Hyppää sisältöön

Ravihevosen hyvinvoinnin huomioiminen alkaa jo ajolupakurssilta

Ajolupakursseilla opitaan ravikilpailijalle tärkeitä teoriatietoja ja käytännön taitoja, mutta myös alan yleisiä hevosystävällisiä ja vastuullisia toimintatapoja. Ajolupakurssilla keväällä 2021 kuvattu Antti Pihlström on sittemmin päässyt menestyksellä testaamaan kursseilla oppimaansa. Kuva: Helena Hyvämäki-Mäenpää / Suomen Hippos

Kevään myötä käynnistyvät myös ajolupakurssit kautta Suomen. Ajolupakurssit kokoavat vuosittain parisataa uutta raviohjastaksi halukasta oppimaan ravikilpailemisen teoriaa ja käytäntöjä. Koulutuksenjärjestäjien yhteistyöpäivässä nousi ykkösasiaksi hevosen hyvinvointi.

”Hevosen hyvinvoinnin täytyy olla keskiössä kaikessa toiminnassa”, tiivistyi tärkein ajatus tiistaina järjestetyssä ajolupakurssien järjestäjille suunnatussa koulutuksessa. Hyvinvointinäkökulma nousi esiin käytännössä jokaisessa päivän mittaan käytetyssä puheenvuorossa.

Liki 50 hevosalan toimijaa, raviratojen ja hevosjalostusliittojen toimijoita, hevosalan oppilaitosten ja useiden hevosalan sidosryhmien edustajia yhteen koonnut yhteistyöpäivä käynnistyi suurkilpailuvalvoja Jarmo Nirhamon alustuksella ravikilpailusäännöstä ja sääntömuutoksista, josta tärkeimpänä ajotapoihin liittyvät muutokset. Hevosala on osa myös laajempaa urheiluyhteisöä ja raviurheilu säänneltyä myös yli lajirajan.

”Kaikkien on tunnettava säännöt. Suomen Hippos on Olympiakomitean alainen toimija, joten antidoping- ja kilpailumanipulointisäännöt koskevat myös raviurheilua, samoin kuin urheilun eettisen komitean SUEKn säännöt”, Nirhamo muistutti.

Suomen Hippoksen viestintäpäällikkö Saara Iivarin esittelemä raviurheilun ja hevoskasvatuksen uusi vastuullisuusohjelma sai aikaan vilkasta ajatuksenvaihtoa – vastuullisuusohjelman teemat tunnistettiin arjessa tärkeiksi myös ajolupakurssien osalta. Hevosen hyvinvoinnin lisäksi osallistujat kokivat tärkeäksi turvallisen ja tasavertaisen osallisuuden. Aiheeseen liittyviin koulutustoiveisiin Suomen Hippos onkin varautunut vastaamaan hyvin ripeällä aikataululla.

Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala käytti puheenvuoron kilpailueläinlääkärin toiminnasta, ja Suomen Hippoksen uusi hevosten hyvinvointiasioihin keskittyvä eläinlääkäri Susanna Mäki esittäytyi. Myös eläinlääkäreiden puheenvuoroissa korostui oikeiden toimintatapojen omaksuminen jo ajolupakursseilta lähtien.

Koulutuksenjärjestäjien yhteystyöpäivässä korostui ajolupakurssin oppien merkitys siinä, millaisia raviharrastajia alalle tulevaisuudessa kasvaa: nuorimmat poniajolupakurssilaiset voivat olla 9-vuotiaita poniraviharrastajia. Uudistuva Vastuullinen raviurheilijan polku -koulutuskokonaisuus painottaa lajitaitojen lisäksi vastuullisuutta kaikessa raviurheilijan toiminnassa.

Helmikuussa Suomen Hippoksen toimitusjohtajan tehtävät jättävä Sami Kauhanen kokosi puheenvuorossaan yhteen lajin tulevaisuuden reunaehtoja rahoituksesta ja yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä aina lajin parissa toimivien ihmisten ja yhteisöjen vastuuseen.

”Hevosista pidetään hyvää huolta, on aina pidetty, sen me hevosihmisinä tiedämme. Tärkeää on kuitenkin muistaa roolimme osana yhteiskuntaa. Ne tavat, joilla alan sisällä keskustelemme ja toimimme ovat keskeinen kulmakivi siinä, miten ala näyttäytyy ulospäin. Arjen toimintatavoista muodostuu kulttuuria, jonka siemenet kylvetään uusiin harrastajiin ja lajin tulevaisuuteen juuri vaikkapa ajolupakursseilla.”

 

Lisätietoja tulevista ajolupakursseista saat lähimmältä raviradalta, hevosjalostusliitosta tai Suomen Hippos ry / koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää p. 040 646 4609.

Lue lisää ajolupakursseista