Hyppää sisältöön

Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvonnassa yli puolelta tutkituista ravihevosista löytyi suuvaurioita – ”On tärkeää edelleen lisätä ymmärrystä suuvaurioiden ehkäisystä”

Kuva:Hippos/Ville Vuorinen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti kahdessa ravikilpailussa yhteensä 72 hevosta. Tarkastuksissa havaittiin eroja mm. rotujen sekä eri kuolainten välillä. Tarkastukset tapahtuivat positiivissa merkeissä ja suunterveyden huomioimisen tärkeyden ymmärrys on lisääntynyt raviväen keskuudessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto vieraili Kouvolassa sekä Vermossa järjestettyihin ravikilpailuihin. Käynneillä tarkastettiin satunnaisotannalla kilpailuun osallistuneiden hevosten suun terveydentilaa erityisesti kuolainten vaikutusalueelta kilpailutapahtuman jälkeen. Ravikilpailujen järjestäjille lähetettiin etukäteen samalla viikolla tieto valvonnan järjestämisestä. Käynnit olivat osa hevosten hyvinvoinnin alueellista valvontaprojektia, jonka tarkoitus on edistää hevosten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Ravihevosista 58 %:lla esiintyi suuvaurioita kuolainten vaikutusalueella (42 kpl). Vaurioista kohtalaisia tai vakavia oli 57 % (24 kpl). Rotukohtaisesti tuloksissa oli hajontaa: lämminveristen hevosten suuvaurioista 46 % ja suomenhevosten suuvaurioista 75 % oli kohtalaisia tai vakavia.

Suuvaurioita havaittiin kaikkien kuolainmallien käytön jälkeen. Tietyt kuolainmallit näyttävät kuitenkin aiheuttavan herkemmin vakavampia vaurioita.

”Kohtalaiset ja vakava-asteiset suuvauriot aiheuttavat epäilemättä kipua hevoselle”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Tanja Häkkinen.

”Erityisen tärkeää olisi antaa vaurioille riittävästi aikaa parantua ilman kuolainten käyttöä tai ohjaspainetta.”

Vaurioista vakava-asteisiksi tulkittiin 7 %. Näiden hevosten osalta eläinsuojeluviranomainen on antanut hevosten haltijoille eläinsuojelulain mukaisia kieltoja ja määräyksiä tai on harkitsemassa niiden antamista. Näiden hevosten terveydentilaa seurataan myös jatkovalvonnalla.

Viranomaisvalvonnan tavoitteena myös omavalvonnan, neuvonnan ja yhteistyön vahvistaminen

Tarkastuksia suorittaneet keskustelivat havainnoista tarkastuksen aikana hevosten hoitoon osallistuneiden kanssa ja rohkaisivat heitä hevosten suun tarkastukseen säännöllisesti osana normaalia hoitoa.

Hevosten suuvauriot nousivat esille erityisesti vuoden 2017 jälkeen, kun Suomen Hippos käynnisti laajan ravihevosten suuvaurioita käsittelevän tutkimuksen. Vuonna 2019 tuloksien pohjalta julkaistussa tutkimuksessa Ravihevosten suuvaurioista kuolaimen alueella” (lyhennetty suomennos julkaistu Suomen Eläinlääkärilehdessä) kävi ilmi, että 261 tutkitusta hevosesta 84 prosentilla ilmeni eri asteisia suuvauriota.

Suututkimuksen myötä ihmisten tietoisuutta ravihevosten suuvaurioista, sekä niiden syistä ja tarkistamisesta lisättiin Kati Tuomolan ja Nina Mäki-Kihniä toimittamassa Ravihevosen suuterveyden oppaassa, josta julkaistiin uusi versio vuoden 2021 alussa. Lisäksi hevosten hoidosta vastaavia neuvottiin oikeaoppiseen suututkimukseen vuonna 2017 julkaistun Youtube-videon avulla.

Kuten oppaassa sekä Avin tiedotteessa korostetaan, suun vauriot eivät usein näy ulospäin. Eli useimmassa tapauksessa vauriot ovat havaittavissa vain suuta avaamalla.

Avin suorittamien tarkastukset raviradoilla sujuivat positiivissa merkeissä. Tietoisuudesta lisäämiselle ja tarkastusten jatkumiselle nähdään kuitenkin edelleen tarvetta.

”Kaikille tarkastuksiin osallistuneille eläinlääkäreille syntyi se käsitys, että hevosten kanssa toimivilla ihmisillä on pääosin hyvä tietämys siitä, että suuvaurioita voi esiintyä, ja useimmat haluavat myös välttää vaurioiden syntyä”, kertoo Tanja Häkkinen.

”On tärkeää edelleen lisätä ymmärrystä suuvaurioiden ehkäisystä sekä valvonnan keinoin tarvittaessa puuttua eläinten hyvinvoinnista piittaamattoman vähemmistön toimintaan.”

Avin kommentit tukevat myös Suomen Hippoksen havaintoja. Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen jatkoksi Hippos etsii toteuttajaa uudelle suuvaurioihin keskittyvälle tutkimukselle.

”Tietoisuus ravihevosten suuvaurioiden ennaltaehkäisyssä on kasvanut viime vuosina paljon. Avin tutkimus osoittaa, että suunta on oikea, vaikka tekemistä suuvaurioiden minimoiseksi on vielä paljon. Pyrimme omalta osaltamme pitämään oikeaa tietoa saatavilla mahdollisimman laajasti”, Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala kommentoi.

Avin mukaan, hevosten kanssa oli tehty konkreettisia muutoksia mm. varustevalinnoissa ja käsittelyssä, joilla on pyritty ennaltaehkäisemään aikaisemmin esiintyneiden vaurioiden uusimista. Useamman tällaisen otantaan osuneen hevosen suussa ei nyt havaittu vaurioita tai ne olivat lieviä.

Viranomaisten ohjaus ja neuvonta osaltaan kannustavat hevosten kanssa toimivia oma-aloitteiseen hyvinvoinnin edistämiseen, mutta eläinsuojeluviranomaiset tekevät myös jatkossa valvontaa, jolla puututaan epäkohtiin. Avin mukaan valvontaa tulisi jatkaa riskiperusteisesti, eli se keskittyisi hevosiin, joilla esiintyy todennäköisimmin vakavia suuvaurioita. Vakavissa tapauksissa seuranta eli jatkovalvonta on oleellista, jotta voidaan varmistua eläinten voinnin paranemisesta.

Aluehallintovirasto on yksi eläinsuojeluviranomaisista. Sen tehtävä on ohjata kuntien eläinsuojeluvalvontaa ja osallistua eläinsuojelulain mukaiseen valvontaan. Eläinsuojeluviranomaisilla on lakisääteinen oikeus tehdä valvontakäyntejä eläinkilpailuihin, kuten ravi- ja ratsastuskilpailuihin, ilman epäilyä eläinsuojelurikkomuksista.

Lue Avin tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Lue myös: Ravihevosen suuterveyden opas 2.0 antaa käytännön neuvoja hevosten hyvinvointiin – ”Suun terveysasiat eivät ratkea pelkästään sillä, että vaihdetaan kuolain tai raspataan hampaat” (18.3.2021)

Ravihevosen suuterveyden opas 2.0