Hyppää sisältöön

Hevostalous lukuina 2022 tilastopaketti avaa hevosalan tuoreimmat tunnusluvut 

Hevostalous lukuina on Hippoliksen toimittama, Mahdollisuuksien hevonen -yhteistyöverkoston koostama alan tilastopaketti. 

Hevostalous lukuina tilastopaketti vuodelta 2022 on julkaistu. Hippolis ry:n, Suomen Ratsastajainliitto ry:n, Luke Hevostalouden ja Suomen Hippos ry:n yhteistyössä koostama julkaisu avaa hevosalan tuoreimmat tunnusluvut vuosittain yhdessä ja samassa tietopaketissa.  

Hevosmäärää Suomessa tarkastellaan vuosittain hevosalan tilastoja kootessa. Vuodelle 2022 tilastoihin tehtiin muutoksia sekä hevosmäärään, että hevosmäärän jakautumista koskien.   

”Hevosten määrää on arvioitu vuosikymmeniä kirjanpidon ja laskentakaavioiden avulla. Sähköisten palveluiden kehittymisen ja hevosten tietokantaan merkitsemisen vaatimusten myötä tänä päivänä saadaan entistä tarkempaa tilastoa hevosmääristä suoraan Heppa-järjestelmästä”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää valottaa.  

Koska Heppa-järjestelmä on ilmoitusrekisteri, on sen tietojen oikeellisuus osin ilmoittajan antaman tiedon varassa. Tämä koskee lähinnä hevosten kuolleeksi ilmoittamisen tietoja, jos hevosta ei ole lopetettu teurastamossa ja/tai eläinlääkärin toimesta. 

”Vuodelle 2022 päädyimme tekemään poistokorjauksen kokonaishevosmäärään ja tarkastelemaan myös laji- ja rotukohtaisia määriä yhtenäisillä kriteereillä, jotta saimme myös hevosalan vaikuttavuusanalyysiin mahdollisimman päivitetyt luvut. Vastaavanlainen poistokorjaus on tehty viimeksi yhdeksänkymmentäluvun vaihteessa. Nyt tehdyn korjauksen myötä kokonaishevosmäärä laski 74 000 hevosesta 72 000”, Mäenpää jatkaa.  

Tämä on päivitetty arvio hevosten määrästä, joka tarkentuu entisestään, kun rekisteritiedot päivittyvät.  

“On erittäin tärkeää, että hevosen omistaja pitää omien hevostensa sekä omien yhteystietojensa osalta tiedon ajan tasalla Suomen Hippoksen Oma Talli -järjestelmässä. Tätä kautta hevosalan tilastointi vahvistuu entisestään, millä on iso vaikutus myös alan kokonaisvaikuttavuuden todentamiseen.  

Tilastoinnin suurin muutos vuodelle 2022 nähdään lämminveristen ravihevosten määrässä (25 000 -> 15 000). Ratsuhevosten ja ponien tilaston nousuun (30 000 -> 36 000) vaikuttaa hevosten tietokantaan merkitsemisen mahdollisuus, joka on helpottanut lainvaatimaa hevosen ilmoittamista rekisteriin. Jaottelua myös selkeytettiin lisäämällä muut-hevosluokka, joka sisältää kylmäveriset sekä muut kuin rekisteröidyt hevoseläimet ja hevoseläimet (D-laji, esim. aasit ja muulit). 

“Toisaalta muutos eri hevoslajien määrissä on luonnollinen, jos katsotaan myös kilpailevien ravihevosten määrässä tapahtunutta laskevaa trendiä. Suomenhevosten määrä on laskennan mukaan pysynyt viime vuodet samalla tasolla, mikä on tietysti tärkeää myös rodun elinvoimaisuuden kannalta.” 

Ravihevosten osalta muutosta tehtiin myös tuontihevosten tilastointiin. Vuodesta 2022 alkaen väliaikaisten tuontien määrässä ilmoitetaan vain uudet tuontirekisteröinnit. Aikaisempien vuosien tilastoissa mukana ovat olleet myös tuontisertifikaattien uusinnat. 

HEVOSTALOUS LUKUINA 2022 (PDF)