Hyppää sisältöön

Ajotaparikkeiden tulkintaan tiukennuksia vuoden 2022 alusta alkaen – muutokset mukailevat muiden Pohjoismaiden ravikilpailusääntöjä

Kuva: Ville Vuorinen

Suomen Hippos on aloittanut kesällä prosessin, jonka tarkoituksena on tehdä muutoksia ajotapoja koskeviin ravikilpailusääntöihin sekä rangaistusmääräyksiin vuoden 2022 alusta alkaen. Muutoksien taustalla on hevosten hyvinvoinnin varmistaminen sekä yhteispohjoismaalaisen ajotapakulttuurin edistäminen.

Suomen Hippoksen sääntövaliokunta on käsitellyt vuoden 2022 alussa voimaan astuvia muutoksia ohjastajien ajotapoihin. Uusien sääntöjen valmistelu on käynnissä ja loppuvuoden 2021 aikana tuomareita sekä ohjastajia perehdytetään muutoksiin.

”Loppuvuonna toteutettavana siirtymäaikana tarkoituksena on saada uudet ajotapojen tulkinnat iskostettua ohjastajiin. Ajotapoja seurataan uusien sääntöpykälien mukaisesti jo tämän vuoden puolella ja tarkoituksena on olla ohjastajaan yhteydessä, jos ajotavat ovat nykysäännöillä sallittuja, mutta ensi vuonna rangaistavia tai rangaistusaste nousee. Tarkoituksena on siis käydä rakentavaa keskustelua uusien sääntöjen ympärillä”, Suomen Hippoksen kilpailupäällikkö Tuomo Pekonen kommentoi.

Suomi käy tiivistä vuoropuhelua muiden Pohjoismaiden kanssa ravikilpailutoimintaan liittyen. Viime vuosina Pohjoismaissa on liikuttu varsinkin ajotapasääntöjen osalta systemaattisesti kohti yhteispohjoismaista linjaa.

”Esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa ajokulttuuri on hyvin samantapainen. Pohjoismainen ajokulttuuri on käsite myös muualla Euroopan ravimaissa. Hevosten hyvinvointi on tässäkin kaiken keskiössä, ja vaikka työtä on edelleen tehtävänä, niin suunta on ollut viime vuosina oikea.”

”Ajotaparikkeet ovat kuluneen vuosikymmenen aikana vähentyneet kolmanneksella, vaikka ajotaparikkeiden seurannan linjaa on systemaattisesti tiukennettu”, Pekonen taustoittaa.

Suomen Hippos käy säännöllistä vuoropuhelua eläinten hyvinvoinnista vastaavien viranomaisten kesken. Esimerkiksi ajotapasääntöjen tiukennuksista Hippos on käynyt keskustelua mm. Suomen eläinsuojeluyhdistys SEY:n kanssa.

Lue myös: Raviohjastajien ajotavat ovat siistiytyneet merkittävästi kymmenen vuoden aikana – rikkeiden määrät laskeneet 32 prosenttia (8.12.2020)

Ravikilpailusäännöt