Hyppää sisältöön

Laatuarvostelu 2022: Heila-jalostusjärjestelmä avaa sukujen salat

Ludwig von Bayern on yksi tuotteliaimmista isäoreista tämän vuoden Laatuarvostelussa. Sen jälkeläisiä nähdään kaikkiaan viisi. Kuva: KS-talli

Näyttelyt, jalostusarvostelut sekä omalla tavallaan myös kilpailut eri lajeissa ovat työkaluja, joilla varmistetaan, että hevoset ovat terveitä, rakenteeltaan, omaisuuksiltaan ja luonteeltaan käyttötarkoitukseensa sopivia. Laatuarvostelu on näytön paikka 4-vuotiaille sekä 5-vuotiaille varsoneille lämminverisille ratsuhevosille.

Tänä vuonna Laatuarvostelussa on mukana yhteensä 62 hevosta, joista seitsemän osallistuu kenttähevosten, 25 estehevosten ja 30 kouluhevosten arvosteluun. Laatuarvostelussa estehevoset arvostellaan esteradalla, jossa arvioidaan hevosen tekniikkaa, kapasiteettia ja ratsastettavuutta. Askellajihevoset arvioidaan kouluradalla, ja kenttähevosten koe koostuu maastoesteitä sisältävästä estekokeesta sekä vapaamuotoisemmasta askellajien arvioinnista. Kaikki hevoset myös rakennearvostellaan.

Tuomaristo arvioi hevosia niiden suorituskyvyn, rakenteen sekä myös luonneominaisuuksien perusteella. Parhaat palkitaan ja asetetaan paremmuusjärjestykseen, ja samalla arviointi tuottaa tärkeää informaatiota myös aiemmista sukupolvista.

 

Oriiden jälkeläisiä voi tarkastella Heilasta. Lisäksi oreista voi tarkastella, millä hevosilla ne ovat emänisänä (Suomen Hippoksen tietokannasta löytyvät jälkeläiset). Kuva: Heila-jalostusjärjestelmä

 

Yhteisiä isiä ja yksilöllistä laatua

Heila-jalostusjärjestelmä tarjoaa nopeallakin silmäilyllä mielenkiintoista dataa lämminveristen ratsuhevosten jalostuksesta ja perimästä. Esimerkiksi oriiden jälkeläislistauksia voi poimia Heilasta erilaisten tietojen perusteella.

Laatuarvosteluun osallistuvien hevosten taustalta löytyy mielenkiintoisia nimiä – eniten esitetään Concreton (5), Ludwig von Bayernin (5) ja Don Larinon (5) jälkeläisiä. Seuraavaksi eniten nähdään jälkeläisiä oreilta Christer (3), Foundation (3) kpl ja Vitalis (3). Pin Rock’s Black Velvet löytyy isänä osallistujalle Brown Lion S (ei Wolkenstein II) sekä emänisänä  Kyrö Concerton taustalla. Diarado on isänä kenttään osallistuvalle Dareios QSH’lle, mutta myös emänisänä estearvosteluun osallistuvalle Kanndiaro CGC’lle sekä isänisänä estepuolelle osallistuvalle tammalle Linekers Never Knock.

Tänä vuonna Laatuarvosteluun ilmoitettujen hevosten sukutauluissa jokainen isä-emänisäyhdistelmä on uniikki. Kuva: Heila-jalostusjärjestelmä

 

”Vaikka samoja nimiä löytyy useamman osallistujan taustalta, on kuitenkin merkillepantavaa, että tämän vuoden osallistujien sukutauluissa jokainen isä-emänisäyhdistelmä on uniikki”, kertoo Suomen Hippoksen jalostusassistentti Krista Nyqvist. ”Isäoreja on käytetty todella laajasti ja sukusiitosprosentit ovat pääosin alhaiset, alle 1 %. Vain muutamalla yksilöllä yli 2 %.”

 

Foundationin vuoden 2018 jälkeläisiä pääsee tarkastelemaan jälkeläislistauksesta. Kiinnostavan emänisän voi rajata valitsemalla vain tietyn oriin. Foundationilla on ollut vuonna 2018 yhdeksän jälkeläistä, joista kolme on ilmoitettu Laatuarvostelun askellajiosuuteen. Kuva: Heila-jalostusjärjestelmä

 

Elinvoimaa ja suorituskykyä

Sukusiitosprosentti kertoo lahjomatonta faktaa yksilön sukutaustan monimuotoisuudesta. Lämminverisen ratsuhevosen tilanne on varsin hyvä, mutta suljettujen rotujen, kuten suomenhevosen tilanne on jo hieman erilainen – mitä vähemmän populaatiossa on yksilöitä, sitä todennäköisempää on, että samat nimet toistuvat sukutaulussa.

”Sukusiitoksen kriittisenä rajana pidetään yleisesti serkusparitusta eli 6,25 % sukusiitosta. Toinen sukusiitoksesta kertova lukema on sukukatokerroin. Lukema 100 kertoo siitä, yksilön suvussa eivät samat nimet toistu”, Nyqvist selventää.

Kun jalostuksessa suositaan tiettyjä yksilöitä ja jälkeläisille tavoitellaan niiden hyviä ominaisuuksia, kasvavat myös mahdollisuudet ei-toivottujen ominaisuuksien kertautumiseen – samalla vähenevät käytettävissä olevat geenit. Geneettinen monimuotoisuus on kuitenkin kaiken hevosjalostuksen pohja ja tarpeen suorituskyvyn jalostamisen kannalta. Monimuotoisuutta tarvitaan perustavanlaatuisesti myös turvaamaan elinvoimaisen ja hyvinvoivan rodun olemassaolo.

”Yksilötasolla sukusiitoksen ja sukulaistumisen välttäminen näkyy hyvänä vastuskykynä ja hedelmällisyytenä, mikä vaikuttaa suoraan suorituskykyyn ja yksilön arvoon myös jalostuseläimenä.”

Lämminverisen ratsuhevosen suvuista Heila-jalostusjärjestelmä laskee myös täysiveriprosentin.

”Täysiveriprosentti ei kerro suoraan englantilaisten täysiveriyksilöiden määrästä sukupuussa, vaan on nimenomaan laskennallinen arvo täyden veren osuudesta koko sukupuussa”, Nyqvist selventää. ”Täysiveriprosentit ovat kaikilla tämän vuoden Laatuarvosteluun osallistuvilla hevosilla keskimäärin 23 % luokkaa, esimerkkeinä korkein täysiveriprosentti 51,17 % (5 sp 28,13%) hevosella Pinewood Louis Blanc  ja puolestaan alin täysiveriprosentti 14,84 (5 sukupolven täysiveri-% 3,13) hevosella Ascoast Chrisoula . Este- ja kenttähevosilla on täyttä verta hieman enemmän kuin kouluhevosilla.”

Heila etsii myös emänisät – kuvassa Hippoksen tietokannasta löytyvät hevoset, joilla on Diarado emänisänä. Kuva: Heila-jalostusjärjestelmä

 

Geenit ohjaavat, ympäristö muokkaa

Geenit ja periytyminen ovat vain yksi osatekijä hevosen suorituskyvyn kannalta. Geenit muodostavat pohjan, jolle kokonaisuus rakentuu. Vaikka menestyneet ja laadukkaiksi tiedetyt vanhemmat antavat odottaa paljon myös jälkeläiseltä, ympäristöllä on sormensa pelissä myös periytymisessä. Ovatko vanhempien laatuominaisuudet geneettisiä (koko, rakenne, liikemekaniikka, sydämen koko, hapenottokyky) vai esimerkiksi koulutuksen ja valmennuksen tuomia?

”Vain geneettisten ominaisuuksien on mahdollista siirtyä jälkeläisille. Periytyviä ominaisuuksia voi jäljittää suosimalla varhaiskypsiä jalostusoriita, sillä nuori yksilö suorittaa valtaosin perityillä lahjoillaan. Vanhemman oriin suorituksissa ei-periytyvät asiat kuten ympäristövaikutukset, valmennus ja esimerkiksi terveysominaisuudet vaikuttavat puolestaan enemmän”, Krista Nyqvist summaa.

 

Laatuarvostelu 2022 jatkuu Ypäjän Hevosopistolla vielä sunnuntaina.

Carming Blue Price ja Salla Varenti estehevosten Laatuarvostelun voittoon.