Hyppää sisältöön

Ravituomioistuimen päätöksiä

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus asetti toukokuun kokouksessaan (6.5.) Hannu Korven 6 kk:n kilpailukieltoon (20.5.2024–19.11.2024) epäurheilijamaisesta käytöksestä ja raviurheilun maineen vahingoittamisesta sekä Jani Suonperän 3 kk:n kilpailukieltoon (20.5.2024–19.8.2024) lain eläinten hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvointia koskevien määräysten rikkomisesta sekä raviurheilun maineen vahingoittamisesta. Kumpikin valitti päätöksestä ravituomioistuimeen, joka käsitteli valitukset tänään tiistaina 21.5.

Käsittelyssään ravituomioistuin ei muuttanut Suomen Hippoksen sääntö- ja lisenssivaliokunnan ja hallituksen antamia rangaistuksia vaan näki, että annetut rangaistukset ovat perustuneet lisenssimääräyksiin ja ravikilpailusääntöihin.

Mikä on ravituomiostuin?

Suomen Hippoksen valtuuskunta nimittää ravituomioistuimeen puheen­joh­tajan ja kaksi jäsentä, sekä heille varamiehen, vuodeksi kerrallaan. Ainakin yhden ravituomioistuimen jäsenen ja varamiehen tulee olla lakimie­s. Suomen Hippoksen hallituksen määräämästä vähintään 1000 euron sakosta tai vähintään 28 vuorokauden pituisesta ajo-/kil­pailukiellosta voi valit­taa ravituomioistui­melle neljäntoista (14) vuorokau­den kulues­sa siitä, kun v­a­l­it­taja on saanut tiedon hallituksen päätöksestä.

Lisätietoja:
Raviurheilujohtaja Arto Hytönen, arto.hytonen@hippos.fi tai p. 040 730 0089.