Hyppää sisältöön

Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto: Eläinsuojeluasiamiehen virka tulisi vakinaistaa

Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto esittävät, että Suomen asema eläinten hyvinvoinnin edelläkävijämaana säilytetään ja tuleva kehitys turvataan vakinaistamalla eläinsuojeluasiamiehen virka. Edelleen hevosalan keskusjärjestöt jakavat näkemyksen, että eläinsuojeluasiamiehen virka tulisi muuttaa eläinsuojeluvaltuutetun viraksi.

Eläinsuojeluasiamiehen virka on tällä hetkellä määräaikainen ja se lakkautetaan 31.12.2023. Hevosalan keskusjärjestöjen mukaan virka tulisi vakinaistaa, jotta eläinten hyvinvointi olisi poikkihallinnollisesti huomioitu riittävästi.

Hevosalan keskusjärjestöt haluavat edistää eläinten hyvinvointia yhteiskunnassa. Eläinten hyvinvointi on myös perusedellytys kaikelle kestävälle hevosurheilulle, -elinkeinolle ja -harrastukselle.

Nykyisessä hallitusohjelmassa ei ole kirjausta eläinsuojeluasiamiehestä, minkä hevosalan keskusjärjestöt katsovat heikentävän Suomen asemaa eläinten hyvinvoinnin edelläkävijämaana. Eläinsuojeluasiamies on riippumaton toimija, joka edistää ja rakentaa vuoropuhelua niiden toimijatahojen ja sidosryhmien välillä, joiden keskeinen intressi eläinten hyvinvointi on. Hevosalan keskusjärjestöt jakavat mm. Suomen Kennelliiton näkemyksen, että eläinten hyvinvointia edistetään parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kesken. On tärkeää, että tätä yhteistyötä kehitetään edelleen ja että eri tahoja yhdistää riippumaton toimija.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta ja Seura- ja harrastuseläinten neuvottelukunta ovat todenneet kannanotossaan, että viran vakinaistaminen tuo jatkuvuutta ja ennakoitavuutta eläinten suojelun ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteiskunnassa. Myös tästä asiasta hevosalan keskusjärjestöt ovat yhtä mieltä.

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja valvontaresurssien kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jota tehdään eri sektoreilla ja hallinnonaloilla. Tämä pitkäjänteisyys ja systemaattisuus on uhattuna, jos eläinsuojeluasiamiehen virka lakkautetaan jälleen.

 

Lisätietoja:

Minna Peltonen
Tallitoiminnan kehittäjä
Suomen Ratsastajainliitto ry
p. 0400 231 662
minna.peltonen@ratsastus.fi

Minna Mäenpää
Toimitusjohtaja
Suomen Hippos ry
p. 040 511 2067
minna.maenpaa@hippos.fi