Hyppää sisältöön

Suomen Hippos ry:n hallituksen kokoustiedote 18.12.2023

Hippos-logo

Hevospelaamisen vaihtoehdot, investointituet ja sääntömuutosesitykset
Hippoksen hallitus sai tilannekatsauksen hevospelaamisen vaihtoehtojen selvitystyön etenemiseen. Sisäministeriön johtaman rahapelilainsäädännön uudistamishankkeen valmistelu etenee tällä hetkellä nopealla aikataululla, mikä vaikuttaa suoraan myös hevospelaamisen tulevaisuuteen. Ratkaisuja on tehtävä hevospelaamisen osalta ensisijaisesti yksinoikeus- ja monilupajärjestelmän välillä.

Lisäksi hallitus käsitteli vuoden 2024 osalta maakuntaratojen investointihankkeita, joihin maa- ja metsätalousministeriö myöntää vuosittain investointitukea erikseen määriteltyjen kriteereiden perusteella. Hallitus myös vahvisti loput sääntömuutokset 2024 sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksen mukaan. Kaikki tehdyt sääntömuutokset tiedotetaan erikseen vielä tämän viikon aikana.

Uusia suurkilpailuvalvojia vuodelle 2024
Hallitus nimesi sääntö- ja lisenssivaliokunnan päätöksen mukaisesti uusiksi suurkilpailuvalvojiksi Jarkko Korhosen ja Jouni Rajalan.

Dopingrikkomus Luxus Match (246001L00191173) ­
Hevonen Luxus Match on ollut klinikalla hoidettavana 28.8.2023 ja startissa 8.9.2023. Käynnillä hevoselta on lääkitty molemmat etupolvet. Kaikkien niveltensisäisten hoitojen varoaika on vähintään 14 vuorokautta ja tässä tapauksessa varoaika on ollut voimassa 11.9.2023 asti.

Hevosen vastuuvalmentaja on ollut Maarit Ollikainen. Valmentajan vastuulla on huolehtia siitä, että hevosta ei ilmoiteta starttiin ennen kuin varoaika on kulunut. Sen lisäksi, että hevosen elimistöstä ei saa löytyä lääkeaineita kilpailutilanteessa, on varoaikojen noudattaminen tärkeää myös sen vuoksi, että hevosille taataan riittävä aika toipumiseen.

Suomen Hippoksen Lääkintäohjeen mukaan: dopingrikkomukseen syyllistynyt valmentaja on lääkinnyt hevosta vastoin Ravikilpailusääntöjen/Lääkintäohjeen määräyksiä tai voidaan epäillä, että hän on toimenpiteillään pyrkinyt vaikuttamaan hevosen suorituskykyyn. Dopingrikkomuksesta voidaan rangaista myös valmentajaa, joka on todistettavasti lääkinnyt tai muutoin hoitanut hevosta vastoin Ravikilpailusääntöjen/Lääkintäohjeen määräyksiä riippumatta siitä onko hevosesta tutkittu dopingnäytettä.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on kokouksessaan 7.12.2023 käsitellyt yllä mainittua tapausta ja toteaa, että annetuilla lääkkeillä on todennäköisesti ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.

Hallitus vahvisti edellisen viikon sähköpostikokouksensa päätöksen ja totesi ravikilpailusääntöjen 45§:n rikkomuksen ja dopingrikkomuksen. Vastuuvalmentaja Maarit Ollikainen asetettiin kahdentoista (12) kuukauden kilpailukieltoon ajalle 15.12.2023–15.12.2024.

Lisäksi vastuuvalmentajalle määrättiin 1 000 € sakko. Valmentajan kilpailukielto koskee hänen kokonaan omistamia hevosia sekä toimimista ohjastajana, vastuullisena valmentajana ja hevosenkäsittelijänä ravikilpailusääntöjen perusteella järjestettävässä kilpailutoiminnassa. Hevosen Oulussa 8.9.2023 voittama palkinto (1 000 €) on palautettu ja hevonen on vapautettu kilpailukiellosta 15.12.2023.

Positiivinen lääkeainetestinäyte Lightning Stride (246000026202248)
Tampereen raveissa 12.8.2023 kilpailleesta Lightning Stride -nimisestä hevosesta otetusta virtsanäytteestä on löytynyt imidokarbidia. Hevonen tuli lähdössä ensimmäiseksi ja voitti 24 000 € palkinnon. Hevosen valmentaja on Jerry Riordan.

Imidokarbidia käytetään babesioosin hoitoon. Babesioosia hevosilla aiheuttavat Theileria equi ja Babesia caballi. Kumpaakaan ei ole kotoperäisenä Pohjoismaissa. Imidokarbidipropionaattia sisältävän Imizol 120 mg/ml injektioneste on Suomessa erityisluvallinen lääke, jota on käytetty pitkään nautojen babesioosin hoitoon. Lisääntyneen eläinten maahantuonnin myötä babesioosin riski on kasvanut myös muilla eläinlajeilla.

Annettujen selvitysten mukaan hevosta ei ole lääkitty babesioosin vuoksi, joka on ainoa hyväksytty lääkkeen käyttöindikaatio Suomessa ja Ruotsissa.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on kokouksessaan 15.12.2023 käsitellyt yllä mainittua tapausta.

Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua.

Valmentajan antaman selvityksen mukaan hevosta on lääkitty imidokarbilla 6.7.2023 eli 37 vrk ennen Tampereen raveja (12.8.2023). Koska imidokarbin poistuminen elimistöstä on erittäin hidasta, valmentajan antama selvitys voi selittää löydöksen.

Suomen Hippoksen hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä nollatoleranssirikkomuksen virtsanäytteessä todetun matalan imidokarbipitoisuuden perusteella. Valmentaja Jerry Riordanille annetaan varoitus ja määrätään 200 euron suuruinen sakko. Hevosen voittamaa palkintoa ei makseta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta.

Kilpailukielto Joni Zitron 6kk
Joni Zitron sai Jokimaalla 16.11.2023 alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymisestä 28 vrk:n ajokiellon. Hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan päätöksen mukaisesti määrätä Joni Zitronille 6 kuukauden (17.11.2023–16.5.2024) kilpailukielto alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymisestä.

Ajankohtaisissa asioissa hallitus sai tiedoksi Sponsor Insight -tutkimuksen tulokset sekä Hevostallien hiilivirrat -hankkeen loppuraportin. Lisäksi keskusteltiin tekoälyn käytöstä osana alan datan hyödyntämistä ja toiminnan suunnittelua.

Vuoden 2024 ensimmäinen hallituksen kokous järjestetään tiistaina 9.1.

Suomen Hippos ry, hallituksen puolesta (toimivat lisätietojen antajana):

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243
Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067
Lääkeainevalvonnan osalta lisätietojen antajana Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Reija Junkkari, p. 040 354 0338.