Hyppää sisältöön

Hippoksen uusi valtuuskunta kokoontui kevätkokoukseen – Olavi Haanketo jatkaa valtuuskunnan puheenjohtajana

Olavi Haanketo

Olavi Haanketo valittiin kolmannelle kaudelle Suomen Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtajana. Kuva: Hippos/Johanna Heinonen

Viime syksynä kolmivuotiskaudelle valittu Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen 19.5. Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa jatkokaudelle valittu Olavi Haanketo.

Suomen Hippoksen valtuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin hybridikokouksena Jyväskylässä sekä Teams-palvelussa keskiviikkona 19.5. Kokouksessa oli läsnä 41 äänivaltaista valtuuskunnan jäsentä.

Valtuuskunta valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2023 Olavi Haankedon ja varapuheenjohtajaksi Juha Lyytisen. Molemmat valittiin jatkokaudelle. Haanketo on toiminut valtuuskunnan puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien, Lyytiselle jatkokausi on toinen varapuheenjohtajana.

Ajankohtaiskatsauksessaan Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Kari Eriksson rohkaisi valtuuskuntaa avoimeen ja aktiiviseen keskusteluun hallituksen kanssa ja painotti avoimen viestinnän tärkeyttä. Erikssonin puheenvuoron jälkeen toimitusjohtaja Sami Kauhanen kertoi tarkemmin muun muassa raviurheilun ja hevoskasvatuksen rahoitukseen liittyvistä Suomen hallituksen kehysriihen päätöksistä sekä Hippoksen edunvalvonnasta rahoitukseen liittyen. Kauhanen antoi myös katsauksen strategian ja toimintasuunnitelman mittareihin ja kertoi strategiasta johdettujen kehitysprojektien tilanteesta.

Valtuuskunta vahvisti Hippoksen talous- ja hallintopäällikkö Soile Toivasen esittelemän vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Tilikauden tulos oli noin 40 924 euroa alijäämäinen. Valtuuskunta myönsi myös vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2020.

Toimitusjohtaja Sami Kauhanen esitteli valtuuskunnalle hallituksen esityksen tuotonjaon perusteista vuodelle 2022. Valtuuskunta vahvisti tuotonjaon perusteet ja valtuutti Hippoksen hallituksen jatkamaan tuotonjaon valmistelua maa- ja metsätalousministeriölle toimitettavaa tuotonjakoesitystä varten. Hippos tekee hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen kohdennettavasta rahoituksesta esityksen maa- ja metsätalousministeriölle, joka päättää sen toteutuksesta. Hevosalalle kohdistuu ministeriön jakamana lakisääteinen 4% osuus veikkausvoittovaroista, joiden pienentymistä on päätetty kehysriihessä täydentää vuosina 2022-2023 budjettivaroista.

Kokouksen viimeisenä asiana käsiteltiin valtuuskunnan jäsenen Heikki Kososen esitystä raviratojen välisen foorumin perustamisesta. Kosonen esitti, että Hippoksen hallitus ryhtyy toimenpiteisiin luodakseen raviratojen välisen foorumin, joka muun muassa
1. Osallistuu tuotonjakoa ja raviratojen rahoitusta koskevien perusteiden valmisteluun
2. Ohjaa hyväksytyn strategian toteutumista edistävien toimenpiteiden käyttöönottoa raviradoilla
3. Edistää valtakunnallisten sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja raviratojen sopimuksia
4. Pyrkii yhtenäistämään ravikilpailujen järjestämiseen liittyviä käytänteitä ja niiden käyttöönottoa
5. Edistää lajimarkkinoinnin valtakunnallisia toimenpiteitä yhdessä Hippoksen kanssa

Hallitus esitti valtuuskunnalle, että Kososen esitys merkitään tiedoksi, mutta äänestyksen jälkeen valtuuskunta päätti edetä Kososen esityksen mukaan äänin 22-19.

Lisätiedot:

Olavi Haanketo, Suomen Hippoksen valtuuskunnan puheenjohtaja
puh. 040 588 9005

Lue Suomen Hippoksen vuosikertomus 2020