Hyppää sisältöön

Ratsujen ja ponien jälkeläisarvostelu

Jalostusarvokirjainvaatimukset uudistuvat 1.1.2024 alkaen. Vuoden 2023 jalostusarvokirjaimet myönnetään kuluvan vuoden 2023 voimassa olevilla perusteilla ja uusien vaatimusten mukaiset jalostusarvokirjaimet myönnetään vuoden 2025 Ratsu- ja ponivaliokunnan ensimmäisessä kokouksessa.

 • Kantakirjaoriille tai -tammalle voidaan myöntää jalostusarvokirjain sen jälkeläisten laadun perusteella. Tamman B-arvokirjain myönnetään tammalle automaattisesti, kun ehdot täyttyvät. Muut arvokirjaimet anotaan ratsu- ja ponivaliokunnalta, joka käsittelee edellistä vuotta koskevat anomukset aina vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Jalostusarvokirjaimella palkituille yksilöille voi tilata arvokirjainplakaatin Suomen Hippoksen kautta.

   Huomioitavaa arvokirjaimiin oikeuttavissa tuloksissa

  Arvokirjaimia tulee anoa kirjallisesti Suomen Hippos ry:ltä. Lomake anomusta varten löytyy sivun oikeasta laidasta.

  Palkitsemisessa otetaan huomioon vain ne jälkeläiset, joiden isä on jalostukseen hyväksytty.  Palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös jalostusarvoindeksit. Ori tai tamma voidaan jättää palkitsematta, jos se periyttää selvästi jotain jalostusta haittaavaa vikaa. Mikäli jälkeläisten laatu antaa aihetta, voidaan ori tai tamma poistaa jalostuskäytöstä.

  Ori tai tamma voidaan palkita vuosittain vain yhdellä arvokirjaimella. Ori tai tamma voidaan palkita myös kuolemansa jälkeen.

  Ulkomaiset jälkeläistulokset

  Jalostusarvokirjainten jälkeläistuloksissa otetaan huomioon myös oriin tai tamman ulkomailla olevat jälkeläiset. Ulkomaisten jälkeläisten tulosten huomioimiseksi niistä tulee esittää virallinen todistus. Jälkeläistuloksia tulee aina olla myös Suomessa seuraavasti:

  • Tammalla tulee olla palkittu arvokirjainta AB varten 2 ja arvokirjainta A varten 3 jälkeläistä myös Suomessa

  • Oriilla tulee olla palkittu arvokirjainta B varten 3, arvokirjainta AB varten 6 ja arvokirjainta A varten 12 jälkeläistä myös Suomessa.

  Ponien palkitsemisen erikoispiirteitä

  Ponien palkitsemisessa huomioidaan vain ne jälkeläiset, jotka ovat puhdasrotuisia tai hyväksytyn risteytyksen tuloksena syntyneitä. Palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös rotunäyttelyiden tulokset ja poneilla myös kilpailutulokset.

  Islanninhevosten palkitsemisen erikoispiirteitä

  Islanninhevostammoilla

  • Arvokirjaimeen B ei vaadita kokonaisarvosteltuja jälkeläisiä

  • Arvokirjaimeen AB 3 palkitusta jälkeläisestä 1 pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II palkinto)

  • Arvokirjaimeen A 5 palkitusta jälkeläisestä 2 pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II palkinto).

  Islanninhevosoriilla

  • Arvokirjaimeen AB 10 palkitusta vähintään 5 kokonaisarvosteltua

  • Arvokirjaimeen A 20 palkitusta vähintään 10 kokonaisarvosteltua

 • Palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa

  Palkittavan oriin arvosteltujen jälkeläisten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon. Tällöin huomioidaan arvosteltujen jälkeläisten lukumäärän ja koko jälkeläismäärän suhde. Vähimmäisvaatimuksena oriin palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on:

  arvokirjaimella B, jos

  – 5 sen vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on palkittu Suomen Hippos ry:n

  järjestämissä tilaisuuksissa, ja joista

  • 5 on saavuttanut I tai II palkinnon

  arvokirjaimella AB, jos

  – se on B-palkittu ja

  – 10 sen jälkeläistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon,

   tai islanninhevosoriin kyseessä ollessa kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa

  – tai kukin kolme sijoitusta kansallisissa ratsastuskilpailuissa,

  – tai jos 10 esitetystä jälkeläisestä 3 on kantakirjaoritta tai I palkinnon

  kantakirjatammaa.

  arvokirjaimella A, jos

  – se on AB-palkittu ja

  – 20 sen jälkeläisistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon tai kukin kolme sijoitusta kansallisissa kilpailuissa ja ratsuhevos- ja ponioriiden kyseessä ollessa

  • 3 niistä on joko kantakirjaoritta tai I palkinnon kantakirjatammaa ja

  • ratsuhevosoriin kyseessä ollessa 5:llä on kullakin vähintään viisi sijoitusta kansallisissa kilpailuissa

  • islanninhevosoriin kyseessä ollessa viidellä on kullakin viisi vähintään 5,5 pisteen suoristusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa

  • ja/tai kolme niistä on joko kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja

  Valioluokka

  Rotuyhdistyksen anomuksesta arvokirjaimella A palkittu ori voidaan siirtää valioluokkaan erittäin korkeatasoisten jälkeläistensä perusteella.

 • Palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa

  Palkittavan tamman jälkeläisten näyttelytulosten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon. Mukaan lasketaan vähintään 1-vuotiaiden jälkeläisten tulokset. Vähimmäisvaatimuksena tamman palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on:

   

  Arvokirjaimella B, jos

  Yksi sen jälkeläinen on palkittu Suomen Hippos ry:n järjestämässä tilaisuudessa vähintään II palkinnolla.

   

  Arvokirjaimella AB, jos

  – se on B-palkittu ja

  – 3 sen jälkeläistä on palkittu palkitsemistilaisuuksissa JA

  • esitetyistä jälkeläisistä 3 on saavuttanut vähintään II palkinnon TAI
  • 1 on jalostusori tai I palkinnon kantakirjatamma TAI
  • 2:lla on kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa
  • ja/tai islanninhevosten kyseessä ollessa kahdella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa

   

  Arvokirjaimella A, jos

  – se on AB-palkittu ja

  – 5 sen jälkeläistä on esitetty palkitsemistilaisuuksissa ja esitetyistä jälkeläisistä 5 on saavuttanut vähintään II palkinnon JA

  • 3:lla tulee olla kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa TAI
  • yhden tulee olla jalostusori tai I luokan kantakirjatamma TAI
  • yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä
  • islanninhevosten kyseessä ollessa kolmella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa tai yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä

   

  Valioluokka

  Tamma voidaan siirtää valioluokkaan, jos sillä on 3 vähintään kolmesti kansallisten ratsastuskilpailujen vaativissa luokissa sijoittunutta jälkeläistä tai 3 hyväksyttyä kantakirjaoritta tai I palkinnon kantakirjatammaa.

  Islanninhevostammoilla jälkeläisistä 3 täytyy olla joko hyväksyttyjä kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja. Tai kolmella jälkeläisellä kullakin on oltava 15 vähintään 6,0 pisteen suoritusta World Ranking – kilpailun normaaliluokan karsinnasta, joista vähintään yksi suoritus aluemestaruus- tai kansallisella tasolla (sama vaatimus kuin kantakirjan suoritusluokka taso 2 **.)

 • Jalostusarvokirjainten perusteet: Lämminveriset ratsuhevoset, ratsuponit, rotuponit, islanninhevoset ja vuonohevoset 2024

  Jälkeläisarvostelun tekee Suomen Hippos ry:n ratsu- ja ponivaliokunta.  Jälkeläisarvostelun perusteella jalostusarvosteltu ori tai tamma voidaan palkita arvokirjaimella B, AB, A ja Valio. Ratsu- ja ponivaliokunnalla on oikeus tehdä poikkeuspäätös jälkeläisarvokirjaimen myöntämisen suhteen, mikäli yksilö täyttää muilta ominaisuuksiltaan asetetut vaatimukset, vaikka jälkeläisarvostelussa jokin osa-alue ei täyttyisi. 

  Huomioitavaa arvokirjaimiin oikeuttavissa tuloksissa 

  • Jälkeläisen tuloksista paras arvostelutulos otetaan huomioon: 
  • Jälkeläisen jalostusarvostelutuloksista paras otetaan huomioon seuraavassa järjestyksessä: I, II, III, hyväksytty 
  • Mikäli jälkeläisen jalostusarvostelutulos on hylätty terveystulosten perusteella tai siksi, että yksilö ei ole rotumääritelmän mukainen, jää tämä tulos voimaan ja otetaan huomioon jälkeläisarvostelussa. 
  • Mikäli jälkeläisen jalostusarvostelutulos on “keskeytetty” tai “ei palkittu”, otetaan huomioon paras tulos 1-3 -vuotiaiden nuorten hevosten arvosteluista. 
  • Islanninhevosilla vastaavasti otetaan ensisijaisesti huomioon paras kokonaisarvostelutulos ja toissijaisesti rakennearvostelutulos tai nuoren hevosen arvostelutulos 

   

  • Maahantuodun oriin tai tamman jälkeläisten ulkomaisten tulosten huomioimiseksi niistä tulee esittää virallinen todistus.  
  • Tammalla tulee olla palkittu arvokirjainta AB varten 2 jälkeläistä ja arvokirjainta A varten 3 ja VALIOn arvokirjainta varten 5 jälkeläistä myös Suomessa.  
  • Oriilla tulee olla palkittu arvokirjainta B varten 3, arvokirjainta AB varten 6 ja arvokirjainta A varten 12 ja VALIOn arvokirjainta varten 20 jälkeläistä myös Suomessa.  
  • Ori tai tamma voidaan jättää palkitsematta Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksellä, jos se periyttää selvästi jotain hevosen tai sen jälkeläisten terveyden tai hyvinvoinnin vaarantavaa vikaa. 
  • Ori tai tamma voidaan palkita vuosittain vain yhdellä arvokirjaimella.  
  • Oriille tai tammalle myönnetään korkein arvokirjain, johon sen tulokset hakemuksen perusteella oikeuttaa. 
  • Ori tai tamma voidaan palkita myös kuolemansa jälkeen.  
  • Tammojen arvokirjain B myönnetään vaatimusten täyttyessä automaattisesti, muita arvokirjaimia tulee anoa kirjallisesti Suomen Hippos ry:ltä.  
  • Mikäli jälkeläisten laatu antaa aihetta, voidaan ori siirtää jalostusluokasta perusluokkaan 

  Jalostusarvostellun oriin palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa 2024

  Palkittavan oriin arvosteltujen jälkeläisten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon arvosteltujen eläinten osalta viiden edellisvuoden aikajaksolla tarkasteltuna. Tällöin huomioidaan arvosteltujen jälkeläisten lukumäärän ja koko jälkeläismäärän suhde. Vähimmäisvaatimuksena oriin palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on: 

  • arvokirjaimella B jos 5 sen vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on Suomen Hippos ry:n arvostelutilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon. 

   

  • arvokirjaimella AB jos 10 sen vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on esitetty jalostusohjelman mukaisissa arvostelutilaisuuksissa ja lisäksi yksi kohdista 1-4 täyttyy: 
   1. Kaikki rodut: 10 jälkeläistä on Suomen Hippos ry:n arvostelutilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon tai sijoittunut laatuarvostelussa tai laatuponikilpailussa (islanninhevosilla jälkeläisistä vähintään 5 tulee olla kokonaisarvosteltu) 
   2. Kaikki rodut: 10 arvostellusta jälkeläisestä 3 on jalostusarvosteltuja oriita tai I palkinnolla jalostusarvosteltua tammaa  
   3. SRP/FWB: 10 jälkeläistä on saavuttanut kukin kolme sijoitusta kansallisissa ratsastuskilpailuissa  
   4. Islanninhevosoriin kyseessä ollessa kymmenellä jälkeläisellä kullakin on kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa tai 3 on saavuttanut vähintään 7,75 pistettä kokonaisarvostelussa. 
  • arvokirjaimella A jos 20 sen vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on esitetty jalostusohjelman mukaisissa arvostelutilaisuuksissa ja lisäksi yksi kohdista 1-3 täyttyy: 
   1. Kaikki rodut: 20 sen jälkeläisistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon tai sijoittunut laatuarvostelussa tai laatuponikilpailussa (islanninhevosilla näistä vähintään 10 tulee olla kokoanisarvosteltu) JA jälkeläisistä 3 on joko jalostusarvosteltuja oriita tai I palkinnolla jalostusarvosteltua tammaa 
   2. FWB/SRP: 20 jälkeläisestä kullakin kolme sijoitusta kansallisissa kilpailuissa ja vähintään kohta 1 tai 2 täyttyy: 
    1. 5:llä jälkeläisellä on kullakin vähintään viisi sijoitusta kansallisissa kilpailuissa 
    2. jälkeläisistä kolme on joko jalostusarvosteltuja oriita tai I palkinnolla jalostusarvosteltua tammaa. 
   3.  islanninhevosilla vähintään yksi kohdista 1-3 täyttyy:  
     1. kahdelle jälkeläiselle on myönnetty vähintään 2*-suoritusluokkamerkki 
     2. islanninhevosoriin kyseessä ollessa viidellä on kullakin viisi vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa 
     3. 20 jälkeläisellä kullakin on kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking-kilpailun normaaliluokan karsinnassa. 
  • VALIOn arvo: Rotuyhdistyksen anomuksesta jälkeläisarvokirjaimella A-palkittu ori voidaan siirtää valioluokkaan, jos arvostelluista jälkeläisistä viisi on joko jalostusarvostelussa palkittua oritta tai jalostusarvostelussa I palkinnolla palkittua tammaa (Islanninhevosoriilla jälkeläisistä viiden täytyy olla saavuttanut vähintään 8 pistettä kokonaisarvostelussa) ja lisäksi jokin vaatimuksista 1-3 täyttyy: 
   1. Kaikki rodut 20 sen jälkeläisistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon, tai sijoittunut Laatuarvostelussa tai laatuponikilpailussa 
   2. FWB/SRP: 20 sen jälkeläisistä kukin on saavuttanut kolme sijoitusta kansallisissa kilpailuissa ja jälkeläisistä 5:llä on kullakin vähintään viisi sijoitusta kansallisissa kilpailuissa.  
   3. Islanninhevosilla jälkeläisistä viidellä on vähintään suoritusluokkatasoa 2* vastaavat kilpailutulokset 

   

  Jalostusarvostellun tamman palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa 2024

  Palkittavan tamman jälkeläisten näyttelytulosten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon arvosteltujen yksilöiden osalta viiden edellisvuoden aikajaksolla tarkasteltuna. Mukaan lasketaan vähintään 1-vuotiaiden jälkeläisten tulokset. Vähimmäisvaatimuksena tamman palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on: 

  • Arvokirjaimella B jos yksi sen jälkeläinen on palkittu Suomen Hippos ry:n järjestämässä tilaisuudessa vähintään II palkinnolla. Islanninhevosilla arvokirjaimeen B ei vaadita kokonaisarvosteltuja jälkeläisiä. 

   

  • Arvokirjaimella AB jos 3 sen jälkeläistä on palkittu palkitsemistilaisuuksissa ja vähintään yksi kohdista 1-4 täyttyy: 
   1. Kaikki rodut: Esitetyistä jälkeläisistä 3 on saavuttanut I tai II -palkinnon (islanninhevosilla näistä yhden tulee olla kokonaisarvosteltu) 
   2. Kaikki rodut: 1 on jalostusarvosteltu ori tai I palkinnolla jalostusarvosteltu tamma 
   3. FWB/SRP: 2:lla on kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa 
   4. Islanninhevoset: Kahdella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa. 

   

  • Arvokirjaimella A jos 5 sen jälkeläistä on palkittu palkitsemistilaisuuksissa ja vähintään yksi kohdista 1-5 täyttyy:  
   1. Kaikki rodut: Esitetyistä jälkeläisistä 5 on saavuttanut I tai II -palkinnon (islanninhevosilla näistä yhden jälkeläisistä tulee olla kokonaisarvosteltu) 
   2. Kaikki rodut: Yhden tulee olla jalostusarvosteltu ori tai I palkinnolla jalostusarvosteltu tamma 
   3. Kaikki rodut: yhdellä on oltava tason 2* suoritusluokkamerkintä 
   4. FWB/SRP: 3:lla tulee olla kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa 
   5. Islanninhevoset: Kolmella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa 

   

  • VALIOn arvo: Jälkeläisarvokirjaimella A palkittu tamma voidaan siirtää valioluokkaan, jos jokin kohdista 1-3 täyttyy tai islanninhevosilla kohta 4 täyttyy. 
   1. Kaikki rodut (pl islanninhevoset): Jälkeläisistä 3 on jalostusarvostelussa palkittua oritta tai I palkinnolla jalostusarvosteltua tammaa  
   2. FWB: Sillä on 3 vähintään kolmesti kansallisten ratsastuskilpailujen vaativissa luokissa sijoittunutta jälkeläistä 
   3. SRP: Sillä on 3 vähintään kolmesti FEI Ponien henkilökohtaisessa tai joukkueohjelmassa kansallisella tasolla tai sitä vaativimmissa luokissa sijoittunutta jälkeläistä 
   4. Islanninhevosilla jälkeläisistä kolmella on kullakin vähintään suoritusluokkatasoa 2* vastaavat kilpailutulokset tai jälkeläisistä kolme on palkittu kokonaisarvostelussa vähintään I-palkinnolla.