Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen kokoustiedote 6.5.2024

Suomen Hippoksen hallituksen toukokuun kokouksessa keskityttiin hevosalan tulevaisuuden ja rahoituksen käsittelemiseen sekä valtuuskunnan kokouksen materiaalien valmisteluun. Lisäksi hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksien mukaan raviurheilijoiden kilpailukielloista.

Kehysriihen päätökset ja niiden vaikutukset hevosalan rahoitukseen

Suomen Hippoksen hallitus käsitteli kokouksessaan kehysriihessä huhtikuussa esitettyjä leikkauksia ja niiden kohdentumista hevoselinkeinon rahoitukseen. Kehysriihessä kerrottu valtionavustusten säästötavoite maa- ja metsätalousministeriön osalta on 13,7 me ja hallinnon osalta 8,4 me. Ministeriön päätöksiä odotetaan toukokuun aikana.

Kokouksessa todettiin, että keskusteluja maa- ja metsätalousministeriöön ja muihin päättäjiin käydään erittäin aktiivisesti hevosalalle kestävän ratkaisun löytämiseksi. Hippos osallistaa parhaillaan myös raviratoja ja muita alan toimijoita keskusteluun näkemysten keräämiseksi.

”Dramaattinen leikkaus hevosalan rahoitukseen merkitsisi pahimmillaan hevoselinkeinon nopeaa alasajoa, sillä leikkaukset näkyisivät välittömästi jo vuoden 2024 hevosten astutuksissa ja kotimaisessa hevoskasvatuksessa. Hevosten omistajien investointihalukkuus kotimaisiin hevosiin perustuu houkutteleviin kilpailumahdollisuuksiin ja -palkintoihin. Mikäli leikkaukset toteutuisivat laajasti, tarkoittaisi se samalla ravikilpailutoiminnan kuihtumista kilpailevien hevosmäärien romahtaessa ja kilpailumahdollisuuksien vähentymistä niin merkittävästi, ettei hevospelaaminen myöskään tulevaisuudessa tuottaisi valtiolle tuloja pelijärjestelmästä riippumatta”, hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo muistuttaa.

Hallitus toteaa, että Suomen Hippos on itse helmikuussa 2024 esittänyt, että se haluaa jatkossa toimia rahoituksen osalta markkinaehtoisemmin ja samalla alalle annettavaa valtion tukea vähentäen. Jotta tämä muutos on mahdollista tehdä kannattavasti, tarvitaan riittävä rahoitus myös uuteen aikaan siirtymiseksi.

”Hevoselinkeino kannattelee hankinnoillaan myös kotimaista alkutuotantoa ja lukuisia maatalouden toimijoita. Ilman raviurheilua ei valtiolle tule hevospelien tuottoa eikä suomenhevonen säily elinvoimaisena. En usko, että valtiolla on varaa menettää hevostoimijoiden arvonlisäverotuottoa, hevospelien pelikatetta eikä lähes 15 000 henkeä osa- tai täysiaikaisesti työllistävää toimialaa”, Lehtisalo korostaa.

Ilmari Halisen apurahaa myönnettiin Metsämäen raviradalle

Ilmari Halisen apurahaa myönnetään vuosittain enintään 3 000 euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä kolme, joista myöntämisperusteiden mukaisesti päätettiin myöntää apurahaa 1 000 € Metsämäen raviradalle koululaispäivän järjestämiseen. Edellytyksenä apurahalle on koululaispäivän markkinointimateriaalin tuottaminen kirjallisena tai videomateriaalina kaikkien raviratojen käyttöön.

Ilmari Halisen apurahaa voidaan myöntää raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi: tutkimus- tai opinnäytetyöhön, ulko- ja kotimaisia opintomatkoja varten sekä muihin raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistäviin tarkoituksiin.

Sääntö- ja lisenssivaliokunnan asiat

Kilpailukielto, Jani Suonperä

Jani Suonperä on tuomittu 4.4.2024 Pohjanmaan käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon eläinsuojelurikoksesta, joka tapahtui harjoitustilanteessa Kaustisella 12.10.2022. Suonperä on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen.

Hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksen mukaan, että Jani Suonperä määrätään 3 kk:n kilpailukieltoon (20.5.2024–19.8.2024) lain eläinten hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvointia koskevien määräysten rikkomisesta sekä raviurheilun maineen vahingoittamisesta. Tapaus on selvitetty käräjäoikeudessa kuulemalla kahta todistajaa. Suonperä itse ei ole mennyt käräjäoikeudelle selvittämään vaihtoehtoista tapahtumankulkua. Suonperä on itsekin kirjoituksessaan myöntänyt lyöneensä hevosta.

Kilpailukielto, Hannu Korpi

Hannu Korpi on tuomittu 22.12.2022 Oulun käräjäoikeudessa 50 päiväsakkoon seksuaalisesta ahdistelusta, joka tapahtui Oulun raveissa 28.8.2021. Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut tuomioita 15.4.2024.

Hallitus päätti sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksen mukaan, että Hannu Korpi määrätään 6 kk:n kilpailukieltoon (20.5.2024–19.11.2024) epäurheilijamaisesta käytöksestä ja raviurheilun maineen vahingoittamisesta. Kysymys on ollut seksuaalisesta ahdistelusta kilpailupaikalla ja kilpailuaikana. Näin ollen tapauksessa on rikottu sekä lisenssimääräyksiä että ravikilpailusääntöjä. Tapauksessa on rikottu myös raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelmaa, jonka mukaan yhteisö on yhdenvertainen ja häirinnästä vapaa.

Muut kohdat kokouksesta
Hallitus sai kokouksessa myös katsauksen Suomen Hippoksen alkuvuoden talouden lukuihin ja toimintasuunnitelman etenemiseen sekä rahapelimarkkinan muutokseen liittyvän tilannekatsauksen. Lisäksi hallitus hyväksyi valtuuskunnan kokous- ja kutsumateriaalit.

Hallitus päätti hevosjalostusliittojen ehdotuksen mukaisesti nimittää valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella hevosjalostusliittojen tulevaisuuden roolia. Hallitus nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Harri Voutilaisen, joka vastaa työryhmän kokoonpanosta. Valmisteluun annettiin määräajaksi vuoden 2024 loppu.

Ajankohtaiskatsauksessa keskusteltiin muun muassa eläinten hyvinvointilain hevosasetuksesta. Hallitus kävi läpi niiden raviratojen yhtiökokousten raportit, joissa Hippoksella on edustaja. Lisäksi keskusteltiin luopumisesta Hippoksen osakkuuksista raviratayhtiöissä esteellisyyden näkökulmasta.

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 22.5. ennen valtuuskunnan kokousta 23.5.

Suomen Hippos ry, hallituksen puolesta (toimivat lisätietojen antajana):

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067

Sääntö- ja lisenssivaliokunnan asiat, raviurheilujohtaja Arto Hytönen p. 040 730 0089