Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen kannanotto Svenska Ylen dokumentissa esiin nostettuihin asioihin koskien Ypäjän Hevosopistoa

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui perjantaina 16.2. ylimääräiseen kokoukseen Ypäjän Hevosopistosta tehdyn dokumentin ja sen yhteydessä esiin nostetun toimitusjohtaja Minna Mäenpään toiminnan johdosta.

Suomen Hippoksen hallitus suhtautuu vakavasti kaikkeen hevosten kaltoinkohteluun. Hevosten hyvinvoinnin laiminlyönti ja epäasiallinen kohtelu eivät ole hyväksyttäviä hevosen käsittelyssä ja koulutuksessa. Suomen Hippos on yksi Ypäjän Hevosopiston pääomistajista ja on pyytänyt Ypäjän Hevosopistoa selvittämään dokumentissa esitetyt aiemmat tapahtumat. Hallitus toteaa, että Ypäjän Hevosopisto on kertonut työskentelevänsä jatkuvasti aikaisempien haasteiden korjaamiseksi ja suunta on ollut oikea. Työ nyt esitettyjen asioiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi jatkuu Hevosopiston hallituksen ja operatiivisen johdon toimesta.

Hevosalalla kohdattuja epäkohtia on uskallettava nostaa esiin ja niihin on suhtauduttava vakavasti. Hippos haluaa olla omalla toiminnallaan luomassa toimintakulttuurin muutosta ja on viimeisen puolentoista vuoden aikana tehnyt lukuisia toimenpiteitä tämän mahdollistamiseksi. On aivan olennaista, että hevosalan kulttuuri myös tukee asioihin puuttumista välittömästi eikä vuosien jälkeen, jotta hevosten hyvinvointi turvataan.

Hippoksen sähköinen ilmoituskanava on kaikkien raviurheilun ja hevoskasvatuksen toimijoiden käytössä, mikäli kohtaamaansa epäkohtaan on vaikea puuttua itse. Mikäli asia vaatii, Hippos auttaa ilmoittajaa viemään tapauksia joko eläinsuojelun tai poliisin tietoon ja on tehnyt näin myös itse. Hippoksen ilmoituskanavalle on tehty sen auettua alkuvuodesta 2023 noin kymmenestä tapauksesta ilmoituksia, jotka ovat koskeneet eläinsuojeluasioita tai hevosalaan liittyviä kiusaamistapauksia. Nämä kaikki on käsitelty pääasiassa joko eläinlääkäreidemme tai häirintäyhdyshenkilön kanssa ja viety eteenpäin.

Tänä vuonna käyttöön otettu Hyvä Talli -laatujärjestelmä neuvontakäynteineen kiinnittää huomiota sekä hevosten että ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin talleilla. Lisäksi Suomen Hippos käy aktiivista keskustelua Suomen eläinsuojelun nykytilasta ja sen kehittämisestä, ja kannustaa tiedon jakamisen ja koulutuksen avulla jokaista hevosalalla toimivaa puuttumaan epäkohtiin ja lisäämään tietoa hevosten hyvinvoinnin tekijöistä.

Hallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan erikseen myös toimitusjohtaja Minna Mäenpään toimintaa ja julkisuudessa esitettyjä asioita koskien käytyä keskustelua Ypäjän Hevosopiston tapahtumista. Hallitus pyysi toimitusjohtajalta yksityiskohtaisen selvityksen tapahtuneesta ja siihen johtaneista asioista, johon hallitus oli tyytyväinen. Toimitusjohtajalla on hallituksen yksimielinen tuki.

”Kuten toimitusjohtaja Mäenpää on itse tänään avoimesti todennut, hänelle kerrotun keskustelun eteenpäin viemättä jättäminen on ollut virhe, jota ei olisi pitänyt tapahtua. Mäenpää on pyytänyt tapahtunutta anteeksi. Toivomme, että hänen kanssaan keskustellut henkilö ottaisi Mäenpäähän yhteyttä, jotta häneltä voidaan pyytää asiaa myös henkilökohtaisesti anteeksi ja asiaa käsitellä vielä kauttamme. Hallitus haluaa myös todeta, että Mäenpää on johtamistyöllään mahdollistanut Suomen Hippoksen entistä aktiivisemman vastuullisuustyön, kuten maaliskuusta 2023 käyttöönotetun sähköisen ilmoituskanavan, joka varmistaa, että asiat käsitellään sen kautta nykyään asianmukaisesti”, kertoo puheenjohtaja Antti Lehtisalo.

Eläinsuojeluilmoitusten selvittäminen kuuluu aina valvontaeläinlääkäreille ja rikosilmoitukset poliisille.

”Keskusjärjestönä vastaamme raviurheilun ja hevoskasvatuksen toiminnasta, mutta haluamme omalla toiminnallamme edistää koko hevosalan kulttuurinmuutosta. Jo tehdyt vastuullisuustoimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä tässä työssä. Niitä pitää jatkaa ja työtä tulee kehittää vielä eteenpäin. Puuttuminen epäkohtiin ja hevosten ja ihmisten hyvinvoinnin varmistaminen on jokaisen alan toimijan vastuulla”, Lehtisalo jatkaa.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243