Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 18.5.2021

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippoksen hallituksen vuoden kuudes kokous järjestettiin hybridikokouksena Jyväskylässä ja Teams-palvelussa tiistaina. Hallitus vahvisti kaksi muutosta ravikilpailusääntöihin ja kävi keskustelun muun muassa suomenhevosen kilpailumahdollisuuksista Pohjoismaissa.

Hallitus kuuli katsauksen asettamansa työryhmän tähänastisesta työstä liittyen ravikilpailutoiminnan järjestämiseen 2022-2024 ja kävi keskustelun työryhmän esityksen ensimmäisestä versiosta. Projektin on tarkoitus tuottaa Hippoksen hallitukselle tarvittavat tiedot ravikilpailutoiminnasta, jotta hallitus pystyy valmistelemaan ja päättämään raviradoille kohdennettavista resursseista vuosina 2022-24 sekä tuottaa tarvittavat materiaalit mahdollisista muutoksista viestimiseen. Työryhmän työskentely jatkuu hallituksen evästein ja tavoite on, että kriteeristö ravikilpailujen järjestämiseen valmistuu elokuussa.

Hallitus vahvisti kaksi muutosta ravikilpailusääntöihin. Ravikilpailusääntöjen kohtaan 59.2.4 päätettiin tehdä muiden Pohjoismaiden säännöistä jo löytyvä lisäys: ”Kaikkien Suomen Hippos ry:n tunnustamien raviurheilun ulkomaisten keskusjärjestöjen tai niiden alaisten toimielinten toimesta annetut henkilöitä tai hevosia koskevat päätökset ja seuraamukset ovat voimassa myös Suomen Hippos ry:n ravikilpailusääntöjen alaisissa tapahtumissa, ellei Suomen Hippoksen hallitus tai sen valtuuttama toimielin toisin päätä.”

Lisäksi varusteissa mainostamista koskeva pykälä 47.1 päätettiin muuttaa takaisin muotoon ”Mainostaminen varusteissa on kielletty lukuun ottamatta mainoksia (aisanmyötäisiä) kilpakärryn aisoissa.” Kohtaa muutettiin vuoden 2021 sääntöihin, mutta kokemusten ja palautteen perusteella se päätettiin palauttaa takaisin vanhaan muotoon. Molemmat sääntömuutokset astuvat voimaan 1.6.2021 alkaen.

Hallitus hyväksyi Kannuksen 13.6. ravipäivän siirtämisen ajettavaksi 4.9.2021. Kannuksen ravirata esitti siirtoa koronatilanteesta ja lähialueen muusta ravitarjonnasta johtuen.

Suomussalmen Hevosystävät ry on päättänyt vuosikokouksessaan erota Suomen Hippoksen jäsenyydestä ja hallitus merkitsi eroilmoituksen tiedoksi. Tiedoksi merkittiin myös kilpailuvaliokunnan toukokuun kokouksen pöytäkirja.

Hallitus kävi keskustelun suomenhevosten kilpailumahdollisuuksista Pohjoismaissa. Raviurheilun ja hevoskasvatuksen tulevaisuustyössä esiin nousi tarve lisätä pohjoismaista kilpailuyhteistyötä ja laajentaa sitä myös huipputason ulkopuolelle. Hallitus totesi tarpeen avoimelle keskustelulle Ruotsin ja Norjan keskusjärjestöjen kanssa liittyen suomenhevosen kilpailumahdollisuuksien laajentamiseen ja ohjeisti toimistoa valmistelemaan esityksen asiasta sekä kutsumaan koolle yhteispohjoismaisen tapaamisen asian tiimoilta.

Kokouksen päätteeksi toimitusjohtaja kertoi ajankohtaisista asioista Hippoksen toiminnasta. Ensimmäisen vuosikvartaalin talousraportin lisäksi kuultiin katsaus muun muassa Hippoksen omistajuuskampanjasta, Heppa-järjestelmän tärkeimmistä uudistuksista, hevosalan kuntavaaliohjelmasta sekä kertaus uudistettujen jalostusohjesääntöjen keskeisimmistä muutoksista.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran seminaariin 11.-12. kesäkuuta.

Lisätiedot:

Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 0500-685 036

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469