Hyppää sisältöön

Eläinten hyvinvointilaki – Eläinten pitopaikoissa oltava erilliset käsittelyn mahdollistavat sairastilat 1.1.2024 alkaen

Säännöksessä ei ole siirtymäaikaa, joten kaikissa eläinten pysyvissä pitopaikoissa tulee olla käsittelyn mahdollistavat tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten heti vuoden 2024 alusta alkaen (Kuva: Teija Soini)

1.1.2024 voimaan tulevassa eläinten hyvinvointilaissa on uusi säännös (38 §), jonka mukaan eläinten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten.

Pitopaikka tulee toisin sanoen varustella sellaisilla rakenteilla, laitteilla tai välineillä, joiden avulla eläimet voidaan tarkastaa ja hoitaa asianmukaisesti. Lain 23 §:n mukaan sairas tai vahingoittunut eläin on tarvittaessa sijoitettava asianmukaiseen tilaan erilleen muista eläimistä ja sille on annettava riittävä mahdollisuus lepoon.

Uuden säännöksen myötä eläinten pitopaikkoihin voi olla tarpeen hankkia uusia laitteita tai tehdä rakenteellisia muutoksia, jotta eläinten käsittely on turvallista paitsi eläimille, myös niitä käsitteleville ihmisille. Esimerkiksi lihanautatiloilla tämä voi jatkossa edellyttää käsittelyhäkkiä, joihin eläimet saadaan tarvittaessa otettua kiinni ja niiden liikkumista rajoitettua. Asianmukaisten tilojen ja välineiden avulla eläinten tarkastaminen ja erilaiset käsittelyt, kuten korvamerkkien asettaminen ja näytteenotto, helpottuu. Eläinten tarkastamisessa ja käsittelyssä sekä sairaiden tai vahingoittuneiden eläinten hoidossa ja eristämisessä voidaan usein hyödyntää samoja tiloja ja kiinnipitovälineitä.

Eläinlajista ja eläintenpitomuodosta riippuen pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava myös tarvittavat tilat eläinten lepäämistä ja mahdollista eristämistä varten. Esimerkiksi sikaloissa ja navetoissa on oltava sairaskarsinoita, jotka ovat käytettävissä tähän tarkoitukseen. Toisaalta esimerkiksi broilerikasvattamossa sairastiloja ei käytännössä tarvita, koska yksittäiset sairastuneet ja vahingoittuneet eläimet yleensä lopetetaan hoidon sijaan.

Säännös koskee myös harraste- ja lemmikkieläimiä.

Uuden eläinten hyvinvointilain keskeiset muutokset

 

Lisätiedot:

Ruokaviraston erityisasiantuntija Minna Haataja-Koskinen, p. 029 520 5235
Ruokaviraston erityisasiantuntija Taina Mikkonen, p. 029 520 4702