Hyppää sisältöön

Uusi hanke viitoittaa askelmerkkejä kohti vastuullista ja kestävää hevosalaa

Kuvituskuva Ville Vuorinen

Hevosalalla kehitetään vastuullista toimintaa, joka huomioi ihmiset, eläimet ja ympäristön. Millaisia hyviä toimintatapoja ja ratkaisuja talleilla on jo käytössä? Millaisia uusia innovaatioita ja kokeiluja voisi syntyä? Mitä voisimme oppia hevosalalla toisiltamme tai muilta eläinaloilta?

Vastuulliset ja kestävät hevosenpidon mallit -hankkeen tavoitteena on koota, kehittää ja jalkauttaa hevosenpidon ja työskentelyn hyviä käytänteitä sekä lisätä uuden teknologian käyttöönottoa hevosalan työn, talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

”Vastuulliset ja kestävät hevosenpidon mallit -hankkeen ideoinnissa ja valmistelussa on ollut mukana keskeisiä hevosalan kehittämistahoja eri puolilta Suomea. Tarkoitus on hyödyntää menossa olevien ja hiljattain päättyvien hevosalan hankkeiden tuloksia, ja näin ollen jatkaa hevoselinkeinon kehittämistyötä eteenpäin”, Sirpa Puusaari kommentoi Kpedu Kaustiselta.

Hankkeessa pyritään tallinpitäjille suunnattujen työpajojen ja käytännön kokeilujen kautta uudenaikaistamaan hevosalan työtä, talliympäristöjä sekä hevosenpidon tapoja. Hankkeessa kehitetään digitaalinen tiekartta, josta on tarkoitus tulla hevosyrittäjälle jatkuvaan parantamiseen johdatteleva kehittämistyökalu ja tietopankki. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa hevosalan toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä vastuullisuutta ja kestävyyttä. Hankkeen aloituswebinaari järjestetään torstaina 3.10.2024.

”Järjestämme työpajoja erilaisten teemojen ympärille, joissa tallipitäjät pääsevät vaihtamaan tietoa ja kokemuksia toimivista ratkaisuista. Yksi esimerkki voisi olla hevosten jaloittelutarhat; Millainen tarha on hevosen hyvinvointia tukeva ja toisaalta ihmisten työnteon näkökulmasta järkevästi toteutettu? Ratkaisuiden tulee kestää tarkastelu myös taloudellisen kestävyyden ja ympäristövastuullisuuden näkökulmista. Tarkoitus on synnyttää innovaatioita ja kannustaa kokeilemaan ja testaamaan myös uutta. Tietoa hyvistä käytänteitä ja kokeiluista kootaan ja levitetään hankkeen kanavissa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marjo Kaivolahti-Koukkari Kpedu Kaustiselta.

Yhteyshenkilöt:
Marjo Kaivolahti-Koukkari, projektipäällikkö, Kpedu Kaustinen p. 040 8085172
Sirpa Puusaari, toimipaikkapäällikkö, Kpedu Kaustinen p. 044 725061

Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu, TTS-Työtehoseura, Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, Suomen Hevostietokeskus ry sekä Luonnonvarakeskus LUKE. Hanke toimii Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla 1.4.2024–30.6.2026. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta.