Hyppää sisältöön

Mistä hevosalan rahoituksessa on kyse?

Osa hevosalan rahavirtoja. Hevosalan saamien tukien kokonaisuus on viime vuosina ollut noin 40 miljoonaa euroa.

Hevosalan rahoitus koostuu sekä suorista investoinneista, että pääosin hevospelien Veikkaukselle tulouttamasta rahapelituotosta koostuvasta rahoituksesta, jonka ministeriö jakaa alalle osana valtiontukiohjelmaa. Mikäli ravikilpailuja ei järjestettäisi, ei hevospeleistä myöskään tulisi valtiolle tuloja. 

On arvioitu, että suomalaiset hevosenomistajat investoivat lajiin noin 160 miljoonaa euroa vuosittain.

Tämän lisäksi hevostalouden edistämiseen myönnettävä rahoitus on osa EU:n komission hyväksymää valtiontukiohjelmaa. Sen vuotuinen määrä on viime vuosina ollut noin 40 miljoonaa euroa, joka myönnetään alalle hakemusten perusteella maa- ja metsätalousministeriön kautta.

Hevosalalle kohdennettava rahoitus koostuu tällä hetkellä merkittävältä osin Veikkauksen rahapelituotoista. Hevospelien tuotot ovat viime vuosina olleet n. 60 miljoonaa euroa vuodessa sisältäen valtiolle tuloutettavan arpajaisveron.    

Näitä hevospeleistä saatavia tuloja valtiolle ei olisi, mikäli ravikilpailuja ei järjestettäisi.

Tämän tuoton lisäksi suomalainen hevosala työllistää lähes Lapin matkailun verran, n. 6 500 htv:tä, ja tuottaa aluetaloudellisia vaikutuksia pelkästään hevosenomistamisen kautta yli 270 miljoonaa euroa vuodessa. On arvioitu, että pelkästään ravialan palvelujen ja ostojen hankinnat tulouttavat 30-40 miljoonaa euroa arvonlisäkertymää.

Hevosalan rahoituksen pääpiirteet:

Palkintotuki on raviradoille myönnettävää tukea, josta osaltaan rahoitetaan raviurheilun kilpailijoille, hevosten omistajille ja hevosten kasvattajille maksettavat kilpailupalkinnot. Tätä kautta mahdollistetaan hevoselinkeinon ja kotimaisen hevoskasvatuksen kehittäminen, jolloin se myös tuottaa taloudellista vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Palkintotukea ei voi käyttää mihinkään muuhun toimintaan kuin palkintoihin.    

Raviratojen toiminnan muu valtiontuki taas jakautuu investointi- ja toimintatukeen.

Toimintatukea maksetaan niin maakunta- kuin kesäradoille. Toimintatukea käytetään ravikilpailutoiminnan ja ravirataverkoston ylläpitämiseen ja sillä katetaan nimensä mukaisesti ravikilpailutoiminnan kustannuksia.

Investointituella kehitetään valtakunnallisesti turvallisempaa ja hevosen hyvinvointia tukevaa ravirataympäristöä.

Kasvattajapalkinnot kannustavat kotimaiseen hevoskasvatukseen. Niitä maksetaan suoritusten perusteella niin ravi- sekä ratsuhevosten kuin ponien kasvattajille. Lisäksi suomenhevosen monimuotoisuutta tuetaan valtakunnallisen työmestaruuskilpailun kautta.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle kohdennettavalla rahoituksella vastataan ravikilpailutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, toteutetaan hevosten hyvinvointiin ja lääkeainevalvontaan liittyvää työtä, alan koulutusta, viestintää ja markkinointia sekä monipuolisesti alan neuvontaa. 

Hevosjalostusliittojen toiminnan tuella turvataan liittojen toiminta. Ne vastaavat hevosalan tallikohtaisen neuvonnan toteuttamisesta sekä monipuolisesta koulutustoiminnasta.

Suomen Ratsastajainliitto saa harrastus-, kilpailu- ja seuratoiminnan rahoituksesta pääosan opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Minna Mäenpää, minna.maenpaa@hippos.fi ja p. 040 511 2067