Hyppää sisältöön

Suomen Hippoksen hallituksen huhtikuun kokoustiedote

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti huhtikuun kokouksessaan, että vuoden 2024 ravikalenteri laaditaan 423 päivän mukaan. Kesäraviratojen päiviä ei vähennetä.

Suomen Hippoksen hallituksen huhtikuun kokous käsitteli laajasti järjestön taloutta ja toimintaa, sillä kokouksessa hyväksyttiin ja valmisteltiin valtuuskunnan kevätkokouksen materiaaleja, kuten kutsu ja esityslista, valtuuskunnalle toimitettava konsernin vuosikertomus ja hallituksen toimintakertomus sekä valmisteltiin alan vuoden 2024 rahoitusta koskevia perusteita. Lisäksi hallitus käsitteli Hippoksen muutosneuvottelujen lopputuloksen, josta tiedotetaan erikseen.

Nuorisotoimintaan konkreettiset kehitysehdotukset
Hallitus jatkoi kokouksessaan raviurheilun nuorisotoiminnan kehittämistoimien käsittelyä ja päätti käynnistää maakuntaratojen kanssa keskustelun nuorisovastaavien palkkaamisesta vuoden 2024 aikana sekä ravikoulujen perustamisesta kolmen vuoden sisällä, mikäli tähän saadaan varmistettua rahoitus valtakunnallisesti tasalaatuisen toiminnan järjestämiseksi.

423 ravipäivää vuodelle 2024
Hallitus vahvisti kokouksessaan, että vuoden 2024 ravikilpailukalenteri laaditaan 423 päivän mukaan. Hippoksen toimiston ja kilpailuvaliokunnan yhteisesityksen mukaan päiviä vähennetään tasaisesti kaikilta maakuntaradoilta alueelliset hevosmäärät huomioiden, eikä kesäraviratojen ravipäiviä leikata.

Hallitus kävi kokouksessaan samalla keskustelun nykyisestä ravipäiviin sidotusta toimintatukimallista, sen toimivuudesta sekä keskeisistä muutostarpeista. Hippoksen toimisto jatkaa tukimalliehdotuksen kehittämistä ja toimintatukimalli rakennetaan yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, ministeriön ohjeiden mukaisesti.

Uudelleenkäsittelypyyntö Master-kärryjen käyttöoikeudesta
Hallitus päätti varustetyöryhmän lausunnon mukaisesti, ettei Master-kärryjä sallita ravikilpailuihin. Varustetyöryhmä totesi lausunnossaan:

Master-kärryissä on tullut rikkoutumisten yhteydessä ilmi virheitä materiaaleissa sekä valmistuksessa. Master-kärryille ei myöskään ole valmistajaa, joka voisi vastata, miten jo tehdyt kärryt on tehty kantavien rakenteiden osalta (muuten kuin silmämääräisesti). Aiemman päätöksen taustalle saatuihin selvityksiin ei ole tullut myöhemmin mitään kärryjen kieltopäätöstä oleellisesti muuttavaa lisätietoa. Turvallisuusnäkökulma katsotaan ensisijaisen tärkeäksi, ja se huomioiden kärryjen käyttöä ei varustetyöryhmän päätöksellä tule uudelleen sallia ravikilpailuissa.

Jari Ylisen ajokielto Forssan raveista 28.2.2023
Jari Ylinen sai Forssan 28.2.2023 ravien 3. lähdössä toistaiseksi voimassa olevan ajokiellon sekä 300 € sakkorangaistuksen, syynä ajovitsan ja/tai ohjien sääntöjen vastainen käyttö, vakava rike. Sääntö- ja lisenssivaliokunta päätti kokouksessaan 2/2023 esittää ajokiellon pituudeksi 4 kuukautta, aikavälillä 1.3.–30.6.2023. Hallitus päätti asian sääntö- ja lisenssivaliokunnan esityksen mukaisesti.

Hankintapäätökset ja tilannekatsaukset
Hallitus hyväksyi kokouksessaan hankintapäätöksen Kouvolan Kuninkuusravien televisioinnista. Kolmesta tarjoajasta toimittajaksi valittiin Storyteam Film & Television / Constra Group Oy. Lisäksi valtuuskunnan ennakkopäätöspyynnön perusteella hallitus hyväksyi Kuninkuusravien järjestämisoikeuksien valinnan siirron valtuuskunnan syyskokouksen asialistalle.

Lisäksi hallitus sai kokouksessa mm. tilannekatsauksen Teivon ravikeskuksen ja Hevosurheilulehden tilanteista sekä hyväksyi Hippoksen ansiomerkin uuden visuaalisen ilmeen. Uusi merkki otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta. Hallitus myös totesi Kokemäen Hevoskasvatusyhdistys ry:n eronneeksi Suomen Hippoksen jäsenyydestä Hippoksen sääntöjen 6§ perusteella.   

Seuraava hallituksen kokous järjestetään torstaina 11.5. klo 10.00.

Suomen Hippoksen hallituksen puolesta,

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo, p. 040 521 8243

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067