Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 16.10.2021

yleiskuva ravurista

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippoksen hallituksen vuoden kahdestoista kokous järjestettiin Helsingissä lauantaina 16. lokakuuta.

Hallitus käsitteli sääntövaliokunnan esitysten perustella rangaistuksia puuttuvista ja väärennetyistä rokotustiedoista.

Hallitus päätti määrätä Roni Paldanille Ravikilpailusääntöjen pykälän 45.6. rikkomuksesta 300 euron sakkorangaistuksen. Perusteena valmentamansa hevosen Power Blaster kilpaileminen 24.12.2020 alkaen ilman kilpailuoikeutta puuttuvan influenssarokotuksen vuoksi.

Hallitus päätti määrätä Heidi Vuorelle rangaistusmääräysten koodilla 99010, kilpailutuomariston harhauttaminen, 200 euron sakkorangaistuksen. Perusteena ponin Theobald rokotusmerkintöjen muuttaminen hevospassin tietoihin.

Hevosten rokotusohjelma on tärkeä osa ravihevosten hyvinvointiohjelmaa. Hevospassi on virallinen asiakirja ja rokotusmerkinnät siihen on oikeutettu tekemään vain eläinlääkäri tehtyjen toimenpiteiden mukaisesti.

Hallitus päätti valtuuskunnan esitykseen perustuen perustaa raviratavaliokunnan, joka aloittaa työnsä vuoden 2022 alusta. Valiokunnan tehtävänä on mm.

  • etsiä ratkaisuja ravikilpailutoiminnan organisoimiseksi vuodesta 2024 eteenpäin pohjautuen tulevaan rahoituskehykseen
  • muodostaa näkemys tulevaisuuden ohjausmallista, joka alueellisesti järjestää kilpailutoiminnan, myynnin, markkinoinnin sekä hallinnon ravialueella
  • suunnitella alueelliset toimenpiteet strategisten tunnuslukujen kehityksen varmistamiseksi
  • muodostaa näkemys alueellisesta kilpailutarjonnasta
  • toimia tukena kilpailukalenterin suunnittelussa
  • määritellä alueelliset toimenpiteet hankintoihin sekä myynnin ja markkinoinnin resurssointiin
  • linjata alueelliset vaikuttavuusviestinnän ja edunvalvonnan käytännön toimenpiteet

Valiokunnan jäseniksi valitaan yksi edustaja kultakin ravialueelta, yksi edustaja pääradalta sekä yksi kesäratojen edustaja. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Suomen Hippoksen hallituksen nimeämä Suomen Hippoksen hallituksen jäsen. Valiokunnan sihteerinä toimii raviurheilupalvelut –yksikön vetäjä sekä yksi asiantuntija ko. yksiköstä toimii avustavissa tehtävissä.

Hallitus päätti ansiomerkeistä ansiomerkkitoimikunnan esityksen mukaisesti. Ansiomerkkihakemukset tulevat toimikunnalle hevosjalostusliittojen kautta.

Ajankohtaisissa asioissa hallitus kävi laajan keskustelun hevosten hyvinvoinnista ja eettisestä kohtelusta ravikilpailutoiminnassa. Raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian mukaisesti hevosten hyvinvointi on keskiössä kaikessa toiminnassa.

Toimitusjohtaja kertoi terveiset Euroopan raviliiton (UET) komiteoiden sekä hallituksen kokouksesta. Hevosten hyvinvointi ja siihen liittyvät sääntömuutokset ovat vahvasti esillä myös kansainvälisesti. Uuden eläinten terveyssäännöstön käyttöönottaminen etenee myös eri maiden osalta. UET-maiden yhteinen tietokanta etenee Suomen, Ruotsin, Ranska ja Norjan välillä. Tavoitteena on saada tietojen vaihto toimimaan vuoden loppuun mennessä.

Hallitukselle esiteltiin raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman eteneminen. Vastuullisuusohjelmaan liittyen on toimitettu kysely keskeisille sidosryhmille ja satunaisotannalla kasvattajille ja omistajille keskeisten vastuullisuusaiheiden määrittelemiseksi. Vastuullisuusohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Merkittiin tiedoksi valtioneuvoston asettama hanke, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien. Merkittiin myös tiedoksi työhön liittyvät vaikuttamistoimet Hippoksen toimiston osalta. Käytiin keskustelu maa- ja metsätalousministeriön perustamasta työryhmästä elinvoimaisen ja vastuullisen raviurheilun ja hevoskasvatuksen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Merkittiin tiedoksi positiiviset astutusluvut vuodelta 2021. Astutusluvut ovat edellisvuotta suuremmat suomenhevosilla sekä hieman myös lämminverisillä ravihevosilla. Ratsuhevosten astutusluvut ovat edellisen vuoden tasolla ja ponien osalta hieman edellisvuotta pienemmät.

Hallitus kävi lisäksi keskustelun kylmäveriurheilusta. Seuraavaan hallituksen kokoukseen valmistellaan tilannekatsaus kylmäveriurheilun nykytilanteesta Suomessa, minkä perusteella tehdään tarvittavat linjaukset.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 5. marraskuuta.

Lisätiedot:

Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 050-068 5036
kari.eriksson@hippos.fi

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469
sami.kauhanen@hippos.fi