Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 17.9.2021

Kuvituskuva hevosen turpa

Kuva Pirje Fager-Pintilä

Suomen Hippoksen hallituksen vuoden yhdestoista kokous järjestettiin etäkokouksena perjantaina 17. syyskuuta. Hallitus käsitteli kokouksessaan pääasiassa valmistelussa olevia asioita, joista päätökset tehdään tulevissa kokouksissa.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian yksi painopisteistä on varmistettu taloudellinen perusta ja yhteistyötä edistävä ohjausmalli. Päätöksenteon avoimuuden ja toiminnan kehittämiseksi valmistelussa on esteellisyysohje, josta hallitus teki linjauksensa jatkovalmisteluun. Esteellisyysohjeen merkitys korostuu päätöksenteon läpinäkyvyyden ja alan yleisen hyväksyttävyyden osalta. Jatkovalmistelujen jälkeen esteellisyysohje vahvistetaan lokakuun hallituksen kokouksessa.

Hallitus käsitteli lisäksi valtuuskunnan hyväksymän raviratafoorumin edistämistä. Alan toimijoiden yhteistyö on erittäin tärkeää muuttuvassa toimintaympäristössä toiminnan kehittämiseksi. Käydyn keskustelun pohjalta valmistellaan hallituksen lokakuun kokoukseen tarkennettu esitys raviratavaliokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä.

Hallitus vahvisti raviurheilun ja hevoskasvatuksen rahoitusesityksen vuodelle 2022. Arpajaislain 17 c pykälän mukaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle sekä tämän jäsenyhteisöille. Keskusjärjestö tekee maa- ja metsätalousministeriölle esityksen myönnettävien avustusten vuosittaisesta jakosuunnitelmasta eri avustuksensaajille ja käyttötarkoituksiin. Maa- ja metsätalousministeriölle esitettävä kokonaisrahoitus vuodelle 2022 noudattelee pääosiltaan aikaisempien vuosien tasoa.

Hallitus vahvisti vuoden 2022 kilpailukalenterin keskiviikkojen ja lauantaiden osalta. Kilpailukalenterin kokonaisuuden jatkovalmistelu jatkuu yhteistyössä raviratojen kanssa.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran lauantaina 16. lokakuuta.

 

Lisätiedot:

Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 0500-685 036
kari.eriksson@hippos.fi

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469
sami.kauhanen@hippos.fi