Hyppää sisältöön

Työ ravihevosten suuterveyden edistämiseksi jatkuu 

Kuva:Hippos/Ville Vuorinen

Helsingin Yliopiston eläinlääketieteen opiskelija Anu Penttilä esitteli ravihevosten suuvaurioiden paranemista tutkineen lisensiaatintyönsä tuloksia keskiviikkona 2.11.2022 tutkimuksen mahdollistaneille ravivalmentajille. Tutkimus on antanut Suomen Hippokselle arvokasta tietoa hevosten suuterveyden eteen tehtävän työn kehittämiseksi, joita valmistellaan toimeenpanoon jo vuodelle 2023.  

Kati Tuomolan tutkimus kilpahevosten suuvaurioista vuonna 2019 on lisännyt merkittävästi tietoutta ravihevosten suuvaurioiden muodostumisesta. Tuomola keräsi aineiston vuonna 2017 ja kokonaisuudessaan väitöskirjatutkimus julkaistiin toukokuussa 2022.  

Väitöskirjan jatkoksi Suomen Hippos käynnisti vuonna 2022 yhdessä Helsingin Yliopiston kanssa useamman tutkimuksen kokonaisuuden ravihevosten suuterveyteen liittyen, joista ensimmäisenä on valmistunut Anu Penttilän lisensiaatintyö ”Suuvaurioiden paraneminen ravihevosilla”. Penttilä kertoi valmentajille järjestetyssä tilaisuudessa, että suuvauriot paranivat tai lievenivät suurimmalla osalla (71 %) hevosista noin viikossa.  

Valmisteilla yhtenäinen luokitus suuvaurioiden arviointiin ja linjaus paranemisen kontrollointiin 

Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkärit ovat perehtyneet tutkimustuloksiin, ja valmistelevat niiden pohjalta toimenpiteitä suuvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi.  

“Suuvaurioiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Oleellista on tarkastaa suu säännöllisesti myös kotitallilla ja tietää, mitä sieltä etsii ja pohtia pystytäänkö varustemuutoksilla ehkäisemään vaurioiden syntyä. Suutarkastuksia tehdään ravikilpailuissa paljon ja meillä on tarvetta muodostaa kilpailueläinlääkärin arkeen sopiva asteikko tulkinnan tueksi ja jatkoseurannan avuksi”, kertoo Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki.  

Tavoitteena on yhtenäistää entisestään raviradoilla tehtäviä suutarkastuksia ja määritellä selkeät toimenpideohjeet niihin liittyviin jatkotoimiin.  

“Jatkoseuranta on tärkeää, jotta voimme varmistua, että vaurioilla on mahdollisuus parantua. Hyödynnämme luonnollisesti jo valmiita asteikkomalleja valmistelussa, kuten Kati Tuomolan käyttämää asteikkoa. Kun rataolosuhteissa toimiva luokitus saadaan valmiiksi, saadaan parempi yhtenäinen linja suuvaurioiden tulkintaan ja jatkoseurantaan eri ratojen välillä. Lisäksi kilpailukiellon pituutta vakavien suuvaurioiden osalta arvioidaan uuden tutkimuksen tulosten perusteella,” Mäki avaa.  

Ravihevosen suu tarkistetaan raveissa aina, jos mitään syytä epäillä vauriota on  

Tällä hetkellä hevosten suut tutkitaan lähdön jälkeen aina, mikäli hevosen suussa näkyy verta tai jos on muuta syytä epäillä suussa olevan poikkeavia löydöksiä (esimerkiksi pään heiluttelua tai ohjista nykimistä). Näiden lisäksi suutarkastuksia on suoritettu satunnaisotannalla hevosten hyvinvointitarkastuksien ja näytteenoton yhteydessä. Hevosia tarkistetaan pistokoemaisesti varikolla, jos esimerkiksi hevosen suusta on maininta edellisen kilpailueläinlääkärin raportissa. 

Esimerkiksi kuluneen vuoden aikana suuremman otannan suutarkastuksia tehtiin Forssan Kuninkuusraveissa 49 ja Finlandia-viikonloppuna 37 kappaletta.  

Mikäli hevosella on vakava suuvaurio, se määrätään tällä hetkellä 7 päivää kestävään kilpailukieltoon.  

”Haluan kiittää jokaista ravivalmentajaa, joka on osallistunut nyt tehtyyn tutkimukseen ja antanut arvokasta aikaansa tutkijoille. Olemme saaneet nyt ensi kertaa tieteellistä tietoa vaurioiden parantumisesta. Se, miten toimimme, jos havaitsemme edes lievän muutoksen suussa, voi vaikuttaa merkittävästi siihen, syntyykö suuhun vakavampaa, hevosen hyvinvointia vaarantavaa vauriota. Siksi on aivan oleellista tarkastaa hevosen suu säännöllisesti, sovittaa suuhun oikeanlainen kuolain ja tehdä tarvittaessa muutoksia kuolainvalintoihin”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo. 

Myös Penttilän lisensiaatintyön otannassa olleilla hevosilla (61 kpl) havaittiin edelleen suuvaurioita.  

”Työtä vaurioiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta pitää jatkaa ja tietoa niiden syntymisestä on lisättävä. Tässä odotamme kiinnostuneena tuloksia myös muun muassa ohjaspainetta mittaavasta tutkimuksesta, jota toteutetaan parhaillaan Ruotsissa. Jokaisen hevosalan ihmisen tahtotila on parantaa teoilla hevosten hyvinvointia entisestään”, Mäenpää painottaa.  

Suomen Hippos on ollut mukana mahdollistamassa kumpaakin Suomessa tehtyä tutkimusta.  

Ennaltaehkäisy ja säännölliset hevosen suun tarkastukset ovat avainasemassa suuvaurioiden ehkäisyssä. Kati Tuomolan tutkimuksen tueksi on julkaistu myös ravihevosen suuterveyden opas. Hevosen oikeaoppinen koulutus, hevoselle soveltuvat varusteet, säännöllinen suuterveyden ylläpito sekä sopiva ohjaspaine luovat hyvät lähtökohdat hevosten suun hyvinvoinnille. 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hippos.fi ja p. 040 511 2067