Hyppää sisältöön

Suomen ravien kilpailueläinlääkäriraportointi ja hyvinvointitarkastusten data esillä UET:n Animal Welfare -komiteassa  

Euroopan ravijärjestön UET:n kokouksissa Oslossa mukana olivat puheenjohtaja Antti Lehtisalo, toimitusjohtaja Minna Mäenpää ja asiantuntijaeläinlääkäri Inka Tuominen.

Euroopan ravijärjestön UET:n hallitus ja hyvinvointikomitea kokoontuivat viime viikonloppuna Oslossa. 

Norjassa osana Oslo Grand Prix -ravitapahtumaa järjestettiin myös Euroopan ravijärjestön UET:n perinteiset kevätkokoukset. Animal Welfare -komitean kokouksessa käsiteltiin laajasti Euroopan raviurheilumaiden toimenpiteitä ja tilannetta. Vaikka eri ravimaiden lähtökohdat ja resurssit ovat erilaiset, on hevosten hyvinvoinnin edistäminen yhteinen asia. Monissa maissa tapahtuu nyt paljon uudistuksia ja tutkimusta tähän liittyen.  

”Tärkeitä esille tulleita asioita kokouksessa olivat ajotapoihin liittyvien käytäntöjen yhtenäistäminen, käytössä oleviin varusteisiin liittyvä tutkimustieto ja varusteiden käytön tarpeellisuuden arviointi sekä keskustelu hevosen kilpailukuntoisuudesta. Myös lääkeainenäytteiden ottaminen kilpailujen ulkopuolella sekä näytteenoton sujuvuus eri maiden välillä olivat mukana keskustelussa”, hyvinvointikomiteassa mukana ollut asiantuntijaeläinlääkäri Inka Tuominen Suomen Hippoksesta kertoo.  

Suomesta komiteassa esille nostettiin etenkin moniin muihin maihin verrattuna edistyksellinen kilpailueläinlääkäreiden raportointijärjestelmä, jonne kerätyn tiedon pohjalta esitettiin myös muille maille statistiikkaa Suomessa tehdyistä hyvinvointi-, suu- ja kengättömyystarkastuksista ja niiden seurauksista.  

”Kilpailueläinlääkäreidemme raportointijärjestelmä mahdollistaa kilpailuvalvonnan näkökulmasta oleellisen tiedon jakamisen ja samalla mahdollistaa hyvinvointidatan systemaattisen keräämisen. Viime vuonna Suomessa ravikilpailuihin osallistui 6 151 hevosta tai ponia, ja niille tehtiin yhteensä 2 121 hyvinvointitarkastusta”, Tuominen kertoo.  

Osana raportointityökalua esimerkiksi ravihevosten suutarkastusten jatkoseurantaa on pystytty kehittämään, kun tieto tehdyistä tarkastuksista on kaikkien kilpailueläinlääkärien ja hevosen valmentajan ja omistajien tiedossa.   

”Painotetulla otannalla, siis silloin, kuin suu on tarkastettu, kun hevosen käyttäytyminen tai suussa näkyvät muutokset tai aiemmat raportointimerkinnät ovat antaneet erikseen aiheen tarkastukselle, tehtiin viime vuonna 856 suutarkastusta. Näissä vakavaksi luokiteltuja vaurioita esiintyi 8 hevosella ja kohtalaisia vaurioita 95 hevosella. Kengittä juosseiden hevosten kaviotarkastuksia taas tehtiin 1 511 kappaletta, joissa kolmella hevosella havaittiin huomautettavaa. Toivottavasti tulevaisuudessa saisimme vastaavan kaltaista tietoa myös muilta Euroopan ravimailta, jolloin voisimme tehdä vertailua Suomen tilanteesta eri maiden kesken”, Tuominen jatkaa.  

UET:n hallitus jatkoi yleiskokouksen linjaamia asioita 

UET:n yleiskokouksessa tammikuussa päätetty ajotapasääntöjen yhtenäistäminen etenee sovitun aikataulun mukaisesti. UET:n hallitus on useamman vuoden ajan työskennellyt määrätietoisesti yhtenäisten sääntöjen ja linjausten puolesta.

”Hevosen hyvinvointi ja sen toteutuminen on saatu kirjattua keskeiseksi tavoitteeksi UET:n sääntöjen alkuun. Nyt eri maiden käytännöt ovat myös kehittymässä niin, että nämä tavoitteet on mahdollista oikeasti saavuttaa”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo.

Sääntömuutosten valmistelu erityisesti ajotapojen osalta jatkuu kesän aikana tavoitteena saada kaikki maat sitoutumaan näihin tulevana vuonna.  

Uudistettu UET Elite Circuit -kilpailusarja on ollut voimassa vuoden 2023 lokakuusta alkaen ja sen brändiä on tarkoitus vahvistaa jatkossa Euroopan raviurheilun keskeisenä kilpailukokonaisuutena. UET Elite Circuit -sarja käsittää kuusitoista kilpailua sekä lokakuussa ajettavan finaalin. Tänä vuonna seuraava sarjan kilpailu ajetaan KymiGP:ssä tulevana viikonloppuna. 

Lisäksi kokouksessa nousi esiin Italian raviurheilun järjestäytyminen muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen vahvaksi toimijaksi takaisin kansainväliseen urheilu- ja järjestökenttään. Italiassa suoraan maa- ja metsätalousministeriön alla toimiva raviurheilun kokonaisuus on saanut mukaansa uusia toimijoita ja tavoitteena on nostaa maan raviurheilu jälleen merkittäväksi elinkeinoksi. Euroopan raviurheilun näkökulmasta Italian paluu on erittäin olennaista. Euroopan tasolla tarvitaan sekä suuria että pieniä ravimaita, jotka tukevat toisiaan.  

Suomen Hipposta UET:n hallituksen kokouksessa edustivat toimitusjohtaja Minna Mäenpää ja puheenjohtaja Antti Lehtisalo 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hippos.fi tai p. 040 511 2067.