Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen joulukuun kokoustiedote

Hippos-logo

Joulukuun kokouksessa hyväksyttiin ennen kaikkea sääntömuutoksia. Kuumapolttohoito kielletään Suomessa 1.1.2023 alkaen.  

Dopingrikkomus Taarin Tahti (246001S00171531)

Hevosen Taarin Tahti virtsanäytteessä todettiin dimetyylisulfoksidia (DMSO) lääkeainetestinäytteessä Jyväskylän Killerin raveissa 11.8.2022. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on kokouksessaan 8.12.2022 käsitellyt yllä mainittua tapausta.

Virtsanäytteessä todettiin korkea pitoisuus dimetyylisulfoksidia (DMSO), jolla on ollut vaikutus hevosen suorituskykyyn. Dimetyylisulfoksidi on orgaaninen rikkiyhdiste, jota käytetään muun muassa kivun lievittämiseen, nivelsairauksien hoitoon sekä tehostamaan muiden lääkeaineiden imeytymistä. Taarin Tahdin vastuuvalmentaja on ollut Mika Siirilä.

Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua. Lääkintäohjeessa dimetyylisulfoksidia sisältävien valmisteiden ohjeelliseksi varoajaksi annetaan 14 vuorokautta.

Valmentajan antaman selvityksen mukaan hevosta ei ole lääkitty dimetyylisulfoksidilla. Valmentaja on toimittanut hevosen lääkekirjanpidon, joka on kuitenkin puutteellinen. Lääkekirjanpidosta on ilmettävä lääkityn hevosen nimi, lääkkeen antopäivämäärät, lääkityksen aloittaja, lääkkeen käyttöaihe, lääkkeen nimi, lääkkeen määrä, lääkkeen antoreitti, lääkkeen doping- ja teurasvaroaika sekä lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki).

Hallitus totesi Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen 45§ rikkomuksen sekä dopingrikkomuksen virtsanäytteessä todetun korkean dimetyylisulfoksidipitoisuuden perusteella.

Vastuuvalmentaja Mika Siirilä asetetaan 12 kuukauden kilpailukieltoon ja hänelle määrätään 1 000 euron sakko dopingrikkomuksesta ja puutteellisesta lääkekirjanpidosta. Hevonen vapautetaan kilpailukiellosta välittömästi.

Muutoksia ravikilpailusääntöihin ja lääkintäohjeeseen – Kuumapolttohoito kielletään Suomessa 1.1.2023 alkaen

Hallitus vahvisti sääntövaliokunnan esityksen ihon kuumapolttohoidon kieltämiseksi Suomessa. Sääntö koskee 1.1.2023 jälkeen tehtyjä toimenpiteitä. Tätä ennen suoritetuista toimenpiteistä on pyydettäessä jatkossa toimitettava eläinlääkärintodistus.

Asiasta tiedotetaan suoraan valmentajia ja eläinlääkäreitä joulukuun aikana. Lisäksi viestinnässä muistutetaan, että kuumapolttohoito on ollut kielletty toimenpide Ruotsissa 1.1.2021 alkaen ja Ranskassa 1.3.2021 alkaen.

Lisäksi ravihevosten lääkintäohjeeseen lisätään sääntövaliokunnan esityksen mukaan lääkeainenäytteen cocktail-sääntö:

Jos lääkeainetestauksessa havaitaan useampi kuin yksi tutkittava aine, raportointitasoja ei sovelleta. Tätä kutsutaan cocktail-säännöksi (eng. cocktail-rule, swe. cocktail-regeln). Tarkoituksena on varmistaa, että useita samankaltaisia aineita ei käytetä yhdessä pienempinä annoksina, jolloin ne voivat olla tutkimushetkellä alle raportointirajan. Cocktail-sääntöä ei sovelleta harjoituskauden näytteenotossa. Poikkeuksia cocktail-sääntöön ovat seuraavien aineiden yhdistelmät:

  • Detomidiini, romifidiini tai ksylaksiini yhdessä butorfanolin kanssa
  • Atropiini ja skopolamiini
  • Butyyliskopolamiini ja metamitsoli

Lisäksi Hippoksen hallitus sai tilannekatsauksen Veikkaus Oy:n totopelaamisen tilanteesta sekä keskusteli valiokuntatyöskentelyn valmistelusta vuodelle 2023.

Kokouksen päätteeksi hallitus ja Hippoksen toimisto kiittivät ansiokkaasta työstä hallituksen vuoden lopussa jättäviä jäseniä – puheenjohtaja Kari Erikssonia sekä Juha Lyyskiä ja Matti Rajaharjua.

Suomen Hippos ry, hallituksen puolesta (toimivat lisätietojen antajana):

Puheenjohtaja Kari Eriksson, p. 0400 685 036

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067