Hyppää sisältöön

Eläinten hyvinvointilaki – Uusia vaatimuksia hevosten pitoon 1.1.2024 alkaen

Eläinten hyvinvointilain lisäksi myöhemmin annetaan uusi asetus hevosten hyvinvoinnista, jolla säädetään tarkemmin mm. hevosten pitopaikan koosta ja olosuhteista, sekä hevosten olennaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämisestä. (Kuva: Maisa Hyttinen)

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) tuo uusia vaatimuksia myös hevosten pitäjille. Jatkossa hevosen pysyvässä pitopaikassa on oltava jatkuvasti saatavilla sulaa vettä, ja eläimen hoitoon ja tarkastamiseen tarvittavat tilat. Hevosen pito kytkettynä pilttuussa kielletään siirtymäajalla.

Ruokavirasto on koonnut tiivistelmän uusista vaatimuksista, jotka astuvat voimaan eläinten hyvinvointilain myötä vuoden 2024 alussa. Kokosimme tähän artikkeliin tiivistelmän pääkohdat. Ajankohtaisin tieto löytyy aina Ruokaviraston verkkosivuilta.

Ruokavirasto: Uuden eläinten hyvinvointilain keskeisiä muutoksia
Ruokavirasto: Hevosten pitoa koskevia uusia vaatimuksia 1.1.2024 alkaen

Jatkuva vedensaanti pysyvässä pitopaikassa

1.1.2024 lähtien hevosen pysyvässä pitopaikassa on oltava eläimen saatavilla jatkuvasti sulaa vettä. Pysyvällä pitopaikalla tarkoitetaan hyvinvointilaissa pitopaikkaa, jossa eläin viettää pääosan ajastaan. Joissain pitomuodoissa tämä voi talvisaikaan edellyttää lämmitettävää vesipistettä.

Hevosen pito kytkettynä pilttuussa muuttuu kielletyksi

Jatkuvalla kytkemisellä tarkoitetaan hevosen pitoa kytkettynä suurimman osan vuorokaudesta. 1.1.2024 toiminnassa olevilla vanhoilla talleilla hevosten pitoa kytkettynä pilttuussa on mahdollista jatkaa 31.12.2027 asti. Kielto astuu voimaan kuitenkin jo tätä aiemmin, jos tallia peruskorjataan tai laajennetaan siirtymäkauden aikana, tai sen tilalle rakennetaan uusi talli.

Hevosten hoitoon ja tarkastamiseen tarvittavat tilat

Hevosten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on 1.1.2024 lähtien oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet, sekä tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Säännös ei välttämättä edellytä uusia rakenneratkaisuja, vaan esimerkiksi karsinatallissa tarvittavat tilat ja välineet löytynevät jo ennestään.

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen hevoseläinten pito

Eläinten hyvinvointilaissa on säädetty lisävaatimuksia sekä ilmoitusvelvollisuus tietyistä tiedoista ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa hevoseläimiä pitäville. Ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan hevoseläinten pidon määritelmä, samoin kuin eläinten lukumäärärajat, ovat 1.1.2024 voimaan tulevassa eläinten hyvinvointilaissa jonkin verran erilaiset kuin nykyisessä eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa. Tämä saattaa tuoda uusia toimijoita ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Kielletyt välineet

Välineitä, joiden käyttö aiheuttaa hevoselle ilmeistä tarpeetonta kipua tai tuskaa, ei saa mm. myydä tai markkinoida, eikä edes pitää hallussa. Kiellettyjä välineitä ovat esimerkiksi piikkikuolaimet ja piikkikannukset sekä muut vastaavat hevoselle kipua aiheuttavat ohjaus- ja hallintavälineet, kuten piikeillä varustettu pääntanko, sekä sellaiset valjaat, joiden sisäpuolelle on lisätty piikkejä ohjaustehon parantamiseksi.

Alaikäisten henkilöiden ja heidän huoltajiensa vastuu hevosen hyvinvoinnista

1.1.2024 lähtien on kiellettyä myydä tai lahjoittaa eläin alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta, eikä alle 16-vuotias henkilö voi myöskään olla yksin vastuussa eläimen hyvinvoinnista. Säännös ei kuitenkaan estä alle 16-vuotiasta omistamasta tai hoitamasta eläimiä. Alle 15-vuotiaiden lasten vanhemmilla tai muilla huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei lapsi kohtele eläimiä kovakouraisesti tai muuten sillä tavalla, että eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kipua tai kärsimystä.

Ilmoitusvelvollisuus avun tarpeessa olevasta eläimestä

Eläinten hyvinvointilaki tuo tullessaan ilmoitusvelvollisuuden tietyille tahoille, jotka tehtävässään saavat tietää avun tarpeessa olevasta eläimestä. Säännös velvoittaa mm. lomituspalvelua ja sijaisapua, keinosiementäjiä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, uskonnollisia yhdyskuntia sekä eri alojen viranomaisia tekemään tarvittaessa ilmoituksen eläinsuojeluviranomaiselle.

Hevoskilpailut

Eläinten hyvinvointilaki tuo uusia velvoitteita myös hevoskilpailuja ja jalostusarvosteluja järjestäville tahoille. Hippos huomioi uudet vaatimukset ravikilpailu- ja näyttelytoiminnassa yhdessä raviratojen ja hevosjalostusliittojen kanssa.