Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen kokoustiedote 11.8.2023

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa perjantaina 11.8. Kokouksessa keskusteltiin hevospelaamisen vaihtoehdoista, raviratojen toimintatukimallista ja alueellisesta yhteistyöstä. Lisäksi hallitus totesi tapahtuneen dopingrikkomuksen.  

Hevospelaamisen vaihtoehdot, toimintatuki- ja aluemalli

Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmakirjauksen mukaan hallitus uudistaa Suomen rahapelijärjestelmää avaten sitä lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026. Hevospelaamisen osalta kevään aikana on analysoitu eri vaihtoehtomalleja yhdessä InsideTrack ja Finnish Gambling Consultants edustajien kanssa.

Hallitus sai tilannekatsauksen työhön ja kävi keskustelua esillä olevista vaihtoehdoista, niiden mahdollisuuksista ja uhista. Hallitus päätti, että työtä jatketaan esitettyjen vaihtoehtojen osalta.

Hallitus päätti kokouksessaan myös raviratojen budjetoinnin pohjana käytettävästä toimintatukimallin suunnitteluperusteesta, jota valmistellaan ministeriöön tehtävää tuotonjakoesitystä varten. Mallilla pyritään tukemaan raviratojen kustannusrakennetta, mutta ministeriö päättää tuotonjakoperusteista. Alustavat suunnitteluperusteet toimitetaan raviradoille ensi viikon aikana.

Hallitus hyväksyi kokouksessaan aluemallin tavoitteet ja etenemissuunnitelman. Tämän työn edistämiseksi pyydetään näkemyksiä nykyisiltä ravialueilta oman alueensa toiminnan kehittämisestä. Asiaa käsitellään maakuntaratojen kesken tarkemmin lokakuun alussa.

Dopingrikkomus Red Rock Canyon Ås (S-15-3527):

Todettu positiivinen lääkeainetestinäyte Jyväskylän raveissa 23.12.2022. Lääkeainetestinäytteessä todettiin sildenafiilia. Hevonen voitti starttinsa yllättäjänä ja joutui poikkeavan suorituksen takia lääkeainetestiin.

Hevosen virtsanäytteessä todettiin korkea pitoisuus sildenafiilia, jolla on voinut olla vaikutusta hevosen suorituskykyyn. Lisäksi verinäytteessä todettiin matala pitoisuus sildenafiilia. Lääkeaine kuuluu fosfodiesteraasin tyyppi 5 estäjien ryhmään ja sitä voidaan käyttää ihmisillä muun muassa erektiohäiriöiden hoitoon. Eläimillä sildenafiilia voidaan käyttää muun muassa pulmonaarisen hypertension hoitoon. Ravikilpailusääntöjen mukaan kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua.

Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on kokouksessaan 20.4.2023 käsitellyt yllä mainittua tapausta. Hevosen vastuuvalmentaja on ollut Jarno Gynther. Hänellä on harrastaja (C)-lisenssi ja valmennuksessaan viisi hevosta (7.7.2023).

Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua. Lääkeaine on erittäin harvinainen löydös eikä minkään Pohjoismaan säännöt sitä erikseen tunne.

Valmentajan antama selvitys ei selitä löydöstä. Lisäksi valmentajan toimittama hevosen lääkekirjanpito on puutteellinen. Lääkekirjanpidosta on ilmettävä lääkityn hevosen nimi, lääkkeen antopäivämäärät, lääkityksen aloittaja, lääkkeen käyttöaihe, lääkkeen nimi, lääkkeen määrä, lääkkeen antoreitti, lääkkeen doping- ja teurasvaroaika, sekä lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki).

Suomen Hippoksen hallitus totesi ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä dopingrikkomuksen. Vastuuvalmentaja Jarno Gynther asetetaan 18 kuukauden kilpailukieltoon ja hänelle määrätään 2000 euron sakko dopingrikkomuksesta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta, kun voitettu 1200 euron palkinto on palautettu kilpailun järjestäjälle. Koska löydös on erittäin harvinainen, on rangaistuksen arvioiminen poikkeuksellisen vaikeata.

Muut asiat kokouksesta 

Hallitus hyväksyi Suomen Hippoksen lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista ja sai katsauksen järjestön talouteen ja toimintaa ensimmäisen vuosipuoliskon osalta.

Hallitus sai tiedon kahden peruuntuneen ravipäivän korvaavista päivistä: Jyväskylän 6.4. peruuntuneiden ravien korvaava ravipäivä on lauantai 25.11. ja Forssan 19.3. korvaava päivä on perjantai 3.11.

Ajankohtaisissa asioissa käytiin keskustelua muun muassa Kouvolan Kuninkuusravien tapahtumista ja Hippoksen jatkotoimista viikonlopun tapahtumien johdosta sekä alkavalla viikolla käynnistyvästä raviurheilun maailmankongressista.

Seuraava hallituksen kokous järjestetään torstaina 21.9. klo 10.00.

Suomen Hippoksen hallituksen puolesta,

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067