Hyppää sisältöön

Ori Propulsion hyväksytään jalostusarvosteluun Suomessa

Hippos-logo

Suomen Hippoksen hallitus hyväksyi Jalostusvaliokunnan esityksen mukaan oriin Propulsion (US-7J5599) jalostusarvosteluun Suomessa.

”Suomen Hippoksen hallitus puolsi jalostusvaliokunnan kantaa, mutta asiaa ei voitu päättää hallituksen kokouksessa perjantaina, sillä siihen odotettiin vielä vastausta juridisesta konsultoinnista, joka valmistui tänään torstaina. Tärkeintä oli, että päätös on tehty varmasti kaikin puolin sääntöjen mukaan”, avaa tilannetta toimitusjohtaja Minna Mäenpää.

Lisäselvitys koski erityisesti edellytysten täyttymistä siltä osin, onko Suomen Hippoksella juridista estettä hyväksyä Propulsionia jalostukseen.

Suomessa jalostukseen käytettävän oriin on osallistuttava jalostusarvosteluun ennen jalostukseen käyttämistä. Ehtona oriin hyväksymiselle jalostusluokkaan on, ettei sitä ole aikaisemmin muussa maassa poistettu jalostuskäytöstä rakennevikojen tai terveydellisten tai eläinsuojelullisten seikkojen perusteella.

”Jalostusvaliokunnan tarkastelussa nostettiin esiin, ettei jalostusarvostelun mitätöinti ja kumoaminen ollut verrattavissa Suomen jalostusohjesäännön kohtaan, missä puhutaan jalostuskäytöstä poistamisesta terveydellisten tai eläinsuojelullisten syiden perusteella. Mikäli Propulsionin hermoleikkaus olisi tullut tietoon Ruotsin jalostusarvostelussa, arvostelu olisi keskeytetty eikä oritta olisi hyväksytty. Suomen sääntöjen mukaan ori olisi kuitenkin hyväksytty jalostukseen Suomessa, mikäli se olisi täällä tuolloin esitetty”, Mäenpää jatkaa.

Juridinen lausunto tuki näkemystä:

  • Propulsionin terveydentilassa ei ole jalostukseen liittyvää huomautettavaa ja se on aiemmin hyväksytty jalostukseen useassa maassa.
  • ori on poistettu jalostuskäytöstä Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, hermokatkaisuleikkaukseen liittyvien doping-säännösten vuoksi. Perusteena ei ole kuitenkaan ollut
    • rakennevika,
    • terveydellinen syy, tai
    • eläinsuojelullinen syy.
  • Hermokatkaisuleikkausta ei voida myöskään pitää hevosen rakenteellisena ominaisuutena, joka vaikuttaisi sen mahdollisesti periyttämiin perinnöllisiin vikoihin tai sairauksiin.

Täten Suomen Hippoksen hallitus hyväksyi jalostusvaliokunnan esityksen mukaan oriin jalostusarvosteluun Suomessa. Lisäksi hallitus päätti kokouksessaan tarkastella jalostusohjesääntöjä uudelleen erityisesti elinikäisen kilpailukiellon vaikutuksesta jalostustoimintaan huomioiden kansainväliset säännöt.

Jalostusvaliokunta käsitteli asiaa laajasti

Jalostusvaliokunta käsitteli asian laajasti tarkastellen sekä Suomen että Ruotsin jalostussääntöjä, eläinsuojelulakia, hevosten hyvinvointinäkökulmia, vastaavia aikaisempia päätöksiä sekä Propulsionin raviurheilu-uraa ja jalostuskäyttöä.

Asian herättämän laajan mielenkiinnon ja kansainvälisten näkökulmien vuoksi asia haluttiin käsitellä Jalostusvaliokunnan lisäksi hallituksessa. Hallituksen käsittelyssä puheenjohtaja Antti Lehtisalo sekä varapuheenjohtaja Hannu Nivola ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyssä. Tässä syynä olivat liiketoiminnalliset sidonnaisuudet.

Jalostusvaliokunta muistutti, että Euroopassa saavutettujen kilpailutulosten mitätöinnin johdosta oriin Propulsion arviointi ja pisteytys tulee tehdä oriin Yhdysvalloissa juoksemien tulosten perusteella. Jalostusarvostelussa oriille tehdään normaalin käytännön mukaan eläinlääkärintarkastus sisältäen röntgenkuvien tarkistuksen.

Sekä Suomessa että Ruotsissa hevosen kilpaileminen hermoleikkauksen jälkeen on kielletty. Molemmissa maissa eläinsuojelulaki sallii hermoleikkauksen eläinlääketieteellisenä toimenpiteenä, eivätkä säädökset estä hermoleikatun hevosen harraste- tai siitoskäyttöä. Ruotsissa oriin esittäminen jalostusarvostelussa hermoleikkauksen jälkeen on Ruotsi keskusjärjestön sääntöjen mukaan kielletty, mutta esimerkiksi tamman siitoskäyttöä ei ole rajoitettu. Suomen jalostusohjesäännössä hermoleikkausta ei ole kielletty siitoshevosilta.

Taustaa Propulsionin urasta ja jalostuskäytöstä

Propulsion oli siitoskäytössä Ruotsissa vuosina 2018–2020. Suomessa ori on vuosina 2018–2022 ollut hyväksyttynä tuontispermalla. Ehtona oriin hyväksymiselle tuontispermakäyttöön Suomessa on, että ori on hyväksytty siitoskäyttöön kotimaassaan (Propulsionin tapauksessa 2018–2020 Ruotsi ja 2021–2022 Yhdysvallat). Jalostusvaliokunta käsitteli ja hyväksyi tuontisperman käytön kokouksessaan vuonna 2021.

Propulsion jalostusarvosteltiin Ruotsissa 3.11.2016 korkeaksi arvioidulla jalostusarvolla. Arvostelun jälkeen ori kilpaili menestyksekkäästi Euroopan huipputasolla vuoteen 2020 saakka. Kesäkuussa 2020 ruotsalaisten viranomaisten tietoon tuli, että oriille on tehty hermokatkaisuleikkaus (ns. matala neurektomia, low nerving) 27.4.2015 ennen sen tuontia Yhdysvalloista Ruotsiin. Kyseinen leikkaus on sallittu kilpahevosille Yhdysvalloissa, mutta kielletty kilpahevosilta Euroopassa. Propulsion asetettiin kilpailukieltoon kesäkuussa 2020 ja myöhemmin sen Ruotsin rekisterissä juoksemat startit (45 kpl) mitätöitiin. Propulsionin kilpailustatistiikaksi on jäänyt sen Yhdysvalloissa juoksemat tulokset 1.09,7ak, 652 583 SEK, 21 starttia (8-2-3).

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hippos.fi tai p. 040 511 2067