Hyppää sisältöön

Puheenjohtajan blogi: Pääsiäisen sanomaa

Yleiskuva hevosista
Kari Eriksson. Kuva: Hippos/Johanna Heinonen

Hippoksen tulevien vuosien strategia pitää sisällään hyviä tavoitteita ja sen hengen mukaisesti suunnitelmia näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimintasuunnitelma täydentää strategiaa ja antaa monessa suhteessa tarkat tai ainakin selvät askelmerkit asioiden toteutumiselle. Tämäkään ei yksin riitä. Hyväkin suunnitelma täytyy jalkauttaa, laittaa toimimaan käytännössä, sitä me nyt yritämme Hippoksessa tehdä.

Viime vuodet ovat olleet hevostaloudessa suurten muutosten aikaa. Meistä hevosväestä on välillä tuntunut, että vauhtia ja muutoksia on ollut vähän liikaakin. Pääosa näistä on ollut sellaisia, joihin me emme ole voineet vaikuttaa. Vallinneissa olosuhteissa olemme tehneet parhaamme ja kokonaisuutena arvioiden pärjänneet kohtalaisen hyvin. Hevosihmisillä on vahva usko tulevaan. Nykyhetkeen tyydytään ja paras hetki on aina tulossa.

Kulunut vuosi on ollut ankea. Odottamaton ja ikävä seuralainen, korona on piinannut raviurheilua ja koko Suomea. Viime keväänä Suomi seisahtui ja ravit sen mukana. Kevään lopussa pääsimme ajamaan raveja ja hetken aikaa sai myös raviyleisö nauttia raveista paikan päällä. Kevättä kohti mentäessä ajoimme raveja ilman yleisöä, tiukkojen turvamääräysten alla. Maltti on nyt valttia. Ilman tiukkaa kuria piina pitkittyy ja ikävä seuralaisemme vain vahvistuu.

Ihmiset kaipaavat jännitystä ja ajanvietettä. Tämä on ymmärretty jo varhain. Historia on osoittanut, että ihmisten holhoaminen ja turhat kiellot ei ole hyvä ratkaisu. Ravipelien peliyhtiö Veikkaus on joutunut ahtaalle. Hyvä tarkoitus pelihaittojen estämisestä on ehkä mennyt liian pitkälle ja muuttunut pelien estämiseksi. Asia, joka vaikuttaa suoraan hevostalouden ja muiden edunsaajien tuotonjakoon.  Todennäköinen seuraus vääränlaisesta huolenpidosta voi olla se, että peliharrastajat siirtyvät pelaamaan pelejä netissä vieraisiin, valvomattomiin ja yhteiskunnallista etua tuottamattomiin peliyhtiöihin.

Muutoksia ja huomioitavia asioita on kerrotulla tavalla paljon. Jos raviurheilun nykytilannetta vertaa ravikilpailuun, on Hippos valjakko, jonka lähtö muuttuu useampaan kertaan ravipaikalla ja tietenkin kilpakumppanit sen mukana. Toivottu paalupaikka onkin pitkä takamatka. Onneksi olemme tottuneet muutoksiin. Yhdessä tekemisestä löytyy apua ja hyvä hevoshenki auttaa vaikeissakin paikoissa. Ehkä nimenomaan viimeksi mainittu on se asia, jota tällaisena haastavana aikana tarvitsemme.

Yritämme Hippoksessa vastata haasteisiin parhaan kykymme ja osaamisemme mukaan. Hippoksen hallitus on perustanut raviratojen työryhmän, jonka toimialana on selvittää ja tehdä esityksiä raviurheilun kehittämisestä nimenomaan raviratojen näkökulmasta. Myös ne haasteet, mitkä liittyvät hevostalouden rahoitukseen kuuluvat työryhmän tehtäväalueeseen. Kenttä on laaja ja haastava, mutta samalla hyvin konkreettinen ja käytäntöön liittyvä. Uskomme, että alaa tuntevat ammattilaiset ovat paras apu tässä tärkeässä työssä.

Hippos on yhdistysten yhdistys ja se, mitä Hippos päättää tulee olla laajasti hyväksytty asia. Toivomme, että koko hevosväki on ja tulee olemaan mukana muutostyössä. Vain yhdessä voimme onnistua vaikeissa kysymyksissä ja tehdä oikeita ratkaisuja. Erityisesti nyt, kun ajat tiukkenevat, on erityisen tärkeää, että hevostalouden ratkaisut tehdään koko väen toimin. Keskustelu ja eriävät mielipiteet ovat hyvä asia. Kun sitten päätös on tehty, olemme kaikki samaa seuraa, yhtä ravirataa ja tietenkin yhtä mieltä siitä, mitä tulee tehdä. Ainoastaan yksimielisenä pärjäämme haasteellisessa kilpailutilanteessa. Ja ettei tule väärinkäsityksiä, raviratojen ei tule kilpailla keskenään. Raviurheilun kilpakumppaneita ovat muut ihmisten vapaa-aikaan liittyvät lajit ja aiheena siis lajisuosio.

Pääsiäinen on vahvasti uskonnollinen juhla. Vaikka emme omaisi uskonnollista taustaa tai vakaumusta, pääsiäisen sanoma on koskettava. Luopuminen ja kärsimys sekä siihen liittyvä toive pelastuksesta. Tässä tapauksessa siis muiden kuin kärsijän itsensä osalta. Toivon, että meille raviväelle pääsiäisen yksi sanoma muuttuu todeksi. Uudelleen syntyminen ja uusi alku. Ehkä kevät ja alkukesä palauttaa ilon ja valon myös hevosmaailmaan. Sitä me kaikki varmasti toivomme.

Hyvää pääsiäistä,

Kari Eriksson