. Sen jälkeen toimihenkilö kutsuu tuomaristosta yhden tuomarin paikalle. Uusintapuhallutukset suoritetaan molemmilla alkometreillä 5-15 minuutin kuluessa ensimmäisistä puhallutuksista. Puhallutuksista jää viralliseksi mittaustulokseksi jälkimmäisen puhallutuksen alempi alkoholilukema. Puhallutusprosessi päättyy tähän. Epävarmoissa tilanteissa pyritään varmistamaan mittaukset.

46010 Alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen

Muutettu koodin rangaistukset koskemaan ajoluvan tai lisenssin haltijaa (riippumatta siitä, onko henkilö kilpailijana ko. ravipäivänä). Muutettu promillerajoja ja määrättäviä rangaistuksia.

Uusi teksti:

Jos ajoluvan tai lisenssin haltijan puhalluksen tulos on 0,20-0,49 promillea, häntä rangaistaan 28 vrk:n ajokiellolla (kilpailuaktiivisuutta ei huomioida) sekä 300 euron sakkorangaistuksella.

Jos ajoluvan tai lisenssin haltijan puhalluksen tulos on vähintään 0,50 promillea tai jos hän kieltäytyy puhalluskokeesta tai jos hän aiheuttaa päihtyneenä häiriötä varikkoalueella, hänelle määrätään toistaiseksi voimassa oleva ajokielto. Ajokiellon pituudesta, ajokiellon muuttumisesta kilpailukielloksi ja sakkorangaistuksesta päättää Hippoksen sääntövaliokunta. 

Ajokiellot astuvat voimaan heti, eikä rangaistu henkilö voi osallistua ohjastajana kyseisen päivän kilpailutoimintaan.

Mikäli hevosenkäsittelijällä ei ole ajolupaa tai lisenssiä, toimitaan koodin 50040 mukaan. 

Ajokiellosta on tiedotettava samana päivänä Suomen Hippokseen.

48010 Epäasiallinen ajoasu

Lisätty: Turvallisuutta vaarantavat pitkät hiukset, huput tai kaulaliinat tulee pitää ajoasun sisällä.

50040 Hevosen luovuttaminen päihtyneelle tai kilpailukiellossa olevalle varikkoalueella ja 50050 Hevosen luovuttaminen alaikäiselle tai taitamattomalle varikkoalueella

Korotettu määrättävää sakkoa 100 eurosta 300 euroon.

56040 Epäurheilijamainen käytös

Muutettu karkeimmista tapauksista määrättävä rangaistus kilpailukiellosta ajokielloksi ja lisätty, että epäurheilijamaisesta käytöksestä määrättävä ajokielto muuttuu kilpailukielloksi sääntövaliokunnan erillisellä päätöksellä.