Hyppää sisältöön

Kooste Suomen Hippoksen hallituksen kokouksesta 12.6.2021

yleiskuva kavioista

Kuva: Hippos/Ville Vuorinen

Suomen Hippoksen hallitus kokoontui vuoden seitsemänteen kokoukseensa Helsinkiin lauantaina. Asialistalla olivat muun muassa seuraamukset kahdesta positiivisesta lääkeainetestinäytteestä sekä kaksi tapausta, joissa käsiteltiin harrastajalisenssin poistamista.

Lisenssin poistaminen, Erkki-Pekka Mäkinen

Hallitus päätti sääntövaliokunnan esityksen mukaisesti poistaa Erkki-Pekka Mäkisen harrastajalisenssi C:n välittömästi ja jatkaa toistaiseksi voimassa olevaa kilpailukieltoa. Kilpailukiellon lopullinen pituus ratkaistaan, kun rikosoikeudellinen tuomio on lainvoimainen.

Erkki-Pekka Mäkinen sai 8.6.2021 tuomion Pirkanmaan käräjäoikeudesta lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta asian vakavuudesta johtuen hänet asetettiin toistaiseksi voimassa olevaan kilpailukieltoon 8.6.2021 alkaen. Kilpailukielto nojaa ravikilpailusääntöjen pykälään 59.2.4.

Hevosen ja ihmisen hyvinvointi ovat raviurheilun ja hevoskasvatuksen strategian keskeisiä teemoja ja kaiken toiminnan lähtökohta. Suomen Hippoksen ja sen jäsenyhteisöjen toiminnassa kiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja väkivalta ovat kaikissa muodoissaan kiellettyjä, eikä niitä tule hyväksyä missään oloissa.

Suomen Hippos tarjoaa kanavia avun ja tuen hakemiseen, mikäli henkilö on kohdannut raviurheilun parissa epäasiallista käyttäytymistä. Väestöliiton ja suomalaisen urheilun Et ole yksin -palvelun lisäksi ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäeettisestä käytöksestä voi tehdä SUEKin ILMO-palvelussa.

Hallitus linjasi kokouksessaan, että jatkossa kaikissa Hippoksen järjestämissä koulutuksissa yhtenä teemana tulee olemaan häiriötön ja turvallinen toimintaympäristö.

Lisenssin poistaminen, Mikko Jokiaho

Hallitus päätti sääntövaliokunnan esityksen mukaisesti poistaa Mikko Jokiahon harrastajalisenssi C:n ja määrätä hänet kahden vuoden kilpailukieltoon 26.5.2021 alkaen. Kiellon päättymisen jälkeen hänen tulee suorittaa vastuuvalmentajakoulutus saadakseen harrastajalisenssin uudelleen.

Jokiaho on rikkonut ravikilpailusääntöjen pykälää 3 saatuaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa lainvoimaisen tuomion eläinsuojelurikoksesta. Eläinsuojelurikos on tapahtunut harjoitusolosuhteissa ravikilpailujen ulkopuolella. Törkeästä ravikilpailusääntöjen rikkomuksesta voidaan pykälän 59.2.3.2 mukaan määrätä kilpailukielto, ja lisenssimääräysten mukaan eläinsuojelulain rikkomisesta voidaan peruuttaa lisenssi.

Suomen Hippoksen ravikilpailusäännöissä ja rangaistusohjesäännöissä määritellään tarkasti muun muassa hevosen sopimaton käsittely, ja Hippoksen lisenssimääräykset sitovat lisenssinhaltijoita toimimaan sääntöjen mukaisesti. Kaikessa käsittelyssä tavoitteena on hyvinvoiva ja mielellään ihmisen kanssa toimiva hevonen. Hevosen valmentamiseen ja opettamiseen on tarjolla vastuuvalmentajana toimimiseen vaadittavan vastuuvalmentajakoulutuksen lisäksi erilaisia ravivalmennuskursseja Hippoksen sekä alan oppilaitosten järjestämänä.

Positiivinen lääkeainetestinäyte

Hallitus käsitteli kahta positiivista lääkeainetestinäytettä ja totesi molemmissa ravikilpailusääntöjen rikkomuksen sekä lääkeainerikkomuksen.

Erkki Latvalan valmentama Carmenita-niminen hevonen antoi positiivisen lääkeainetestinäytteen Teivon raveissa 27.2.2021. Hevosen virtsanäytteessä todettiin jäämäpitoisuus mefenaamihappoa, joka on tulehduskipulääke. Hevonen keskeytti kyseisen startin. Valmentaja on toimittanut hevosen lääkekirjanpidon, mutta se on puutteellinen eikä selitä löydöstä. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta käsitteli tapausta kokouksessaan 8. kesäkuuta ja totesi tapauksessa 45§:n rikkomuksen sekä lääkeainerikkomuksen. Latvalalle tuomittiin 500 euron sakko sekä kolmen kuukauden kilpailukielto. Hevonen vapautuu kilpailukiellosta, kun sakko on maksettu.

Toinen positiivinen lääkeainetestinäyte koski hevosta Tolopan Tyttö, jota valmentaa Teuvo Isokääntä. Kofeiinia sisältänyt positiivinen näyte otettiin Ylivieskan raveissa 23.4.2021. Hevonen sijoittui lähdössään neljänneksi ja voitti 240 euron palkinnon. Valmentaja on antanut selvityksen hevosen saamista lääkkeistä ja rehuista, mikä saattaa selittää löydöksen. Lääkekirjanpito on kuitenkin puutteellinen. Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunta totesi ravikilpailusääntöjen 45§:n rikkomuksen sekä lääkeainerikkomuksen varoajan noudattamatta jättämisen ja puutteellisen lääkekirjanpidon takia. Isokäännälle tuomittiin 500 euron sakko sekä kolmen kuukauden kilpailukielto. Hevonen vapautuu kilpailukiellosta, kun voitettu palkintosumma on palautettu ja määrätty sakko on maksettu.

Ravikilpailusääntöjen mukaan hevosesta otetuista veri-, virtsa-tai muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön kuulumattomia lääkeainejäämiä. Kaikki hevosen lääkitseminen on kielletty 4 vuorokautta ennen kilpailua. Tulehduskipulääkkeiden varoaika on minimissään 14 vuorokautta.

Propulsionin kilpailusuoritukset Suomessa

Hallitus päätti selvitysten jälkeen mitätöidä Propulsion kilpailusuoritukset Vermossa 8.5.2016 ja 7.5.2017 sekä korjata lähtöjen tulojärjestykset ja palkintojenmaksun sen mukaisiksi.

Ruotsalaisomisteisen Propulsionin on todettu kilpailleen hermoleikattuna Suomessa kyseisissä lähdöissä ja siten rikkoneen ravikilpailusääntöjen pykälää 45.2. Asia on vahvistettu myös Suomen eläinkilpailujen antidopingtoimikunnassa.

Ruotsin keskusjärjestö asetti menestyksekkäästi kilpailleen lämminveriravuri Propulsionin kilpailukieltoon kesäkuussa 2020 ja mitätöi oriin kilpailutulokset, kun selvisi, että sille oli tehty hermojenkatkaisuoperaatio Yhdysvalloissa ennen hevosen tuomista Ruotsiin vuonna 2015. Operaatio on Pohjoismaissa kilpailevilta ravihevosilta yksiselitteisesti kielletty. Toimenpide on joissakin tapauksissa perusteltu ja se saattaa parantaa yksittäisen hevosen elämänlaatua, mutta tunnottomalla jalalla kilpaileminen on pohjoismaisen käsityksen mukaan vaarallista, eikä sitä voida eläinsuojelullisista syistä hyväksyä.

Propulsion on kilpaillut Suomessa kaksi kertaa. Hevonen voitti Finlandia-Ajon vuonna 2016 ja sijoittui toiseksi vuonna 2017. Sen voittosumma Suomen kilpailuista on yhteensä 155 000 euroa.

Muut asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi valtiovarainministeriön lausuntopyynnön järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta.

Viestintäpäällikkö Suvi Hakkarainen kertoi hallitukselle raviurheilun ja hevoskasvatuksen vastuullisuusohjelman etenemisestä ja hallitus kävi asiasta keskustelun aiheen tärkeyttä korostaen.

Rovaniemen ravirata anoi 23.12. kilpailupäivänsä siirtoa ajettavaksi 4.10. Hallitus päätti, että kilpailupäivä voidaan siirtää, mikäli Rovaniemi löytää raviradan, joka on halukas vaihtamaan oman, vastaavan profiilin kilpailupäivän Rovaniemen kanssa. Muussa tapauksessa siirtoa ei tehdä.

Hallitus hyväksyi Suomussalmen Hevosystävät ry:n eroilmoituksen peruutuksen ja päätti merkitä Suomussalmen Hevosystävät ry Suomen Hippoksen jäseneksi, kun jäsenmaksu on maksettu. Hippoksen hallitus käsitteli yhdistyksen eroilmoitusta edellisessä kokouksessaan.

Vakka-Suomen Hippos ry puolestaan on toimittanut eroilmoituksen Suomen Hippoksen jäsenyydestä ja hallitus merkitsi sen tiedoksi.

Kokouksen päätteeksi hallitus kävi keskustelun Anne Laitisen toimenpide-ehdotuksista yhdistystoiminnan kiinnostavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi.

Suomen Hippoksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20. elokuuta.

Lisätiedot:

Kari Eriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Hippos
p. 0500-685 036
kari.eriksson@hippos.fi

Sami Kauhanen, toimitusjohtaja, Suomen Hippos
p. 040-077 2469
sami.kauhanen@hippos.fi