Hyppää sisältöön

Hevostallien lääkitsemisvalvonta paljasti puutteita

Oma Tallin lääkekirjanpidosta kuva

Suomen Hippoksen palvelut tukevat tallinpitäjiä ja hevosen omistajia sekä ruokavirastoa lääkitsemislainsäädännön neuvonnassa ja kirjanpidossa. Suomen Hippos tarjoaa mahdollisuuden tehdä hevosen lääkityskirjapidon sähköisesti suoraan Heppa-järjestelmään. Hevoskohtaisen lääkekirjanpidon pääsee tekemään Oma tallin kautta.

Vuonna 2020 eläinten lääkitsemistä valvottiin 60 hevostallilla. Lääkityskäytännöt ja lääkekirjanpito olivat kunnossa vain 17 %:lla talleista. Käynnillä tarkistettiin lääkekirjanpidon lisäksi myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Vain noin puolella talleista oli kaikki passit tarkastettavissa.  Passien on oltava aina saatavilla siinä pitopaikassa, missä hevoseläintä pidetään.

Lääkitsemislainsäädäntö edellyttää merkintöjä passiin

Hevonen on lähtökohtaisesti elintarviketuotantoeläin, ja hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa hevoselle annetuista lääkkeistä, ellei passiin ole merkitty teurastuskieltoa. Elintarviketurvallisuuden kannalta merkittäviä puutteita todettiin 40 %:lla talleista (46 %:lla vuonna 2019). Tällaisia puutteita olivat mm. lääkekirjanpidosta puuttuvat varoaikatiedot tai passeista puuttuvat yksittäiset teurastuskielto- tai kuuden kuukauden varoaikamerkinnät. Puutteet arvioitiin laajoiksi ja vakaviksi, jos koko tai suuri osa lääkekirjanpidosta puuttui tai tallilla säilytettiin useita teurastuskieltoa edellyttäviä lääkkeitä, mutta yhdelläkään tallin hevosista ei ollut teurastuskieltomerkintää passissa eikä muutoin ollut selvitettävissä, mitä hevosta oli näillä lääkkeillä lääkitty. Näitä talleja oli vuonna 2020 yhteensä seitsemän (12 %).

Lainsäädäntö edellyttää, että eläinlääkärin merkitsee teurastuskiellon hevosen passiin ennen kuin hän käyttää tai määrää sille teurastuskiellon edellyttäviä lääkevalmisteita. Hevosen pitäjän on varmistettava, että teurastuskieltomerkintä tallennetaan myös passeja myöntävän tahon ylläpitämään tietokantaan.

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi teurastamo voi ottaa vastaan vain sellaisia hevosia, joiden passi vastaa kaikilta osin vaatimuksia ja kuuluu varmuudella kyseiselle hevoselle. Passissa on oltava vaaditut kohdat sekä merkinnöille mahdollisesta teurastuskiellosta että EU:n hevoslääkeluettelon kuuden kuukauden pakollista varoaikaa edellyttävien lääkkeiden käytölle. Hevosen omistaja tai haltija vastaa siitä, että passin tiedot ovat oikein. Elintarvikekäyttöön kelpaamattomia hevosia ei voi viedä teurastamoon, vaan ne lopetetaan muualla.

Hevospassin on oltava hevosen pitopaikassa

Passien säilytyksessä puutteita oli edellisvuoden tapaan, mutta 52 %:lla talleista olivat kaikki passit tarkastettavissa (52 % vuonna 2019). Usein tallilta puuttui vuokratulla tallipaikalla olevien hevosten passeja.

Kaikilla hevosilla ja muilla hevoseläimillä pitää olla virallinen tunnistusasiakirja eli hevospassi.  Hevospassi sisältää eläimen yksilölliset tunnistustiedot, lääkitystiedot ja muita eläimeen liittyviä tietoja. EU:n alueella käytetään yhtenäistä tunnistusasiakirjamallia. Tämän tarkoituksena on estää hevospasseihin kohdistuvia väärennyksiä. Passit tulee säilyttää talleilla huolellisesti esimerkiksi lukittavissa kaapeissa. Passien säilyttäminen hevosen omistajan kotona ei ole säädösten mukaista, ellei koti ole hevosen pitopaikan välittömässä läheisyydessä.

Lue lisää

Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito
Muistilista lainsäädännön vaatimuksista
Hevosten lääkitysopas (versio 4, maaliskuu 2019)
Hevoseläinten tunnistaminen
Lääkitsemisen valvonnan raportti 2020

Lisätietoja

Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 050 554 2238 (hevosten lääkitseminen)
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 489 3355 (hevosten tunnistaminen)