Hyppää sisältöön

Ajolupakurssit

C-ajoluvat

Ravikilpailussa vaadittavan C- ja mC-ajoluvan voi suorittaa ajolupakurssilla, joita järjestävät raviradat ja hevosjalostusliitot.

Kurssille voi hakea vähintään 16-vuotias vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka hallitsee perustaidot hevosen käsittelyssä, valjastuksessa ja ohjastuksessa. Hakijan täytyy pystyä hallitsemaan oma ohjastettavansa ja ajamaan ryhmässä. Perustaidot tarkistetaan pääsykokeella ennen kurssille hyväksymistä.

Huom. Ajolupakurssille hakijan ollessa 60 vuotta täyt­tänyt, hänen on toimitettava Ravikilpailusääntöjen pykälässä 35.4. määritelty lääkärintodistus Suomen Hippokseen ajolupakurssin hakuvaiheessa. Kaikki alle 60-vuotiaat ajoluvan hakijat toimittavat lääkärintodistuksen (enintään vuoden vanha, pl. todistukset, joissa määritelty voimassaoloaika) Suomen Hippokseen hyväksytyn ajolupakurssin loppukokeen jälkeen. 

Mikäli C-ajoluvan hakija haluaa oikeuden ohjastaa myös montelähdöissä, tulee hänen antaa näyte ratsastustaidostaan ja montehevosen varustamisesta. Tämä koskee 1.1.2020 alkaen suoritettavia ajolupia.

Montén eli raviratsastuksen mC-ajolupakurssin vaatimukset ovat samat kuin C-ajolupakurssilla täydennettynä montéosioilla. Lisäksi hakija antaa näytteen hevosen käsittely-, valjastustaidoista sekä volttaus- ja ohjastustaidostaan ratsain. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus. mC-ajoluvan haltija saa osallistua vain montélähtöihin ja lämmittää hevosta radalla ainoastaan ratsain. Muutoin mC-ajolupaa koskevat samat määräykset kuin C-ajolupaakin. mC-ajoluvan haltija voi hakea C-ajolupaa osallistumalla yhteen ajoharjoitukseen ja suorittamalla C-ajolupakurssin loppukokeen kärryillä.

Huom. Vuoden 2023 ajolupakurssikalenteria päivitetään sitä mukaa kuin ajolupakurssien ajankohdat varmistuvat. Vuoden 2023 ajolupakurssien aikataulut löydät alasivuilta.

Lisätietoja C-ajolupakursseista saat lähimmältä raviradalta tai Suomen Hippos ry, koulutustoiminnan koordinaattori Helena Hyvämäki-Mäenpää p. 040 6464 609.

P-ajolupa

Poniajolupakurssin voi suorittaa 9-18 -vuotiaana. Poniajolupakurssille voi osallistua aikaisintaan sen vuoden kesäkuussa, kun täyttää yhdeksän (9) vuotta. Hakija saa ajoluvan = ajolupa astuu voimaan sen kalenterivuoden alusta alkaen, jonka aikana hän täyttää vähintään kymmenen (10) vuotta. B-ponilla  P-ajolupakurssille osallistuvan kurssilaisen ikäraja on 12-vuotta.

Kurssin alussa järjestetään pääsykoe, joka kertoo onko hakijalla riittävät perustiedot ja -taidot kurssille osallistumiseksi. Hakijan tulee hallita ponin käsittelyyn, valmentamiseen ja ohjastamiseen liittyvät perustaidot ja tuntea vähän raviurheilua. Ajolupakurssille osallistutaan omalla tai lainaponilla.

Ravikilpailusäännöt ja kilpailupäivän tapahtumat opetellaan noin kahdeksan kurssikerran aikana. Koko kurssi sisältää vähintään 12 tuntia teoriaa ja 7 tuntia käytäntöä. Kurssin päätteeksi suoritetaan kirjallinen koe, jossa testataan kurssilaisen kilpailusääntötuntemus. Lisäksi kurssilainen antaa näytteen ponin käsittely-, valjastus, volttaus- ja ohjastustaidoistaan.

Loppukokeen jälkeen ilmoitetaan hyväksytysti läpi päässeiden nimet. Kurssin järjestäjä toimittaa tarvittavat paperit (henkilö- ja yhteystiedot) Suomen Hippokseen. Huom. valokuvia ei tarvitse enää toimittaa järjestäjälle, ajolupakortista on luovuttu vuoden 2022 alusta lähtien.

Ajantasaiset hintatiedot poniajolupakurssista ja lisensseistä löydät Hippoksen palveluhinnastosta.

Lisätietoja C- ja P-ajolupakursseista saat:
Lähimmältä raviradalta tai Hevosjalostusliitosta 

tai voit ottaa yhteyttä Suomen Hippokseen:

Suomen Hippos ry
koulutustoiminnan koordinaattori
Helena Hyvämäki-Mäenpää
040 646 4609

 

 

 • Pääsykoe
  Pääsykokeessa tarkastetaan, että hakijan taidot hevosenkäsittelyssä ja valjastuksessa ovat riittävät kurssin suorittamiseen. Pääsykokeen hyväksyy järjestäjän nimeämä kokenut valmentaja.

  Luentosarja
  Kurssiohjelmaan kuuluu luentosarjan kuuleminen ja osallistuminen vähintään neljään ajoharjoitukseen sekä yhteen ilman hevosta tapahtuvaan harjoitukseen.

  Loppukoe
  Kirjallinen teoriakoe (50 kysymystä) ja volttaus- ja ajokoe.

  Kurssin suorittamisen jälkeen Hippokseen lähetetään:

  – kurssitodistus
  – lääkärintodistus (enintään vuoden vanha, pl. todistukset, joissa määritelty voimassaoloaika)
  (kilpailu@hippos.fi)

  Ajopuvun värit on ilmoitettava Suomen Hippokseen ennen ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Ajovärit voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Heppa-järjestelmän Oma tallissa.

 • Kurssin suorittamisen jälkeen Hippokseen lähetetään:

  – kurssitodistus

  Ajopuvun värit on ilmoitettava Suomen Hippokseen ennen ensimmäiseen kilpailuun ilmoittamista. Ajovärit voi ilmoittaa puhelimitse, sähköpostilla tai Heppa-järjestelmän Oma tallissa.