Hyppää sisältöön

Ponioripäivät 22.-24.4.: Harraste- ja suoritusponin tekoainekset puntarissa

Hevostarkastuksessa otetaan mm. erilaisia mittoja sekä katsotaan suuhun. Kuva Neena Kuukasjärvi

Suomen Hippoksen Jalostusvuosi 2022 jatkuu: seuraavaksi ovat vuorossa Ponioripäivät, jossa jalostukseenkäyttöoikeutta hakevat rotuponioriit sekä vuonohevoset

Ponioripäivillä jalostukseenkäyttöoikeutta hakevat vuonohevos- gotlanninruss-, newforest- ja connemara-oriit. Lisäksi jalostusarvostellaan welsh- ja shetlanninponioriita. Yleisölle ponioripäivät tarjoavat monipuolisen katsauksen suomalaiseen ponijalostukseen – kahden päivän aikana nähdään yhteensä 29 erirotuista ponioritta.

”Jalostusponin ominaisuuksista arvostetaan rakennetta, suorituskykyä ja kestävyyttä – sekä tietysti luonnetta, jotka kaikki yhdessä tekevät ponista mukavan harrastehevosen, suorituskykyisen urheilijan ja kilpailijan. Rotuponioriiden jalostusarvoa puntaroidessa korostuvat erityisesti rotutyyppi ja siihen liittyvät rodun alkuperämaan määrittelemät rotuominaisuudet”, summaa Suomen Hippoksen ratsu- ja ponitiimin vetäjä Tea Niemi.

Jalostus – sydämenasia myös harrastajalle

Ponioriiden jalostusarvostelu ei ole ulkonäkökilpailu, vaan kokonaisvaltainen arviointi yksilön ominaisuuksista. Kullekin jalostusarvosteltavalle oriille kirjataan lausunto, joka toimii tuoteselosteen lailla antaen osviittaa oriin perinnöllisistä ominaisuuksista. Jalostusominaisuuksien arvioinnin avulla pyritään varmistamaan, että jalostukseen käytettävät yksilöt ovat terveitä ja sekä rakenteeltaan, omaisuuksiltaan että luonteeltaan käyttötarkoitukseensa sopivia.  Myös ponien läpi elämän kestävästä hyvinvoinnista huolehtiminen alkaa oikeanlaisten jalostusominaisuuksien valinnasta.

”Ponien kohdalla puhutaan jopa kymmenien vuosien käyttöiästä, jolloin terveysominaisuudet korostuvat erityisesti. Terveyden lisäksi käyttöponien kohdalla tärkeitä ovat yhteistyöhaluinen luonne, hyvä ratsastettavuus tai ajettavuus sekä rotumääritelmän mukaisesti suotuisa rakenne ja liikemekaniikka. Ponien tuoteselosteista hyötyvät ennen kaikkea kasvattajat, mutta myös hevosen ostoa suunnittelevat harrastajat ja kilpailijat, jotka saavat lisätietoa myytävien hevosten omista ja sukulaisten ominaisuuksista helpottamaan ostopäätöstä. Tiedon saatavuus ja avoimuus ovat jalostuksen yksi kulmakivi.”, Tea Niemi painottaa.

Ponioripäivät ovat tärkeä vuotuinen tapahtuma, ja hieno näyteikkuna suomalaiseen ponijalostukseen. Tea Niemi toivoo katsomoon ja jalostusarvosteluita seuraamaan kaikki kiinnostuneet harrastajat:

”Kasvattajaa ja harrastajaa kiinnostavat samat asiat – ponin terveys, hyvät käyttöominaisuudet, mukava luonne sekä se, miten se ihmisen kanssa toimii. Hienointa olisi, jos tällaisten tapahtumien kautta kasvattajat ja tulevat omistajat löytäisivät toisiaan! Omistajien ja kasvattajien yhteistyö puolestaan palvelee koko harrastajakuntaa ja mahdollistaa osaltaan sen, että vastuullinen suomalainen hevosala ja hevosurheilulajit kehittyvät ja innostavat mukaan yhä uusia harrastajia.”

Alkuperämaiden perinteitä ja tämän päivän käyttöominaisuuksia

“Kunkin ponirodun oma jalostusohjelma on yksityiskohtainen kirjallinen ohje siitä, mitä ominaisuuksia jalostuksessa tavoitellaan. Monilla ponikantakirjoilla on pitkät historialliset perinteet ja alkuperämaiden linjauksia noudatetaan kansainvälisesti ”, kertoo Niemi.

Jalostusarvostelussa suoritettavat käyttökokeet ovat connemara-, new forest -, welsh- ja shetlanninponioriille vapaaehtoisia, ja oriita nähdäänkin viikonlopun mittaan monipuolisesti esitettynä niin ratsain kuin ajettuna.

”Käyttökokeessa arvioidaan ponin asennetta ja yhteistyökykyä, sekä soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. Luonteeltaan ponien tulee soveltua lasten käyttöön ja käyttökoe on oiva tapa osoittaa, että poni toimii hyvin ja suorittaa kuuliaisesti annetut perustason tehtävät. Käyttökokeessa oriin tulee malttaa seistä hiljaa valjastuksen/satuloinnin ajan. Askellajit esitetään ratsain kaikissa askellajeissa ja ajaen vähintään käynnissä ja ravissa. Käyttökokeen sisältö vaihtelee rotukohtaisesti. Hyvin valmistellulle oriille käyttökoe on helppo. Erityisen hyvin suoritetusta käyttökokeesta ori voi saada erityismaininnan lausuntoon.” Tea Niemi kertoo. “Kaikkia oritestissä suoritettavia osakokeita varten on valmistauduttava huolella. Hyvä valmistelu antaa oriille reilun mahdollisuuden suorittaa testissä, ja myös arviointi on huomattavasti helpompaa.”

Gotlanninruss- ja vuonohevosoriille käyttökoe on pakollinen, ja käyttökokeessa noudatetaan alkuperäisen kantakirjan vaatimuksia.

”Vanhemmilla yli 5-vuotiailla vuonohevosilla käyttökokeeseen kuuluu ajokoe, sekä ratsastuskoe testiratsastajan kanssa. Perinteitä vaaliva juontolaiteajokoe, jossa vedetään juontolaiteella tukkeja, on nykyään vapaaehtoinen. Kolme- ja neljävuotiaille vuonohevosoriille käyttökoe on kevennetty ja oriit suorittavat ainoastaan ajokokeen maneesissa. Vuonohevosten oritestissä mitataan erityisesti oriin luonneominaisuuksia ja toimivutta. Vuonohevosen tasaisuus, sitkeys ja lempeä vahvuus ovatkin rodun valttikortteja myös nykypäivän harraste- ja kilpailukäytössä”, Tea Niemi avaa. ”Gotlanninrussoriiden käyttökoe sisältää samankaltaisen ajokokeen tai ratsastuskokeen kuin muillakin roduilla, mutta arvostelussa käytetään alkuperämaan pisteytystä ja sääntöjä.”

Perinteiden lisäksi nähdään uuttakin. Tänä vuonna connemara-oriiden arvostelussa nähdään ensimmäistä kertaa myös irtohypytys.

”Irtohypytys kuuluu osana oriin ensimmäiseen jalostusarvosteluun. Irtohypytyksessä arvioidaan tekniikka, kapasiteetti, elastisuus, asenne ja laukka. Rodun alkuperämaassa Irlannissa irtohypytetään oriit osana testiä ja nyt halusimme lisätä tämän osa-alueen myös suomalaiseen jalostusarvosteluun. Irtohypytys tarjoaa lisätietoa oriin luonneominaisuuksista ja esteominaisuuksista. Connemarat ovat perinteisesti menestyneet estekisoissa luontaisen hyppykykynsä ansiosta.”, kertoo Tea Niemi.

Hyvinvointi alkaa terveydestä, vastuullisuus oikeista jalostusvalinnoista

Terveysominaisuudet ovat tärkeä osa jalostukseen hyväksyttävien oriiden arviointia. Ponioriiden jalostusarvostelu alkaa sillä, että eläinlääkäri tarkastaa niiden yleisen terveydentilan, purennan sekä liikkeet kovalla alustalla sekä pehmeämmällä pohjalla juoksutettaessa. Terveystarkastuksessa oriin yleinen terveydentila tarkastetaan ja varmistetaan, että ori on sekä fyysisesti terve ja henkisesti kykenevä aloittamaan oritestin. Lisäksi eri rotujen terveystarkastus vaihtelee ja oriit tarkastetaan rodussa esiintyvien perinnöllisten poikkeavuuksien varalta erillisen rotukohtaisen pöytäkirjan mukaisesti. Newforestinponeilla jalostukseenkäytön ehtona on hyväksytyn terveystarkastuksen lisäksi vapauttava geenitesti PSSM1, sekä myotonian varalta. Kaikilta oriilta vaaditaan ennen jalostukseenkäyttöoikeuden alkamista negatiivinen CEM-testitulos. Ihmisiä kohtaan aggressiivinen tai vaarallisesti käyttäytyvän oriin testi keskeytetään.

Rakennearvostelussa rakenne ja askellajit arvioidaan rotukohtaisesti – rotuponeilla käytetään useampaan osapisteeseen jakautuvaa numeerista arvostelua. Numeerisen arvostelun lisäksi orille kirjataan sanallinen lausunto oriin ominaisuuksista. ”Askellajien arvioimiseksi oriit lasketaan irti maneesiin. Irtojuoksutuksen avulla nähdään oriille ominainen luonnollinen liikemekaniikka paremmin kuin kädestä esitettynä ja vapaana liikkuminen mahdollistaa myös laukan arvioimisen”, Niemi kertoo.

Terveysominaisuudet ovat ykkösasia myös roduilla, joille varsinaiseen jalostusarvosteluun osallistuminen ei ole pakollista: welsh-ponioriiden (sektiot A, B, C, ja D) jalostukseen hyväksymisen ehtona on hyväksytty eläinlääkärintarkastus. Shetlanninponioriille eläinlääkärintarkastus ja virallinen mittaus ovat pakollisia, ja jalostukseen hyväksytty shetlanninponiori saa orinumeron. Shetlanninponeilla ja gotlanninrusseilla ravikilpailuoikeuden saavat vain jalostusarvosteltujen oriiden jälkeläiset.

Oriit merkitään palkintoluokkaan tyypin, yleisvaikutelman, sekä pistekeskiarvon perusteella. Kun poniori on riittävän laadukas ja se hyväksytään jalostusarvostelussa, se saa jalostukseenkäyttöoikeuden joko määräaikaisena tai loppuiäkseen. Tänäkin vuonna Ponioripäivillä palkitaan kummankin päivän paras ori. Suomen Shetlanninponiyhdistys ry palkitsee parhaan käyttökokeen suorittaneen shetlanninponioriin.

Rakennearvostelun ja suorituskokeiden pisteet kirjataan Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään, ja kun lausunnot on tarkastettu, ne kirjataan kokonaisuudessaan myös Heppaan. Kaikki oriiden arvostelutulokset ovat julkisia.

 

Ponioripäivät – Hippos

Ponioripäivien päiväkohtainen aikataulu.

www.hippos.fi/ponioripaivat

– – – –

VINKKI: Katsomossa kannattaa orinäyttelyn seuraamisen työkaluksi ottaa myös Suomen Hippoksen Heila-jalostusjärjestelmä. Heilasta löytyvät paitsi oriiden tiedot ja sukutaulut, myös testiparitustyökalu yhdistelmien suunnitteluun – hyviä asiantuntija-artikkeleita unohtamatta!