Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen syyskuun kokoustiedote

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli syyskuun kokouksessaan ennen kaikkea toiminnan suunnittelua sekä valmistautumista toimintaympäristön muutoksiin.

Hallitus päätti tilata selvitystyön hevospelitoiminnan eri vaihtoehdoista raviurheilun ja hevostalouden rahoituksen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Veikkauksen edunsaajien rahoitus peliyhtiöstä tulee katkeamaan vuoden 2024 alussa ja rahoituspohja siirtyy yleisiin budjettivaroihin. Myös raviurheilulle kohdentuva rahoitus tulee jatkossa yleisistä budjettivaroista maa- ja metsätalousministeriön kautta.

Aiemmin alan tuloutus on ollut suoraan riippuvainen Veikkauksen tuotoista ja arpajaislain mukaisesta 4 prosentin osuudesta. Koronavuosien ja säädösten vaikutuksesta Veikkauksen tulos ja sitä kautta edunsaajille tuloutettava määrä on ollut aiempia vuosia pienempi, mutta valtio on varmistanut kuitenkin rahoituksen tason säilymisen. Myös Veikkauksen markkinaosuudessa erityisesti digimarkkinassa on tapahtunut selkeää laskua. Tällä hetkellä näyttääkin entistä todennäköisemmältä seuraavan hallituskauden aikana siirtyminen pelitoiminnan osalta lisenssimarkkinaan. Näihin muutoksiin liittyen ravipelaamisen osalta on pystyttävä valmistautumaan ja ennakoimaan eri vaihtoehtojen mahdollisuuksia, jotta pystytään myös muutosten yhteydessä varmistamaan alan kehittyvä rahoitus.

Lisäksi hallitus sai tilannekatsauksen hevosalan vaikuttavuusanalyysin tarjouskierroksesta, jota toteutetaan yhdessä Suomen Ratsastajainliiton kanssa, ja kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman ja talousarvion painopisteistä vuodelle 2023 pohjautuen strategiaan 2021–2024.

Hallitus päätti, että valtuuskunnan syyskokous, joka pidetään Vermossa 29.11.2022 klo 12 alkaen, pidetään läsnäkokouksena, jotta henkilövaalien äänestykset saadaan toteutettua vastuullisesti. 

Lisäksi hallitus valtuutti toimiston edistämään ravikilpailukalenterin suunnittelua vuodelle 2023 esitetyn mukaisesti. Kalenteri valmistuu kokonaisuudessaan arviolta lokakuun aikana.

Ajankohtaisissa asioissa keskusteltiin muun muassa raviratojen energiakustannuksien vaikutuksista sekä kustannusten nousun aiheuttamasta huolesta hevosten ja ihmisten hyvinvointiin liittyen ja tarpeesta varautua näihin.

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 12.10. klo 10.

Suomen Hippos ry, hallituksen puolesta (toimivat lisätietojen antajana):

Puheenjohtaja Kari Eriksson, p. 0400 685 036

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067