Hyppää sisältöön

Ratsujen ja ponien jälkeläisarvostelu

 • Kantakirjaoriille tai -tammalle voidaan myöntää jalostusarvokirjain sen jälkeläisten laadun perusteella. Tamman B-arvokirjain myönnetään tammalle automaattisesti, kun ehdot täyttyvät. Muut arvokirjaimet anotaan ratsu- ja ponivaliokunnalta, joka käsittelee edellistä vuotta koskevat anomukset aina vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Jalostusarvokirjaimella palkituille yksilöille voi tilata arvokirjainplakaatin Suomen Hippoksen kautta.

   Huomioitavaa arvokirjaimiin oikeuttavissa tuloksissa

  Arvokirjaimia tulee anoa kirjallisesti Suomen Hippos ry:ltä. Lomake anomusta varten löytyy sivun oikeasta laidasta.

  Palkitsemisessa otetaan huomioon vain ne jälkeläiset, joiden isä on jalostukseen hyväksytty.  Palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös jalostusarvoindeksit. Ori tai tamma voidaan jättää palkitsematta, jos se periyttää selvästi jotain jalostusta haittaavaa vikaa. Mikäli jälkeläisten laatu antaa aihetta, voidaan ori tai tamma poistaa jalostuskäytöstä.

  Ori tai tamma voidaan palkita vuosittain vain yhdellä arvokirjaimella. Ori tai tamma voidaan palkita myös kuolemansa jälkeen.

  Ulkomaiset jälkeläistulokset

  Jalostusarvokirjainten jälkeläistuloksissa otetaan huomioon myös oriin tai tamman ulkomailla olevat jälkeläiset. Ulkomaisten jälkeläisten tulosten huomioimiseksi niistä tulee esittää virallinen todistus. Jälkeläistuloksia tulee aina olla myös Suomessa seuraavasti:

  • Tammalla tulee olla palkittu arvokirjainta AB varten 2 ja arvokirjainta A varten 3 jälkeläistä myös Suomessa

  • Oriilla tulee olla palkittu arvokirjainta B varten 3, arvokirjainta AB varten 6 ja arvokirjainta A varten 12 jälkeläistä myös Suomessa.

  Ponien palkitsemisen erikoispiirteitä

  Ponien palkitsemisessa huomioidaan vain ne jälkeläiset, jotka ovat puhdasrotuisia tai hyväksytyn risteytyksen tuloksena syntyneitä. Palkitsemisessa voidaan ottaa huomioon myös rotunäyttelyiden tulokset ja poneilla myös kilpailutulokset.

  Islanninhevosten palkitsemisen erikoispiirteitä

  Islanninhevostammoilla

  • Arvokirjaimeen B ei vaadita kokonaisarvosteltuja jälkeläisiä

  • Arvokirjaimeen AB 3 palkitusta jälkeläisestä 1 pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II palkinto)

  • Arvokirjaimeen A 5 palkitusta jälkeläisestä 2 pitää olla kokonaisarvosteltu (I tai II palkinto).

  Islanninhevosoriilla

  • Arvokirjaimeen AB 10 palkitusta vähintään 5 kokonaisarvosteltua

  • Arvokirjaimeen A 20 palkitusta vähintään 10 kokonaisarvosteltua

 • Palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa

  Palkittavan oriin arvosteltujen jälkeläisten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon. Tällöin huomioidaan arvosteltujen jälkeläisten lukumäärän ja koko jälkeläismäärän suhde. Vähimmäisvaatimuksena oriin palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on:

  arvokirjaimella B, jos

  – 5 sen vähintään 1-vuotiasta jälkeläistä on palkittu Suomen Hippos ry:n

  järjestämissä tilaisuuksissa, ja joista

  • 5 on saavuttanut I tai II palkinnon

  arvokirjaimella AB, jos

  – se on B-palkittu ja

  – 10 sen jälkeläistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon,

   tai islanninhevosoriin kyseessä ollessa kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa

  – tai kukin kolme sijoitusta kansallisissa ratsastuskilpailuissa,

  – tai jos 10 esitetystä jälkeläisestä 3 on kantakirjaoritta tai I palkinnon

  kantakirjatammaa.

  arvokirjaimella A, jos

  – se on AB-palkittu ja

  – 20 sen jälkeläisistä on Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa saavuttanut I tai II palkinnon tai kukin kolme sijoitusta kansallisissa kilpailuissa ja ratsuhevos- ja ponioriiden kyseessä ollessa

  • 3 niistä on joko kantakirjaoritta tai I palkinnon kantakirjatammaa ja

  • ratsuhevosoriin kyseessä ollessa 5:llä on kullakin vähintään viisi sijoitusta kansallisissa kilpailuissa

  • islanninhevosoriin kyseessä ollessa viidellä on kullakin viisi vähintään 5,5 pisteen suoristusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa

  • ja/tai kolme niistä on joko kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja

  Valioluokka

  Rotuyhdistyksen anomuksesta arvokirjaimella A palkittu ori voidaan siirtää valioluokkaan erittäin korkeatasoisten jälkeläistensä perusteella.

 • Palkitsemisperusteet jälkeläisarvostelussa

  Palkittavan tamman jälkeläisten näyttelytulosten keskiarvon tulee yltää vähintään koko populaation keskitasoon. Mukaan lasketaan vähintään 1-vuotiaiden jälkeläisten tulokset. Vähimmäisvaatimuksena tamman palkitsemiselle jälkeläistulostensa perusteella on:

   

  Arvokirjaimella B, jos

  Yksi sen jälkeläinen on palkittu Suomen Hippos ry:n järjestämässä tilaisuudessa vähintään II palkinnolla.

  Arvokirjaimella AB, jos

  – se on B-palkittu ja

  – 3 sen jälkeläistä on palkittu palkitsemistilaisuuksissa JA

  • esitetyistä jälkeläisistä 3 on saavuttanut vähintään II palkinnon TAI
  • 1 on jalostusori tai I palkinnon kantakirjatamma TAI
  • 2:lla on kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa
  • ja/tai islanninhevosten kyseessä ollessa kahdella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa

  Arvokirjaimella A, jos

  – se on AB-palkittu ja

  – 5 sen jälkeläistä on esitetty palkitsemistilaisuuksissa ja esitetyistä jälkeläisistä 5 on saavuttanut vähintään II palkinnon JA

  • 3:lla tulee olla kolme sijoitusta kullakin kansallisissa ratsastuskilpailuissa TAI
  • yhden tulee olla jalostusori tai I luokan kantakirjatamma TAI
  • yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä
  • islanninhevosten kyseessä ollessa kolmella on kullakin kolme vähintään 5,5 pisteen suoritusta WorldRanking kilpailun normaaliluokan karsinnassa tai yhdellä on oltava suoritusluokkamerkintä

  Valioluokka

  Tamma voidaan siirtää valioluokkaan, jos sillä on 3 vähintään kolmesti kansallisten ratsastuskilpailujen vaativissa luokissa sijoittunutta jälkeläistä tai 3 hyväksyttyä kantakirjaoritta tai I palkinnon kantakirjatammaa.

  Islanninhevostammoilla jälkeläisistä 3 täytyy olla joko hyväksyttyjä kantakirjaoriita tai I palkinnon kantakirjatammoja. Tai kolmella jälkeläisellä kullakin on oltava 15 vähintään 6,0 pisteen suoritusta World Ranking – kilpailun normaaliluokan karsinnasta, joista vähintään yksi suoritus aluemestaruus- tai kansallisella tasolla (sama vaatimus kuin kantakirjan suoritusluokka taso 2 **.)