Hyppää sisältöön

Ratsu- ja ponivaliokunnan päätöksiä  

Islanninhevosori Strákur fra Kaakkola. Kuva SIHY/Marika Moring

Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunta on kokouksissaan tehnyt päätöksiä ratsuponioriiden CEM-testaamiseen, FWB ja SRP-tuontispermaoriiden hyväksymiseen ja islanninhevosoriiden jalostukseen hyväksymiseen liittyen.  

 

Ratsuponioriiden CEM-testivaatimuksien muutokset 

Ratsu- ja ponivaliokunta on päättänyt muutoksesta ratsuponioriiden tarttuvan kohtutulehduksen eli CEM-testin vaatimuksiin. Kaudesta 2021 alkaen ratsuponijalostukseen luonnollisella astutuksella käytettäviltä oriilta vaaditaan CEM-testi viiden vuoden välein. Mikäli ori on testattu puhtaaksi vuonna 2020, seuraava testi on otettava 2025. Aikaisemmin testi vaadittiin vuosittain. Vastaava viiden vuoden aikaraja on voimassa myös rotuponi- ja arabihevosjalostuksessa. Kaikki keinosiemennyksellä käytettävät oriit on kuitenkin eläintautilainmukaisesti testattava vuosittain. 

Lue lisää: Tarttuvat taudit – Hippos 

  

Tuontispermaoriiden hyväksyminen FWB- ja SRP-jalostukseen 2021 

Covid-19 pandemian sekä EHV-1 viruksen aiheuttaman epidemian vuoksi on oriita Euroopan maissa hyväksytty poikkeusmenettelyllä. Poikkeuspäätökset vaikuttavat tuontispermaoriiden hyväksymiseen FWB- ja SRP-jalostukseen.  

Ratsu- ja ponivaliokunta on päättänyt hyväksyä Saksassa vuodelle 2021 poikkeuspäätöksellä hyväksytyt oriit käytettäviksi myös Suomessa.  

Saksalaiseen kantakirjaan hyväksytyt ja esitarkastuksessa hyväksytyt tanskalaiset oriit, jotka eivät kotimaassaan suorittaneet oritestiä loppuun, hyväksytään myös Suomessa. 

Belgialaisen SBS-kantakirjaan oritesti-ilmoittautumisen perusteella vuodeksi 2021 hyväksytyille oriille ei myönnetä jalostukseenkäyttöoikeutta Suomessa.  

 

Islanninhevosoriiden hyväksyminen jalostukseen 2021 

Covid-19 pandemian vuoksi myöskään islanninhevosnäyttelyä ei pystytty järjestämään. Näyttelyn FEIF-hyväksyntä vaatii alkuperämaan tuomarin osallistumisen. Suomen Islanninhevosyhdistys teki ratsu- ja ponivalokunnalle esityksen oriiden poikkeushyväksynnästä vuodelle 2021.  

Vuonna 2020 rakenteen ja juoksutuskokeen perusteella jalostukseenkäyttöoikeuden saaneiden 3-vuotiaiden oriiden jalostukseenkäyttöoikeus jatkuu viime vuoden poikkeuskäytäntöjen mukaan 30.9.2021 saakka alkuperäisin ehdoin (rajoitus enintään 10 tammaa/vuosi).  

Mikäli kokonaisarvostellun oriin määräaikainen jalostukseenkäyttöoikeus on päättynyt 31.12.2020, sitä jatketaan 30.9.2021 saakka.  

Muualla FEIF-sääntöjen mukaisessa näyttelyssä kokonaisarvostelun saaneiden oriiden arvostelut vahvistetaan ja jalostukseenkäyttöoikeudet myönnetään ratsu- ja ponivaliokunnan käsittelyllä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.  

3-4-vuotias ori voi saada rajoitetun jalostukseenkäyttöoikeuden enintään 10 tammalle 30.9.2021 saakka, mikäli oriin BLUP-indeksi on vähintään 115 ja oriin terveydentila on tarkastettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Jalostukseenkäyttöoikeutta on anottava Suomen Hippokselta 24.6.2021 mennessä. Kirjaamisesta peritään vastaavat maksut kuin FEIF-arvostelun vahvistamisesta.  

Ulkomailla FEIF-sääntöjen mukaisessa näyttelyssä rakennearvostellulle 3-4 vuotiaalle oriille voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus 30.9.2021 asti enintään 10 tammalle, mikäli orin rakennepisteet ovat vähintään 8,00, eikä mikään kohta ole alle 7,5 ja sen ratsastusominaisuuksien BLUP on vähintään 110. Lisäksi ori tulee olla terveystarkastettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Jalostukseenkäyttöoikeutta on anottava 30.9.2021 mennessä ja siitä peritään FEIF-arvostelun vahvistusta vastaava maksu.  

Suomen Islanninhevosyhdistys pyrkii saamaan islanninhevosnäyttelyn järjestymään syksyllä 2021. Mikäli islanninhevosnäyttely voidaan järjestää vuoden 2021 aikana silloin noudetaan seuraavia linjauksia.  

Kokonaisarvosteltavat oriit voivat saada näyttelytuloksen perusteella jalostukseenkäyttöoikeuden voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.  

3-vuotiaat oriit voivat saada rajoitetun jalostukseenkäyttöoikeuden rakennearvostelun ja juoksutuskokeen perusteella 30.9.2022 saakka enintään 10 tammalle / vuosi.  

4-vuotiaat oriit voivat saada rajoitetun jalostukseenkäyttöoikeuden rakennearvostelun ja juoksutuskokeen perusteella 30.9.2021 saakka enintään 10 tammalle.  

Lisäksi oriille voidaan myöntää tammakohtaisia astutuslupia voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Tällöin syntyvät varsat voidaan rekisteröidä islanninhevosrotuisina ja saavat FEIFin sääntöjen mukaisesti kilpailu- ja näyttelyoikeuden.