Hyppää sisältöön

Puheenjohtajalta: Välitilinpäätös vuodesta 2021

Kari Eriksson

Kari Eriksson. Kuva: Hippos/Juho Hämäläinen

Ensimmäinen vuoteni puheenjohtajana alkaa kääntyä kohti loppua. Työtä on ollut paljon ja se on ollut mielenkiintoista. Ulkoapäin tarkasteltuna tekeminen sidotaan ymmärrettävästi aina myös aikaisempaan ja tottahan se on: Hippos ei ole ollut aina vakaasti eteenpäin kulkeva organisaatio. Haluan silti korostaa, että tänä vuonna hallituksessa henki on ollut hyvä: Vaikeitakin asioita on saatu yhdessä päätökseen ja osa vähintään hyvälle alulle. Hippoksen toimisto ja sen ahkerat työntekijät ovat tehneet parhaansa asioiden valmistelussa ja tehtyjen päätösten täytäntöönpanossa. Sisältäpäin katsottuna kulunut vuosi on ollut hyvän tekemisen aikaa.

Hallituksen päätöksenteossa Hippoksen strategia on muodostunut tärkeäksi. Näin kuuluu ollakin, aina ei näin ole ollut. Strategia on nostettu sille kuuluvaan arvoon, ja johtaminen on täten ammattimaistunut.

Hevosen hyvinvointi on noussut keskiöön – ja hyvä niin

Hevosten ja ihmisten hyvinvointi on olemassaolomme edellytys. Kuluneena vuonna hevosihmisten turvallisuus ja koskemattomuus järkkyi. Olemme pyrkineet puuttumaan väärinkäytöksiin tiukasti ja tavalla, joka toivottavasti jatkossa estää vastaavat tapahtumat. Kaikkien hevosihmisten tulee saada toimia, tehdä ja harrastaa turvallisesti raviurheilua ja hevosten kanssa olemista.

Julkisuutta on saanut myös hevosten suututkimus ja aiheellinen huoli hevosten hyvinvoinnista. Ravihevosten kohteluun liittyviä sääntöjä on viime vuosina tiukennettu ja tullaan vuodenvaihteessa tiukentamaan entisestään. On kuitenkin rehellistä todeta, että edelleen tulee ilmi tapauksia, joissa sääntöjä ei ole noudatettu tai niitä on tulkittu osin liian väljästi, niin ohjastajien kuin valvojien osalta. Tätä seuraamme tarkalla korvalla.

Olemme lisänneet neuvontaa, valistusta ja ohjeistusta asian suhteen ja tätä työtä tulemme aktiivisesti jatkamaan. Suututkimus saa ensi vuonna jatkoa Hippoksen ja Helsingin Yliopiston tutkimuksessa.

Haluan samalla muistuttaa kaikista niistä järjestelyistä, mitä ravikilpailut jo sisältävät. Rataeläinlääkäri, tämän apulaiset, tuomaristo, kilpailuvalvoja, suurkilpailuvalvojat ovat turvaamassa sitä, että hevosta kohdellaan hyvin ja vain terveillä hevosilla ajetaan kilpaa. Kiitos teille jokaiselle – te olette tärkeässä roolissa, ja teillä on velvollisuus ja lupa puuttua epäkohtiin aina.

Kysymys on hevosen hyvästä kohtelusta ja menettelystä, joka kunnioittaa hevosta myös ulospäin näkyvällä tavalla. Raviurheilussa voittamista arvostetaan. Me ajattelemme, että arvokas häviäminen on yhtä tärkeä asia. Raviradalle lähdön viimeinen valjakko on yhtä tärkeä kuin lähdön voittaja.

Koronan varjosta uusia tapahtumia kohti

Korona on aiheuttanut raviurheilulle, kuten koko Suomelle, vaikeuksia. Rajoitukset ja kiellot ovat saaneet raviyleisön seuraamaan raveja kotisohvalta. Hippoksessa on tehty laaja tutkimus siitä, keihin ja miten meidän tulisi markkinointia kohdistaa. Uskomme, että tutkimuksen tulokset palvelevat raviratoja, kun pääsemme palaamaan normaaliin arkeen.

Raviurheilun lajisuosio on palautettava ratatasolla näkyväksi asiaksi. Sanonta siitä, että raviurheilu on parasta paikan päällä, pitää edelleen paikkansa.

Lauantain Toto75-ravit ovat tulevana vuonna Kavioliiga-raveja. Kavioliiga-brändäykseen liittyy laaja tv-mainoskampanja MTV3-kanavalla. Kampanja toteutetaan alueellisella painotuksella ja näin se palvelee asianomaista Kavioliiga-areenaa ja ympäröivää ravialuetta tehokkaasti.

Raviratavaliokunta lisää yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä

Hippoksessa on tehty alueellisesti kootun raviratatyöryhmän avulla ratoihin liittyvää kriteeristöä. Kysymys on Hippoksen hallituksen apuvälineestä tulevia päätöksiä varten. Ei hallitusta sitovasta luokittelusta, kuten ehkä osittain on väärin ymmärretty.

Raviurheilun perusta ovat ravikilpailut. Hevosta kasvatetaan kilpailuja varten. Yleensä hevosten valmentaminen liittyy toiveeseen päästä kilpailemaan. Raviradat taas ovat edellytys ravikilpailutoiminnalle. Meidän rikkautemme on hyvä ja alueellisesti kattava ravirataverkosto, josta täytyy pitää hyvää huolta. Tätä tavoitetta palvelevat monet tämän vuoden päätökset ja hankkeet.

Perustettu raviratavaliokunta valmistelee jatkossa raviratojen kannalta tärkeitä asioita. Painoarvoa valiokunnalle antaa se, että jäsenistö kootaan kattavasti eri puolilta ravi-Suomea. Raviratavaliokunnan perustamisen yhteydessä olemme järjestäneet ravikentän viiteen ravialueeseen. Tarkoituksena on parantaa alueiden yhteistyötä ja samalla lisätä raviurheilun ammattilaisten ja harrastajien hyvinvointia. Ravialueet antavat mahdollisuuden jatkossa kehittää Hippoksen ja ravikentän organisaatiota toimivampaan ja nykyaikaisempaan suuntaan.

Tehdään yhdessä päätös muutoksesta – raviurheilun toiminatedellytysten ylläpitämiseksi

Tulevaisuus ja muutoksiin sopeutuminen ovat vaativa juttu. Näin varsinkin, kun tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta.

Meidän kaikkien ravipäättäjien ja muidenkin hevosihmisten on tehtävä päätös siitä, haluammeko kehittää raviurheilua ja siihen liittyvää toimintaa vai pitää yllä pian 50 vuotta täyttävää, eri aikaan sopivaa, päätöksentekojärjestelmää.

Nyt joulun alla saimme tiedon pidetyltä toimitusjohtajaltamme Sami Kauhaselta siitä, että Sami siirtyy muihin tehtäviin. Tilanne on ikävä, mutta ymmärrettävä. Ainoa, mikä maailmassa on pysyvää, on muutos. Jokainen meistä saa tarttua itselle houkuttelevaan muutokseen, silloin kun sellainen tulee eteen. Haluan omalta osaltani kiittää Samia niistä monista hyvistä asioista, mitä hän on ehtinyt Hippoksen tuoda. Asioiden valmistelu ja päätöksenteko on nyt hyvällä tasolla. Paljon onnea uusiin tehtäviin!

Toivon koko Suomen hevos- ja raviväelle rauhaisaa joulua ja hyvää uutta ravivuotta 2022.

Kari Eriksson
Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja