Hyppää sisältöön

Suomen Hippos ry:n hallituksen kokoustiedote 11.5.2023

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus kävi 11.5. kokouksessaan laajan keskustelun valmistautumisesta rahapelimarkkinan muutoksiin hevospelien näkökulmasta ja jatkoi keskustelua raviratojen toimintatukimallin kehittämisestä. Lisäksi hallitus myönsi ensimmäistä kertaa jaetun Ilmari Halisen apurahan kahdelle hakijalle.

Viesti hallitusohjelmaneuvotteluihin: Hevosalan kannustavasta rahoituksesta on pidettävä kiinni 

Hallitus kävi kokouksessaan laajan keskustelun rahapelimarkkinan muutoksiin valmistautumisesta, jota Suomen Hippoksen toimisto on yhdessä asiantuntijatahojen kanssa edistänyt hevosalan tarpeiden näkökulmasta. Sen osalta todettiin, että parhaillaan käynnissä olevat hallitusohjelmaneuvottelut vaikuttavat merkittävästi myös hevosalan vaihtoehtoihin, ja vaikuttamistyötä tulee tehdä aktiivisesti. Hevospelimarkkinan erityispiirteet on tuotava selvästi neuvottelutahojen ja arpajaislain valmistelijoiden tietoisuuteen, ja on oleellista, että hevostalouden elinkeinotoiminnan yhteiskunnallisten positiivisten vaikutusten yhteys hevosalan rahoitukseen ymmärretään. Todettiin, että Hippoksen toimisto tekee tätä työtä parhaillaan laajasti.

Hallitus jatkoi myös keskustelua raviratojen toimintatukimallista, joka tulee uudistaa osana kilpailutoiminnan rakenteiden muutoksia. Lisäksi hallitus vahvisti valtuuskunnalle esitettävät alan vuoden 2024 rahoitusta koskevat perusteet ja kävi lähetekeskustelun Suomen Hevosurheilulehden yhtiökokousta varten.

Ilmari Halisen apuraha myönnettiin kahdelle hankkeelle

Viime vuonna perustettu Ilmari Halisen apuraha jaettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa. Apurahaa voidaan myöntää raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi: tutkimus- tai opinnäytetyöhön, ulko- ja kotimaisia opintomatkoja varten sekä muihin raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistäviin tarkoituksiin.

Ilmari Halisen apurahaa myönnetään vuosittain enintään 3 000 euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 9 kpl, joista myöntämisperusteiden mukaisesti päätettiin myöntää apurahaa seuraaville:

  • Väitöskirjatutkija Veera Riihonen, väitöstutkimus hevosten varhaisen sosiaalistamisen vaikutuksista niiden sosiokognitiivisiin kykyihin vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, 1 000 e
  • Raviurheiluhistorian asiantuntija Roger Johansson, Kirppu-kirjan kulut, 500 e.

Muut oleelliset asiat kokouksesta 

Edellisessä hallituksen kokouksessa todettiin Kokemäen Hevoskasvatusyhdistys ry eronneeksi maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Toukokuun kokoukseen mennessä yhdistys maksoi erääntyneet maksut, ja se päätettiin anomuksen jälkeen hyväksyä takaisin Suomen Hippos ry:n jäseneksi.

Näiden lisäksi hallitus sai tilannekatsauksen muun muassa Hippoksen muutosneuvotteluiden päättymisen jälkeisiin toimenpiteisiin, raviurheilun kattomarkkinoinnin kampanjan tuloksiin, Hippoksen häirintään puuttumisen toimenpiteisiin sekä vaikuttajaviestintään. 

Hallitus on koolla seuraavan kerran tiistaina 23.5. ennen valtuuskunnan kokousta, joka pidetään keskiviikkona 24.5. klo 12.00 Vermo Areenalla.

Suomen Hippoksen hallituksen puolesta,

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067