Hyppää sisältöön

Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto suhtautuvat vakavasti Ypäjän Hevosopistosta esiin tuotuihin epäkohtiin  

Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto suhtautuvat vakavasti Ypäjän hevoshelvetti -dokumentissa kuvailtuun hevosten väkivaltaiseen kohteluun. Hevosten hyvinvoinnin laiminlyönti ja väkivalta eivät ole hyväksyttäviä hevosen käsittelyssä ja koulutuksessa. Hevosalalla tehdään parhaillaan toimintakulttuurin muutosta, ja on erityisen tärkeää, että hevosalan oppilaitoksissa opetetaan ja käytetään vain hyväksyttyjä ja uusimpaan tutkimustietoon perustuvia menetelmiä.

Hevosopisto on kertonut työskentelevänsä jatkuvasti aikaisempien haasteiden korjaamiseksi ja suunta on ollut oikea. Hippokseen on aikaisemmin tuotu yhdessä keskustelussa ilmi toimintaa, jossa on yhtymäkohtia dokumentissa kuvailtuihin asioihin. Inhimillisistä syistä keskustelu ei tuolloin ole edennyt, eikä käytössä ole vielä ollut nykyisiä tapoja ilmoittaa epäkohdista. Hevosopiston osaomistajina Hippos ja Ratsastajainliitto haluavat selvittää vielä tarkemmin näitä muutamien vuosien takaisia tapahtumia yhteistyössä Hevosopiston nykyjohdon kanssa.

Osaomistajina haluamme myös korostaa, että oppilaiden ja työntekijöiden kiusaamiseen ja häirintään on oltava nollatoleranssi. Hevosopiston oppilaiden omakohtaiset kokemukset on otettava vakavasti ja ne on käsiteltävä asianmukaisella tavalla, niin kuin Hevosopiston antaman selvityksen mukaan onkin tapahtunut. Hevosopistolla on viime vuosina otettu käyttöön useita oppilaiden hyvinvointia seuraavia ja väärinkäytöksiin puuttuvia toimenpiteitä, viimeisimpänä anonyymi palautekanava.

Hevosalan oppilaiden tulee oppia kantamaan vastuu hevosten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ja tämä koostuu myös fyysisesti vaativista asioista, kuten ruokinnasta, karsinoiden puhdistamisesta, hevosten ratsastamisesta ja liikuttamisesta. Hevosalan työ vaatii oppilailta myös sitoutumista. Tästä syystä on ymmärrettävää, etteivät opintojen sisältö ja vaatimukset vastaa kaikkien, osin alaikäisten oppilaiden, odotuksia. Opiskelun arjen tulee kuitenkin olla sellaista, ettei se vaaranna oppilaan henkistä eikä fyysistä hyvinvointia.

Hevosopiston hallitus, jossa omistajat ovat edustettuina, kokoontuu seuraavan kerran torstaina 15.2. Hallitus saa selvityksen siitä, millaisia toimenpiteitä Hevosopistolla on viimeisten kahden vuoden aikana tehty hevosten hyvinvoinnin ja laadukkaan opetuksen varmistamiseksi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hippos.fi tai p. 040 511 2067