Hyppää sisältöön

Tutustu Raviurheilun ja hevoskasvatuksen uuteen vastuullisuusohjelmaan

Kuva: Pirje Fager-Pintilä

Hevosen hyvinvointi on kirjattu Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman ytimeen. Alan toimijoiden näkemykset yhdistyvät myös yhteiskunnan odotuksiin.  

Suomen Hippoksen hallitus hyväksyi uuden vastuullisuusohjelman tammikuussa. Ohjelma ohjaa Suomen Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen toimintaa kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää ja eettisempää hevosalaa.  

Vastuullisuusohjelman pohjaksi toteutettiin sidosryhmäkysely, johon vastasi yli 400 hevosalan toimijaa. Ohjelman pääteemat onkin valittu yhdistämällä sidosryhmäkyselyn näkemyksiä YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin ja yhteiskunnan odotuksiin. Lisäksi ohjelmassa on huomioitu koko urheiluyhteisön yhteinen Urheillaan Ihmisiksi -vastuullisuusohjelma.  

”Vastuullisuusohjelmaa aletaan juurruttaa toimintaan heti, sillä vastuullisuus ei toteudu ohjelmapaperissa, vaan teoissa. Niitä vaaditaan jokaiselta meistä”, muistuttaa Hippoksen viestintäpäällikkö Saara Iivari.     

Vastuullisuusohjelman kolme pääteemaa ovat Hyvinvoiva hevonen, Yhdenvertainen ja vetovoimainen yhteisö sekä Reilu tapa toimia. Teemojen osalta on määritelty sekä tavoitteet että konkreettiset toimintalinjaukset. Lisäksi kevään 2022 aikana asetetaan erilliset mittarit vastuullisuustoimenpiteiden seuraamiselle.  

Hyvinvoivat hevoset ja ihmiset 

Hevosalan vastuullisuustyön keskiössä on hevosten hyvinvointi, jota painotettiin laajasti sidosryhmäkyselyn vastauksissa.  

”Hevosen hyvinvoinnin osalta päätavoitteena on, että kaikki me raviurheilun ja hevoskasvatuksen toimijat sitoudumme hevosten eettiseen kohteluun ja puutumme aktiivisesti, jos kohtaamme epäasiallista toimintaa. Tämä on olemassaolomme edellytys”, Iivari avaa.  

Hevosalan yhdenvertaisen ja vetovoimaisen yhteisön tavoitteeksi on kirjattu nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle.  

”Jokaisen tulee sitoutua siihen, että hevosalalla voi kokea olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta”, Iivari painottaa.   

Hevosihmisille hevosen hyvinvointi menee usein oman hyvinvoinnin edelle. Siksi vastuullisuustyön osaksi on kirjattu myös alan ammattilaisten ja harrastajien hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen.  

Ympäristövastuu osana Reilua tapaa toimia 

Vastuullisuusohjelman kolmannen teeman alle on sidottu hallinnon ja järjestötoiminnan vastuullisuusperiaatteet. Niissä hevosala sitoutuu hallinnon avoimuuteen ja yhdenvertaiseen ja osallistavaan päätöksentekoon sukupuoleen tai ikään katsomatta.  

Ensi kertaa ohjelmaan on lisätty myös toiminnan ympäristövaikutukset sekä niiden hillitseminen. Esimerkiksi hevostallien hiilidioksidipäästöjä aletaan tutkia tänä vuonna Hevostietokeskuksen Hevostallien hiilivirrat -hankkeessa.  

”Ensimmäiseksi on tärkeää tunnistaa ja tiedostaa oman toimintamme vaikutukset. Hankkeesta saamme parhaimmillaan ymmärrystä siihen, millaiset hiilidioksidipäästömme ovat ja mihin hevosalan ilmastotyössä tulisi keskittyä”, Iivari avaa.  

Tutustu Raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelmaan