Hyppää sisältöön

Ruokaviraston pitopaikkatunnus vierastallissa majoitusta tarjoaville raviradoille

21.4.2021 lähtien hevoseläinten pitopaikasta vastaavan toimijan on pidettävä kirjaa pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä.

Pitopaikasta vastuussa oleva toimija (pitopaikan omistaja tai haltija) ja eläintenpitäjä (eläimen omistaja tai haltija) ilmoittavat eläinten pitopaikkaa ja pitoa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Kun samassa paikassa on useamman eri omistajanhevosia, pitopaikan rekisteröinti vastaa pitopaikasta vastuussa oleva toimia. Pitopaikan rekisteröintivelvoite koskee myös hevosille majoitusta tarjoavia kilpailujen järjestäjiä.

Hevosten majoittaminen kilpailupaikalla vaatii pitopaikkatunnuksen

Kilpailujärjestäjän, joka tarjoaa hevosille majoitusta, tulee Ruokaviraston määräysten mukaisesti hakea pitopaikkatunnus, mikäli sellaista ei ole. Määräys koskee myös tilapäistä hevosten majoittamista. Pitopaikkatunnus on ilmoitettava vierastalliin saapuville ja kirjanpitoa tallissa olevista hevosista tulee pitää.

Monella radalla on jo tunnus olemassa, eikä siinä tapauksessa tarvitse hakea uutta tunnusta vierastallille erikseen.

Toimijalla on kirjanpitovelvollisuus

Hevoseläinten pitopaikasta vastaavan toimijan on pidettävä kirjaa pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Tämä kirjanpitovelvoite koskee myös kilpailujärjestäjää, mikäli kilpailuihin tuleville hevosille tarjotaan majoitusta kilpailujen ajaksi. Tarkoitus on tarvittaessa selvittää tartuntaketju.

Kirjanpito tulee säilyttää 3 vuotta. Kirjanpidoksi hyväksytään mikä tahansa lista varatuista vierastallipaikoista (vaikka ruutupaperivihkoon tehty listaus).

Linkki ruokaviraston sivuille:

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi/