Hyppää sisältöön

Maailmantilanne vaikuttaa myös hevosalaan – varaudu ja hyödynnä tuki

Niin hevosten kuin ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita myös haastavina aikoina. Muista myös vertaistuki! Kuva: Ville Vuorinen / Suomen Hippos

Maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa hintojen nousun kautta voimakkaasti myös hevosalaan. Hyvä varautuminen, tukimuotojen tunnistaminen sekä omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen ovat avainroolissa hevosten hyvinvoinnin ja laadukkaan tallitoiminnan jatkumisen kannalta.

”Hintojen nousu tulee varmasti vaikuttamaan koko hevosalaan, niin yrittäjiin kuin harrastajiin. Tärkeintä tällaisessa epävarmassa tilanteessa on oman toiminnan huolellinen läpikäyminen ja tosiasioiden nojalla tehty varautuminen jatkoon”, pohtii Suomen Hippoksen kasvattamisen ja omistamisen johtaja Kimmo Lampinen. ”Ulkopuolista apua esimerkiksi taloudellisesti haastavien tilanteiden ratkomiseen on olemassa ja sitä kannattaa hyödyntää.”

Aiheesta uutisoi myös Yle 30.8. Hevosen pitäminen käy yhä kalliimmaksi talliyrittäjille – ratsastustuntien hinnat ja ravihevosten valmennusmaksut ovat nousussa (yle.fi)

 

Varautuminen osaksi arkea

Varautumisen tulisi olla kiinteä osa jokaisen hevostalouden arkea: se on luontevaa jatkoa hyvälle riskinhallinnalle, olipa kyseessä liiketoiminta tai vain oman kotitallin pyörittäminen. Hevostaloudessa myös tuotantoympäristön riskit ja niihin varautuminen on tärkeä huomioida.

”Varautuminen on ennemminkin pieniä juttuja, jotka mietitään ja mahdollisesti harjoitellaankin toimintamalleiksi etukäteen, ei niinkään kalliita investointeja. Olipa hevosia tallissa kaksi tai kaksikymmentä varautuminen kannattaa niin hevosten turvallisuuden kuin oman itsensä takia”, ohjeistaa projektipäällikkö Elina Vehviläinen-Liikka Savonia Ammattikorkeakoulun Maavara-ohjelmasta.

Arjen varautuminen alkaa konkretiasta: esimerkiksi paloturvallisuus, laitteiden huolto ja alkusammutuskalusto kannattaa hoitaa kuntoon. Tärkeää varautumisessa on tarkkailla myös omaa jaksamista. Jos avainhenkilö uupuu kuormitukseensa, ovat käsillä jo isomman ongelman ainekset.

”Hevosten kohdalla arjen pienet rutiininmuutokset kokemattoman tuuraajan pikku ruokintavirheistä lähtien voivat olla pahimmillaan kohtalokkaita. Toisaalta hevosalalla täytyy varmistaa myös laadukkaan asiakaspalvelun jatkuminen. Varsinkin laajemmassa hevostaloustoiminnassa myös talouspuolen asioidenhoito pitää varmistaa: laskujen maksuajat juoksevat ja kassaan pitää saada rahaa avainhenkilön poissaolosta huolimatta”, Vehviläinen-Liikka muistuttaa.

 

Suunnittele, hae apua ja muista vertaistuki!

Varautumissuunnitelmaa kannattaa päivittää toiminnan mukaan. Pienetkin askeleet riskinhallinnan kehittämisessä ja varautumisessa vievät koko hevosenpitotoimintaa eteenpäin. Tärkeää ja arvokasta on myös lähipiirin ja oman verkoston tuki:

”Hevosalan toimijoiden keskinäinen vertaistuki on kullanarvoinen asia. Tunnemme kaikki toimialan ja sen haasteet ovat yhteiset, joten suun avaaminen ja ajatusten ja kokemusten jakaminen kannattaa varmasti. Olipa kyseessä konkreettinen avun tarve tai omien ajatusten ja huolten jakaminen”, muistuttaa Kimmo Lampinen.

Tukea tallinpitäjälle ja hevosyrittäjälle

Tukea ja vastauksia tallinpidon ja hevosalan yrityksen kysymyksiin löydät esimerkiksi seuraavista palveluista:

oman kunnan tai kaupungin yritysneuvojat / elinkeinokehittäjät / yrityskeskukset

ProAgria: Häme ja Uusimaa meneillään Onnistumme yhdessä -hankkeet, jotka voivat tarjota maksutonta neuvontaa yhdelle yritykselle 8 h, ainakin 2022 vuoden loppuun
https://www.proagria.fi/hankkeet/onnistumme-yhdessa-hameessa – sivujen yhteystiedoilla pääsee alkuun molemmilla alueilla

Pohjois-Pohjanmaa: Muutos maaseudulla – MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan (diak.fi)

Suomen Yrittäjien jäsenille: https://www.yrittajat.fi/palvelut-ja-edut/tutustu-neuvontapalveluihin/yrittajan-talousapu/

Yrittäjille: Ely-keskusten neuvonta, Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, soita 0295 024 800

Maatilayrityksille alueittain: https://www.mela.fi/tyokykypalvelut/valita-viljelijasta/valita-viljelijasta-yhteystiedot/

Viljelijöille (tilatunnus): Neuvo-avustus, josta jää maksettavaksi alv:n verran (esim. arviolta noin 15€/h), Ruokavirasto maksaa muun osan
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatilojen-neuvonta/

MTK:n jäsenilleen tarjoamat edut
https://www.mtk.fi/jasenyys
https://hame.mtk.fi/-/mtk-j%C3%A4senedut-neuvonta-ja-lakipalvelut

https://www.mela.fi/tyokykypalvelut/valita-viljelijasta/

https://tukihenkilo.fi/tukihenkiloverkon-toiminta/

Maavaran verkkosivulla https://maavara.savonia.fi/ on varautumista varten luotu helppokäyttöinen online-opas, jonka ohjeilla oman toiminnan varautumissuunnitelmaa on helppo lähteä kehittämään. Opas on suunnattu maatiloille, mutta ohjeet pätevät myös hevostalouteen. Opas ja omalle koneelle ladattava valmiussuunnitelmapohja ovat ilmaiset.

(Lista päivittyy.)