Hyppää sisältöön

Muutoksenhakulautakunnan ratkaisu Vermon 8.2. ravien lähdön 6 tapahtumiin

Hippos-logo

Suomen Hippos tuomitsee eläinten kaltoinkohtelun kaikissa tilanteissa. Suomen Hippoksen sääntövaliokunta sekä hallitus tulevat käsittelemään uusia tarvittavia toimenpiteitä jo seuraavissa kokouksissaan.

Muutoksenhakulautakunnan ratkaisu Vermon 8.2. ravien lähdön 6 tapahtumiin:

Vermon 8.2. 2023 ravien tuomaristo on todennut lähdössä 6 Antti Teivaisen ajossa kolme ajovitsan sääntöjen vastaista käskyä.  Sen lisäksi kuvanauhalta on nähtävissä kolme repäisynomaista ohjalla tehtyä merkinantoa, jotka nostavat kiellettyjen elementtien määrän kuuteen.  Teivaisen ajotavan moitittavuutta lisää merkinantojen tekeminen kummallakin kädellä liian taajaan tahtiin, mitkä viimemainitut seikat kuuluvat kielletyn ajotavan tunnusmerkistöön.

Lähdön jälkeen kilpailueläinlääkäri on tutkinut hevosen eikä siitä ole löytynyt sellaisia jälkiä, jotka olisivat syy-yhteydessä nyt syyksi luettuun ajovitsan ja ohjien sääntöjen vastaiseen käyttöön.

Näitä elementtejä kokonaisuutena punnittuaan muutoksenhakulautakunta päätyy siihen, että oikeudenmukainen seuraamus Teivaiselle on rangaistusmääräysten kohdan 56020 (ajovitsan/ohjien sääntöjen vastainen käyttö, vakava rike) taulukon mukainen 21 vrk ajokielto lisättynä 200 euron suuruisella sakolla. Nykyisten rangaistusmääräysten mukaisesti ajokiellon pituus suhteutetaan ohjastajan ajoaktiviisuuden mukaan. Antti Teivaisen ajoaktiivisuus huomioiden ajokiellon pituudeksi tulee 5 vuorokautta ja on voimassa 1.3. – 5.3.2023.

”Suomen Hippos tuomitsee eläinten kaltoinkohtelun kaikissa tilanteissa. Ravikilpailusääntöjen, ravituomariston ja kilpailueläinlääkärien tehtävä on valvoa, ettei hevosten hyvinvointi vaarannu raviurheilussa. Ravikilpailusääntöjä tiukennettiin merkittävästi vuoden 2022 alussa, eikä hevosta saa enää käskeä. Ajovitsaa ja ohjia saa käyttää vain kevyeen merkinantoon muutamia yksittäisiä kertoja lähdön aikana siten, ettei käyttöön liity erityistä voimaa. Tämä tapaus kuitenkin osoittaa, että edelleen tulee ilmi tapauksia, joissa sääntöjä ei ole noudatettu tai niitä on tulkittu osin liian väljästi, niin ohjastajien kuin valvojien osalta”, toimitusjohtaja Minna Mäenpää kommentoi.   

”Me Suomen Hippoksella työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että hevosten hyvinvointi paranee. Alan toimintatavat ovat aiheellisestikin olleet isossa murroksessa ja on ehdottoman oikea suunta, että nykyään hevosen hyvinvointiin ja eettiseen kohteluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Myös sääntöjä ja niiden tiukentamista arvioidaan säännöllisesti. Suomen Hippoksen sääntövaliokunta sekä hallitus tulevat käsittelemään uusia tarvittavia toimenpiteitä jo seuraavissa kokouksissaan”, Mäenpää jatkaa.

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, p. 040 511 2067 ja minna.maenpaa@hippos.fi